header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Welkom

Welkom op de site van de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek. Op deze site kunt u zowel informatie over de OGH als informatie over de vieringen en werkgroepen van de OGH terugvinden. Mocht u nog suggesties hebben met betrekking tot ontbrekende inhoud, schroom dan vooral niet contact met ons op te nemen.

Geen vieringen tot 17 november

In de week van 7 oktober heeft de raad van de OGH besloten om voorlopig geen vieringen te gaan houden. We gaven toen de volgende redenen:

  • Het toenemende aantal besmettingen, ook in Twente en Enschede.
  • Relatieve kwetsbaarheid van onze gemeenschap, omdat de gemiddelde leeftijd aan de hoge kant is en cliënten van Mediant aan onze vieringen deelnemen.
  • De genomen maatregelen door de overheid.

Dinsdag 20 oktober is de raad van de OGH bijeengeweest en hebben we dit besproken of we het stoppen van de vieringen gaan continueren. Vorige week heeft de overheid besloten om extra maatregelen te nemen en we zien dat de aantal besmettingen nog steeds toe nemen. Ook hebben we de geluiden die vanuit de leden tot ons zijn gekomen meegenomen in deze overweging.

Dit overwegende heeft de raad besloten om tot 17 november geen vieringen te gaan houden gezien de huidige situatie.

Op 12 november komt de raad weer bijeen om dit besluit te overwegen en een vervolg besluit te nemen. 

Namens de raad OGH,
Hartelijke groet,
Bé Meerman

Rooster vieringen november 2020
Zondag Voorganger:
 
01 november Organist/pianist:      Geen viering
10.00 uur  Doel 1e collecte:
 
   
 
Zondag  Voorganger: 
 
08 november Organist/pianist:    Geen viering
10.00 uur Doel 1e collecte:    
       
Zondag Voorganger:
 
15 november Organist/pianist:    Geen viering
10.00 uur Doel 1e collecte:
 
       
(onder voorbehoud)      
Zondag Voorganger: Pastor F. Peters  Zondag Voleinding
22 november  Organist/pianist: Gerard van Kempen  
10.00 uur Doel 1e collecte: Voedselbank  
       
(onder voorbehoud)      
Zondag Voorganger: Gemeenteledendienst  1e Advent
29 november  Organist/pianist: Gerrit Dogger  
10.00 uur Doel 1e collecte: Fonds bijzondere noden  

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).

Autodienst
Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas
Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

Hoe kunnen we elkaar ontmoeten?

Onlangs heeft de raad moeten besluiten om de kerkdiensten van de OGH vooreerst niet meer door te laten gaan omdat Corona helaas blijft rondwaren.

Maar dit neemt niet weg dat we met de raad erover aan het nadenken zijn hoe we het contact met u kunnen onderhouden. De laatste maanden vergaderen wij per computer en we ervaren dat het prettig is om elkaar even zo te zien en te spreken.

Ook is er over een on-line kerkdienst nagedacht maar we kwamen tot de conclusie dat dit voor ons niet haalbaar is omdat het erg veel energie en menskracht kost om dit goed uit te kunnen voeren en uit te kunnen zenden.

Maar het is wel haalbaar om ontmoetingen per computer te regelen zoals we dat ook doen met de OGH raadsvergaderingen. Daarmee is het mogelijk om on-line met zes tot acht mensen koffie te drinken (ieder op zijn eigen plek), ervaringen over de Corona tijd uit te wisselen. Maar ook om bezinnend met elkaar in gesprek te gaan. Zelf denken wij dat de Adventstijd daar een mooie periode voor zou zijn. Graag zouden wij van u willen weten of u hierin interesse heeft en eventueel mee zou willen/kunnen doen.

We zijn ons er ook van bewust dat niet iedereen een computer heeft en dat er gezocht kan worden naar andere mogelijkheden tot ontmoeting. Zoals we afgelopen zomer elkaar hebben ontmoet en gewandeld. Maar misschien hebt u een idee voor een andere invulling van elkaar ontmoeten. Graag horen wij van u welke ideeën u heeft en waar u voor warm loopt!

U kunt uw ideeën mailen naar Bé Meerman ( ) of hem bellen (telefoon 4768745). Alvast bedankt voor uw reactie.

Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
Aanmelden nieuwsbrief

Vul hieronder uw gegevens in om de OGH nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.


| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: