header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Welkom

Welkom op de site van de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek. Op deze site kunt u zowel informatie over de OGH als informatie over de vieringen en werkgroepen van de OGH terugvinden. Mocht u nog suggesties hebben met betrekking tot ontbrekende inhoud, schroom dan vooral niet contact met ons op te nemen.

Rooster vieringen september 2020
Zondag Voorganger: Mevr. G. Slütter-Peterkamp  
06 september Organist/pianist:   Martin Koning  
10.00 uur  Doel 1e collecte: Oecumenisch Citypastoraat  
   
 
Zondag  Voorganger:  Pastor A. Kemper  
13 september Organist/pianist: Gerard van Kempen  
10.00 uur Doel 1e collecte: De Wonne  
       
Zondag Voorganger:
 Geen viering in de OGH
20 september Organist/pianist:
 Stedelijke viering in
10.00 uur Doel 1e collecte:
 Jacobuskerk
       
Zondag Voorganger: Mevr. G. Slütter-Peterkamp  
27 september  Organist/pianist: Gerrit Dogger  
10.00 uur Doel 1e collecte: Diaconie en Caritas  

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).

Autodienst
Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas
Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

Viering OGH in Coronatijd

De basis van 1,5 meter afstand houden is het uitgangspunt van onderstaande aanpassingen.

Voorbereiding van de viering:

De voorbereiding kan op dezelfde wijze plaatsvinden als gebruikelijk.

De zondagse viering:

 • Zolang er geen direct contact mag zijn is er alleen een woorddienst. Er wordt geen kring gevormd.
 • De kosters maken de zaal gereed voor de viering. De sleutels kunnen als voorheen bij de receptie worden gehaald, die is beveiligd met een scherm.
 • Bij de ingang van de zaal staat desinfecterende handgel waar de binnen komende kerkgangers gebruik van kunnen maken.
 • In de viering zijn drie personen die de mensen toespreken, hiervoor geldt het volgende:
  • Raadslid: die staat achter/naast de paaskaars met een eigen microfoon.
  • Lector: die staat achter de spreekstoel met een eigen microfoon.
  • Voorganger: staat achter de tafel met een eigen microfoon.
 • De kosters leggen de liturgie klaar op de stoelen en zorgen ervoor dat er minimaal 1,5 meter afstand is tussen de liturgieën (in ieder geval steeds een rij overslaan en niet achter elkaar zitten)
 • Voorganger/ lector neemt zelf (indien nodig) water mee om te drinken tijdens de viering.
 • Zolang er geen direct contact mag zijn is er geen koffiedrinken voor de viering (reden is dat niet voorkomen kan worden dat we elkaar aanraken en dat we in korte tijd dezelfde materialen aanraken).
 • De bezoekers noteren hun naam en adres bij de ingang op een formulier en nemen plaats in de zaal, huisgenoten mogen samen zitten alle anderen minimaal 1,5 meter uit elkaar.
 • Raadslid geeft de voorganger geen hand, wel gaan ze beide staan en met en lichte buiging naar elkaar geven ze de verantwoording aan elkaar over.
 • Er is geen samenzang.
 • Collecte: op een tafel, bij de uitgang staan twee mandjes (worden gemerkt) voor de collectes van die zondag. Het raadslid doet de collectes in twee afzonderlijk zakjes, gaat na een aantal dagen de collectes tellen en levert het in bij de penningmeester.
 • Na de viering is er geen koffiedrinken, iedereen gaat weer naar huis.
 • Als we elkaar willen spreken zorg dan voor voldoende afstand.
 • De bloemen gaan bij voorkeur naar een aanwezige gemeente lid, die de bloemen zelf mee kan nemen.

Tips voorgangers:

 • 1 a 2 mensen doen in voorzang de liederen dit kan in afwisseling met de gemeente die de coupletten hardop leest.
 • Liturgie: alle liederen in de liturgie plaatsen zodat alleen de liturgie nodig is en geen andere liedboeken.
 • Maak gebruik van de organist/pianisten, tijdens het oplezen van de liederen kan de organist/pianist zachtjes meespelen.

Versie: 18 augustus 2020

Vrede verbindt verschil

VREDE VERBINDT VERSCHIL. Dit is dit jaar is het thema van de vredesweek. Graag willen wij u uitnodigen voor deze oecumenische kerkdienst aan het begin van de vredesweek. En dat is op zondag 20 september om 10:00 uur in de Jacobuskerk (Oude Markt, Enschede)..

Ook, of juist dit jaar, organiseren we in de vredesweek een oecumenische viering Juist omdat het dit jaar allemaal anders is dan anders, hebben wij elkaar nog meer nodig. En is het nog belangrijker om de nadruk te leggen op het zoeken naar wat ons verbindt.

In deze uitzonderlijke tijd willen wij graag samen met u de vrede vieren. In een periode die juist alle verschillen bijna pijnlijk blootlegt, willen we met elkaar de vrede vieren en ons met elkaar verbinden.

Helaas kunnen wij niet garanderen of wij de vorm van de viering op het laatst nog moeten bijstellen. Hierin zijn wij afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM.

We willen u vragen om voor deze dienst te reserveren. Dit kunt u doen door de week voor de viering een mail te sturen naar:

De collecte in de dienst is bestemd voor Libanon. Libanon is een land dat al jarenlang de gevolgen ondervindt van de onrust in de regio, zo vangt het ook zo'n 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen op. Nu wordt de bevolking van Beiroet nog eens getroffen door de enorme explosie in de haven. Naast al deze onrust wordt de bevolking, zoals we in beelden hebben kunnen zien, nu aan haar lot over gelaten terwijl er zoveel mensen dakloos zijn geworden. De klap van de explosie werd zelfs nog in Cyprus waargenomen... Voor alle mensen die getroffen zijn door deze ramp zamelen we nu geld in. Dit geld gaat rechtstreeks naar de hulptroepen in Beiroet die daar ter plekke goed kunnen bekijken waar de hulp het meest nodig is. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Als u een idee heeft voor voorbeden in deze vredesviering, dan kunt u deze opsturen naar:

Wij verheugen ons erop u te kunnen begroeten in deze bijzondere vredesviering in deze bijzondere tijd. Wij hopen op een mooie dienst waarin we ons met elkaar kunnen verbinden door alle veranderingen heen.

Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
Aanmelden nieuwsbrief

Vul hieronder uw gegevens in om de OGH nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.


| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: