header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Welkom

Welkom op de site van de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek. Op deze site kunt u zowel informatie over de OGH als informatie over de vieringen en werkgroepen van de OGH terugvinden. Mocht u nog suggesties hebben met betrekking tot ontbrekende inhoud, schroom dan vooral niet contact met ons op te nemen.

Vieringen OGH de komende weken

De raad OGH heeft in haar vergadering van 18 mei besloten om vanaf 6 juni weer fysieke vieringen te gaan houden, volgens het bestaande rooster in de Theaterzaal van Mediant. De redenen dat we dit besloten hebben is dat de meeste 60-plussers zijn ingeënt. Ook de 50 plussers worden binnenkort gevaccineerd en daarnaast komen er minder strengere maatregelen.
De afgelopen weken hebben we ongeveer om de 2 weken een online viering gehouden, als raad zijn we hier tevreden over maar we vinden het natuurlijk fijn dat wij nu het besluit kunnen nemen elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten, ook al mogen we elkaar niet aanraken en samen een kop koffie drinken.
Uiteraard houden we ons aan de geldende maatregelen, Lees hiervoor het bericht 'Protocol OGH viering in Coronatijd'.

Namens de raad OGH
Bé Meerman

Rooster vieringen juni 2021
Zondag Voorganger: Pastor F. Beuger Met koor Gaudete 
06 juni Organist/pianist:  
 
10.00 uur  Doel 1e collecte: De Wonne  
   
 
Zondag  Voorganger:  Ds. B. Wijnbergen  
13 juni  Organist/pianist: Martin Koning  
10.00 uur Doel 1e collecte: Voedselbank  
       
Zondag Voorganger: Pastor A. Kemper  
20 juni Organist/pianist: Gerard van Kempen  
10.00 uur Doel 1e collecte: Diaconie en Caritas  
       
Zondag Voorganger: Pastor F. Peters  
27 juni Organist/pianist: Gerrit Dogger  
10.00 uur Doel 1e collecte: Fonds bijzondere noden  

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).

Coronamaatregelen
In verband met Corona is een protocol opgesteld voor de vieringen. Dit protocol kunt u hier vinden.

Autodienst
Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas
Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

Protocol OGH viering in Coronatijd

De basis van 1,5 meter afstand houden is het uitgangspunt van onderstaande aanpassingen.

Voorbereiding van de viering:

De voorbereiding kan op dezelfde wijze plaatsvinden als gebruikelijk.

De zondagse viering:

 • Ondanks dat we ervan uitgaan dat alle aanwezigen gevaccineerd (kunnen) zijn, houden we de basismaatregelen aan, met enkele gewenste verruimingen.
 • De kosters maken de zaal gereed voor de viering. De sleutels kunnen als voorheen bij de receptie worden gehaald, welke is beveiligd met een scherm.
 • Bij de ingang van de zaal staat desinfecterende handgel waar bij binnenkomst door de kerkgangers gebruik van kan worden gemaakt. Bij binnenkomst, vertrek en lopen in de zaal gaat het mondmasker op, zittend op de stoel mag het af.
 • In de viering zijn drie personen die de mensen toespreken, hiervoor geldt het volgende:
  • Raadslid: die staat naast de spreekstoel met een eigen microfoon.
  • Lector: die staat achter de spreekstoel met een eigen microfoon.
  • Voorganger: staat achter de tafel met een eigen microfoon.
 • De kosters leggen de liturgie klaar op de stoelen en zorgen ervoor dat er minimaal 1,5 meter afstand is tussen de liturgieën (in ieder geval steeds een rij overslaan en niet achter elkaar zitten)
 • Voorganger/ lector neemt zelf (indien nodig) water mee om te drinken tijdens de viering.
 • Zolang er geen direct contact mag zijn is er geen koffiedrinken voor de viering (reden is dat niet voorkomen kan worden dat we elkaar aanraken en dat we in korte tijd dezelfde materialen aanraken).
 • Er is geen samenzang door de gemeente leden.
 • Wel graag voorzangers maximaal 4 personen, de voorganger is hiervoor verantwoordelijk.
 • Het maken van de kring als volgt; iedereen gaat staan voor de stoel waarop is gezeten.
 • De credenstafel wordt door de koster ingericht met daarop het dienblad met daarop de 30 glaasjes en schaal met gebroken matzes. Ook wordt er een kan met wijn op de credenstafel geplaatst.
 • Maaltijd viering:
  • Het raadslid (met mondkapje) haalt het dienblad en wijnkan van de credenstafel en plaatst het op de altaartafel.
  • De voorganger schenkt de glaasjes in, het aantal is gelijk aan de aanwezigen in de zaal.
  • Na de woorden van de voorganger gaat het raadslid met het dienblad rond om te delen.
  • Na afloop staat het dienblad op de altaartafel afgedekt met een doek.
 • De bezoekers gaan bij aankomst naar een plaats in de zaal, huisgenoten mogen samen zitten alle anderen minimaal 1,5 meter uit elkaar.
 • Raadslid geeft de voorganger geen hand, wel gaan ze beide staan en met en lichte buiging naar elkaar geven ze de verantwoording aan elkaar over.
 • Collecte: op een tafel, bij de uitgang staan twee mandjes (worden gemerkt) voor de collectes van die zondag. Het raadslid doet de collectes in twee afzonderlijk zakjes, gaat na een aantal dagen de collectes tellen en levert het in bij de penningmeester.
 • Na de viering verzorgen de kosters de afwas, in de ontmoetingsruimte.
 • Het dienblad en glaasjes worden opgeslagen in de "OGH" kast op het podium.
 • Na de viering is er geen koffiedrinken, iedereen gaat weer naar huis.
 • Als we elkaar willen spreken zorg dan voor voldoende afstand.

Versie: 27 mei 2021

 

Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
Aanmelden nieuwsbrief

Vul hieronder uw gegevens in om de OGH nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.


| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: