header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Welkom

Welkom op de site van de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek. Op deze site kunt u zowel informatie over de OGH als informatie over de vieringen en werkgroepen van de OGH terugvinden. Mocht u nog suggesties hebben met betrekking tot ontbrekende inhoud, schroom dan vooral niet contact met ons op te nemen.

Rooster vieringen april 2017
Zondag
Voorganger:
Pastor A. Kemper
5e zondag 40-dagentijd
02 april
Organist/pianist:
Jesse Meerman
Taizé-viering
10.00 uur
Doel 1e collecte:
Caritas / Diakonie
 
 
Zondag
Voorganger:
Ds. J. van der Sterre
Palmzondag
09 april
Organist/pianist:
Jesse Meerman

10.00 uur
Doel 1e collecte:
Huis van Verhalen
 
 
Donderdag
Voorganger:
Gemeenteledendienst
Witte Donderdag
13 april
Organist/pianist:
Martin Koning  
19.30 uur
 
 
Vrijdag
Voorgangers:
Ds. J. van der Sterre /
Gemeenteledendienst
Goede Vrijdag
14 april
Organist/pianist:
Gerard v. Kempen  
19.30 uur

 
         
Zaterdag Voorganger: Ds. J. van der Sterre Paaswake
15 april Organist/pianist: Gerrit Dogger  
22.00 uur Doel 1e collecte: Vluchtelingenhulp  
         
Zondag Voorganger: Mevr. G. Slütter-Peterkamp Pasen
16 april Organist/pianist: Wim Schram  
10.00 uur Doel 1e collecte: OGH
        
Zondag Voorganger: Pastor B. Engelbertink  
23 april Organist/pianist: Martin Koning  
10.00 uur Doel 1e collecte: Fonds bijzondere noden
         
Zondag Voorganger: Gemeenteledendienst  
30 april Organist/pianist: Martin Koning  
10.00 uur Doel 1e collecte Missie en Zending  


De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).

Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie of thee te drinken.

Autodienst
Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas
Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

Stille Week

De vieringen/samenkomsten in de Stille Week vormen de kern van het evangelie. In deze dagen gebeurt het! Heel dit leven van ons met alles wat daarin is aan vreugde en verdriet, aan hoop en wanhoop, aan opluchting en pijn, aan trouw en verraad, aan rouw en nieuw begin, alles wat wij kunnen doormaken, wat we soms moeten doorstaan, in deze week komt het allemaal op ons af. En we zullen ons ertoe verhouden, onszelf soms (tot onze schrik) herkennen, ons er aan spiegelen en er aan optrekken.

Op Palmzondag worden de palmtakjes uitgedeeld als een herinnering aan de feestelijke intocht van Jezus, aanvang 10.00 uur.

Op Witte Donderdag horen we hoe Jezus de voeten van zijn leerlingen wast en delen we brood en beker, zoals hij dat deed aan de vooravond van zijn lijden en sterven, aanvang 19.30 uur.

Op Goede Vrijdag brengen we in herinnering de weg die Jezus ging naar het kruis. Deze keer door te luisteren naar delen van de Mattheüs Passion van JS Bach, aanvang 19.30 uur.

In de viering van Paaswake wordt het Licht binnengebracht, de ban van de dood is gebroken, aanvang 22.00 uur

En op de Paasmorgen kan de jubel uitbreken, aanvang 10.00 uur.

Jos van der Sterre

Projectkoor / Afscheid Jos van der Sterre

Jos heeft mij gevraagd om het Taizé projectkoor nog even door te trekken naar zijn afscheid (zondag 14 mei).

Ik wil daar uiteraard gehoor aan geven, en eenieder uitnodigen om zich bij ons aan te sluiten, hoe meer zielen hoe meer vreugd.
We zullen twee keer repeteren na de zondag viering te weten op 30 april en 7 mei.

Met hartelijke groet,
Pieternel Pirenne

Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
Aanmelden nieuwsbrief

Vul hieronder uw gegevens in om de OGH nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.


| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: