header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Welkom

Welkom op de site van de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek. Op deze site kunt u zowel informatie over de OGH als informatie over de vieringen en werkgroepen van de OGH terugvinden. Mocht u nog suggesties hebben met betrekking tot ontbrekende inhoud, schroom dan vooral niet contact met ons op te nemen.

Vieringen OGH de komende weken

In de extra nieuwsbrief #24 heeft de OGH raad aangegeven dat er tot 17 november geen vieringen worden georganiseerd i.v.m. met de genomen maatregelen Corona pandemie. Hierbij heeft de raad aangegeven dat zij op de raadsvergadering 12 november gaan besluiten of er voor de komende weken wel of geen vieringen worden georganiseerd.

In haar vergadering van 12 november heeft de raad besloten om tot 21 december er geen vieringen worden georganiseerd. Op 15 december komt de OGH raad bijeen om een besluit te nemen of er vieringen gehouden kunnen worden vanaf de kerstavond. Als raad hopen wij van ganser harte dat we dan weer de vieringen kunnen gaan organiseren. 

Rooster vieringen december 2020
Zondag Voorganger:
 2e Advent
06 december Organist/pianist:      Geen viering
10.00 uur  Doel 1e collecte:
 
   
 
Zondag  Voorganger: 
 3e Advent
13 december Organist/pianist:    Geen viering
10.00 uur Doel 1e collecte:    
       
Zondag Voorganger:
 4e Advent
20 december Organist/pianist:    Geen viering
10.00 uur Doel 1e collecte:
 
       
(onder voorbehoud)      
Donderdag Voorganger: Pastor A. Kemper en
Mevr. G. Looman
 Kerstnacht
24 december  Organist/pianist: Martin Koning  
22.00 uur Doel 1e collecte: De Wonne  
       
(onder voorbehoud)      
Vrijdag Voorganger: Pastor F. Beuger  Kerstmorgen
25 december  Organist/pianist: Gerard van Kempen  
10.00 uur Doel 1e collecte: OGH  
       
(onder voorbehoud)      
Zonjdag Voorganger: Gemeenteledendienst  
27 december  Organist/pianist: Gerrit Dogger  
10.00 uur Doel 1e collecte: Voedselbank  

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).

Autodienst
Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas
Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

Hoe kunnen we elkaar ontmoeten?

Onlangs heeft de raad moeten besluiten om de kerkdiensten van de OGH vooreerst niet meer door te laten gaan omdat Corona helaas blijft rondwaren.

Maar dit neemt niet weg dat we met de raad erover aan het nadenken zijn hoe we het contact met u kunnen onderhouden. De laatste maanden vergaderen wij per computer en we ervaren dat het prettig is om elkaar even zo te zien en te spreken.

Ook is er over een on-line kerkdienst nagedacht maar we kwamen tot de conclusie dat dit voor ons niet haalbaar is omdat het erg veel energie en menskracht kost om dit goed uit te kunnen voeren en uit te kunnen zenden.

Maar het is wel haalbaar om ontmoetingen per computer te regelen zoals we dat ook doen met de OGH raadsvergaderingen. Daarmee is het mogelijk om on-line met zes tot acht mensen koffie te drinken (ieder op zijn eigen plek), ervaringen over de Corona tijd uit te wisselen. Maar ook om bezinnend met elkaar in gesprek te gaan. Zelf denken wij dat de Adventstijd daar een mooie periode voor zou zijn. Graag zouden wij van u willen weten of u hierin interesse heeft en eventueel mee zou willen/kunnen doen.

We zijn ons er ook van bewust dat niet iedereen een computer heeft en dat er gezocht kan worden naar andere mogelijkheden tot ontmoeting. Zoals we afgelopen zomer elkaar hebben ontmoet en gewandeld. Maar misschien hebt u een idee voor een andere invulling van elkaar ontmoeten. Graag horen wij van u welke ideeën u heeft en waar u voor warm loopt!

U kunt uw ideeën mailen naar Bé Meerman ( ) of hem bellen (telefoon 4768745). Alvast bedankt voor uw reactie.

Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
Aanmelden nieuwsbrief

Vul hieronder uw gegevens in om de OGH nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.


| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: