header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Welkom

Welkom op de site van de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek. Op deze site kunt u zowel informatie over de OGH als informatie over de vieringen en werkgroepen van de OGH terugvinden. Mocht u nog suggesties hebben met betrekking tot ontbrekende inhoud, schroom dan vooral niet contact met ons op te nemen.

Rooster vieringen maart 2020
Zondag Voorganger: Mevr. G. Slütter-Peterkamp  1e zondag 40-dagentijd
01 maarti Organist/pianist:   Gerard van Kempen  
10.00 uur  Doel 1e collecte: Huis van Verhalen  
   
 
Zondag  Voorganger:  Pastor A. Kemper  2e zondag 40-dagentijd
08 maarti  Organist/pianist: Jesse Meerman  
10.00 uur Doel 1e collecte: Vastenactie  
       
Zondag Voorganger: Pastor F. Beuger  3e zondag 40-dagentijd
15 maart Organist/pianist: -  
10.00 uur Doel 1e collecte: De Wonne  
       
Zondag Voorganger: Gemeenteledendienst  4e zondag 40 dagentijd
22 maart Organist/pianist: Martin Koning  
10.00 uur Doel 1e collecte: Voedselbank  
       
Zondag Voorganger: Ds. J. Zuurmond  5e zondag 40-dagentijd
29 maart Organist/pianist: Gerrit Dogger  
10.00 uur Doel 1e collecte: Fonds bijzondere noden  

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).
Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie of thee te drinken.

Autodienst
Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas
Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

Viering zondag 15 maart 2020

We lezen vandaag uit Mattheüs 5, 1-12: de Bergrede.

images/stories/Nieuwsbrief120/01a.jpgAls Jezus het heeft over het koninkrijk van de hemel, als Jezus het heeft over getroost worden, over God zien, over kind van God mogen zijn, dan bedoelt Jezus: hier en nu: in dit leven! Sterker nog, dan bedoelt Jezus: als jij nederig van hart bent, of verdrietig, of zachtmoedig, of verlangt naar gerechtigheid en vrede: dan zíe jij al iets van het Koninkrijk van de hemel. Dan bèn je al in het koninkrijk van de hemel. Dat Koninkrijk dat is niet iets van ooit, van later, dat koninkrijk is concreet in het hier en nu daar waar mensen zo zijn: strijdend voor gerechtigheid, kinderen van vrede, zuiver van hart.

Jezus zet, aan het begin van zijn optreden de wereld op zijn kop. Daarmee kleurt hij zijn hele optreden. Jezus wil ons vandaag leren om met andere ogen de wereld in te kijken. Met ogen van verwondering. Dat we open staan voor het geheim van het leven. Dat we ontdekken dat er naast het schreeuwende nieuws in de kranten en de roepende mensen die het beter weten, die hun geluk proberen te bevechten en af te dwingen, ook ander geluk te vinden is. Echt geluk. Het koninkrijk van de hemel ligt op straat, we moeten het alleen gaan ontdekken. Want echt geluk, dat vind je als je je oordeel opschort en je grote mond durft te houden, als je iemand kunt troosten, of getroost wordt, als je vecht voor gerechtigheid of vrede. Het lijkt te gek voor woorden, maar dat is het koninkrijk waar Jezus het over heeft. Verwonder je over al het moois dat dit leven te bieden heeft. De kwetsbaarheid, de schoonheid, de ontroering.

Voorganger is pastor Frank Beuger.
Muzikale medewerking wordt verleend door zanggroep Gaudete.

Spiritualiteit Enschede

De katholieke parochie Enschede heeft voor het huidige seizoen het thema "Spiritualiteit" voor haar activiteiten. Deze activiteiten zijn voor iedereen die verdieping zoekt en vragen stelt! en staan in de folder ‘Spiritualiteit' beschreven (klik op de link om de folder te bekijken).

images/stories/Nieuwsbrief116/spiritualiteit enschede.jpg

Binnen dit thema zijn er veel activiteiten van die gericht zijn op het thema. Als raad OGH willen we de verschillende activiteiten van de katholieke parochie Enschede onder je aandacht brengen. En je uitnodigen om hier aan deel te nemen. Je kan je opgeven voor een activiteit, de wijze waarop staat bij de desbetreffende activiteit gemeld.
Een groot deel van deze activiteiten staan ook in de agenda in deze Nieuwsbrief (hieronder) en op de website van de OGH.

Wij kunnen ons voorstellen dat het leuker is om met een aantal OGH-ers samen aan een activiteit deel te nemen. Dit kan om in je eigen kring mensen te vragen of zij ook interesse hebben maar het kan ook door aan te melden bij het volgende e-mailadres . De beheerder van dit e-mailadres zal dan de geïnteresseerden voor de activiteit samenbrengen.

Namens de Raad van de OGH
Bé Meerman

Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
Aanmelden nieuwsbrief

Vul hieronder uw gegevens in om de OGH nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.


| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: