header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Welkom

Welkom op de site van de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek. Op deze site kunt u zowel informatie over de OGH als informatie over de vieringen en werkgroepen van de OGH terugvinden. Mocht u nog suggesties hebben met betrekking tot ontbrekende inhoud, schroom dan vooral niet contact met ons op te nemen.

Rooster vieringen mei 2019
Zondag Voorganger: Mevr. G. Slütter-Peterkamp  
05 mei   Organist/pianist:   Gerard van Kempen  
10.00 uur  Doel 1e collecte: Voedselbank  
   
 
Zondag  Voorganger:  Ds. B. Wijnbergen  
12 mei Organist/pianist: Gerrit Dogger  
10.00 uur Doel 1e collecte: Oecumenisch Citypastoraat  
       
Zondag Voorganger: Pastor A. Kemper  
19 mei Organist/pianist: Jesse Meerman  
10.00 uur Doel 1e collecte: Huis van Verhalen  
       
Zondag Voorganger: Ds. O. Reitsma  
26 mei Organist/pianist: Gerard van Kempen
10.00 uur Doel 1e collecte: Missie en Zending  

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).
Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie of thee te drinken.

Autodienst
Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas
Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

Koninklijke onderscheiding voor Klaas Hessels

De OGH heeft vorig jaar het initiatief genomen voor de aanvraag van een lintje voor Klaas. Hiervoor werden verschillende organisaties aangeschreven met de vraag mee te werken en Klaas aan te bevelen voor deze koninklijke onderscheiding. En het is gelukt! Op 26 april mocht Klaas het lintje ontvangen uit handen van de burgemeester. 

Ook vanaf deze plek willen wij Klaas van harte feliciteren en bedanken.
Klaas zal zelf in onderstaand schrijven vertellen over zijn ervaringen bij het ontvangen van het lintje.

 images/stories/Nieuwsbrief111/img_0489b.jpg    images/stories/Nieuwsbrief111/img_0493b.jpg

De Macht Van Het Kleine

Zo heette een maandblad dat vroeger thuis werd bezorgd.
Vaak wordt van de OGH gezegd, het wordt zo klein, wat stelt het nog voor?

Wat het voorstelt heb ik afgelopen week ondervonden:
De Raad van de OGH heeft een heel lastig traject opgestart, dat met veel inspanning van de betrokkenen er toe geleid heeft, dat ik vrijdag jl. ben benoemd tot Lid van de Orde van Oranje Nassau, compleet met de versierselen en een gezellige receptie, afgesloten op maandagavond met een gezellig etentje samen met Annette en de gehele Raad. Dank jullie wel OGH!

Een periode van meer dan 20 jaar was ik met veel genoegen Raadslid/Penningmeester en betrokken bij Kerkbalans in de Helmerhoek, vanuit deze functie ben ik gevraagd Voorzitter te worden van de Kerkrentmeesters bij de Protestantse Gemeente Enschede, Stadsgids bij het Huis van Verhalen en Voorzitter van het City Pastoraat. Het deed mij goed, dat de Burgemeester veel aandacht schonk en zijn waardering uitsprak voor deze Kerkelijke Organisaties, die bijdragen aan het Levensgeluk van veel Enschedeërs

Met een vriendelijke groet voor jullie allemaal,

Klaas Hessels

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Uit de Raad april 2019

Enkele punten uit de raadsvergadering van 2 april 2019.

  • De werkgroep liturgie, vaste voorgangers en pianisten/organisten waren uitgenodigd en er is van gedachten gewisseld over hoe er met elkaar vorm wordt gegeven aan de onderlinge samenwerking. Wat gaat goed en wat kan beter? Meestal verloopt de samenwerking uitstekend, enkele afspraken werden opnieuw geformuleerd. Gerdien Looman zal één en ander verwerken en aanpassen in de bestaande afspraken.
  • Albert Fransen was namens de raad op 20 maart aanwezig bij een vergadering van de stedelijke pastoraatswerkgroep van Rooms Katholiek Enschede.

Hij heeft de groep twee vragen gesteld:

  1. Wil de pastoraatswerkgroep 2x per jaar het contactplatform zijn tussen OGH en RKE én
  2. Zien jullie als werkgroep de meerwaarde van een stedelijke bijeenkomst waar alle oecumenische initiatieven uitgenodigd worden

De pastoraatsgroep reageerde niet afwijzend; in mei vergadert de werkgroep weer, waarna ze zullen terugkoppelen over het vervolg.

  • Tijdens de gemeentebijeenkomst op 7 april zal gevraagd worden of er iemand is die de organisatie van OGH uitstapjes op zich wil nemen
  • Rolf ter Stege zal stoppen met zijn werkzaamheden voor de werkgroep publiciteit. Er wordt een vervanger gezocht. 
  • De website van de OGH wordt regelmatig bezocht door verschillende mensen. Belangrijk dat de site voldoet aan wensen en behoeften en dat informatie eenvoudig te vinden is. Mogelijk dat er tips zijn ter verbetering. Dit zal worden onderzocht door uit te vragen bij verschillende gebruikers/gemeenteleden.  
Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
Aanmelden nieuwsbrief

Vul hieronder uw gegevens in om de OGH nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.


| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: