header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Welkom

Welkom op de site van de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek. Op deze site kunt u zowel informatie over de OGH als informatie over de vieringen en werkgroepen van de OGH terugvinden. Mocht u nog suggesties hebben met betrekking tot ontbrekende inhoud, schroom dan vooral niet contact met ons op te nemen.

Online viering OGH

Op 28 februari hadden we een primeur die we liever niet hadden. Voor het eerst is er een online viering geweest die "live" meegekeken kon worden. Met hulp van de technische dienst van Mediant is dit gerealiseerd. Met de nodige voorbereidingen is het, denken we, goed gelukt om een viering te houden zoals we gewend zijn. Onze vaste pastor Anneke Kemper ging voor, René als voorzanger en Marian als lector mochten dit voor het eerst doen, spannend was het, gaat het wel zoals het bedacht is en hoe komt het bij de mensen thuis over? De reacties die we gehad hebben waren allemaal positief met opbouwende punten. Natuurlijk zijn er verbeterpunten, maar voor de eerste keer is het goed gelukt.

Deze positieve reacties heeft de raad op dinsdagavond 2 maart geëvalueerd. Hoe en op welke wijze willen we de komende weken vieringen verzorgen? De raad heeft alle voors en tegens besproken. Conclusie is dat er tot en met Pinsteren geen fysieke vieringen worden georganiseerd, wel gaan we online vieringen verzorgen.

Zondag 2 mei

Na de online viering van 2 mei is gebleken dat de geluidskwaliteit van deze viering niet voor iedereen goed is geweest. Sommigen hebben wat er gezegd is of wat er gezongen is niet goed kunnen horen en ook de overweging niet. Nu kan dit alles niet hersteld worden. Wel is gebleken dat het gebruik van boxen aan een laptop ondersteunend kan zijn of het terug kijken via een TV.
Mocht dit alles toch niet lukken, dan kunt u hier de overweging bekijken. Klik hiervoor op deze link. Het is maar een klein onderdeel, maar misschien voor degene die gekeken heeft maar de overweging niet heeft kunnen horen een troost. Deze overweging hoort bij de eerste lezing ( 1 Johannes 3, 18-24) en de evangelielezing (Johannes 15, 1-8) van deze zondag.

Anneke Kemper

Zondag 23 mei

Zondag 23 mei is de volgende online viering van de OGH.
Voorganger is mevrouw Gerrie Slütter-Peterkamp.

U kunt op de volgende manieren de viering volgen:

10 minuten voor de start van de viering gaan we uitzenden zodat er tijd is om het juiste kanaal te vinden.

De liturgie voor deze viering kunt u hier bekijken. Klik hiervoor op deze link.

De viering wordt ook opgenomen om later terug te kijken, de opname staat op hetzelfde YouTube kanaal als tijdens de uitzending.  

Lees meer...
Actie Kerkbalans 2021 Helmerhoek

Op het moment dat ik dit schrijf is de actie Kerkbalans bijna afgelopen, maar toch willen we alvast graag een woord van dank richten aan alle medewerkers die trouw en volhardend, rekening houdend met elkaars veiligheid vanwege de coronamaatregelen, de enveloppen rondbrachten. Met waardering hiervoor zeg ik, namens de coördinatoren: HARTELIJK DANK!

Dank natuurlijk ook, en niet in de laatste plaats, voor de mensen die hun bijdragen hebben toegezegd en daarmee invulling geven aan het thema van Kerkbalans 2021:
"Geef voor een waardevolle en inspirerende kerk!"

We merken ook dat steeds meer mensen bereid zijn om hun bijdrage toe te zeggen via de mail die ze van het PGE-Kerkelijk Bureau ontvangen. Die toezegging verschilt op geen enkele wijze met de toezegging per kerkbalansenveloppe die door onze medewerkers wordt aangereikt, met dit verschil dat het werk van de lopers daardoor verlicht wordt: minder enveloppen om te bezorgen en op te halen!

Indien u dat ook zo wilt regelen, zorg dan dat het PGE-Kerkelijk Bureau op de hoogte is van uw mailadres. Een mailtje naar met vraag om uw vrijwillige bijdrage via de mail te willen toezeggen is voldoende.
Helaas is dat nog niet mogelijk voor onze RK-medekerkleden. Voor hen blijft voorlopig slechts de toezegging per kerkbalansenveloppe met inhoud van kracht.
Er is overigens nog wel een andere, heel goede, mogelijkheid voor zowel PKN- als RK-kerkleden en dat is om een automatische incasso af te geven. Daarmee is dan uw toezegging geregeld en hoeft er niet jaarlijks een kerkbalansenveloppe bij u worden gebracht.
Het is uiteraard aan u om te beslissen hoe u uw bijdrage aan de kerk wilt laten plaatsvinden.

Om de opbrengsten te weten moet u nog even geduld hebben, maar die zullen ongetwijfeld de komende weken in de plaatselijke kerkbulletins vermeld worden.
We hebben er vertrouwen in dat er, naar draagkracht, ruimhartig is gegeven.

Namens de coördinatoren in de Helmerhoek,

Wendy Bathoorn, Albert Fransen en Jan Willem Visschers.

Diny Reussink stopt als raadslid: vacature raad OGH

Diny heeft in het najaar aangegeven dat zij per 1 januari 2021 gaat stoppen als raadslid van de Oecumenische Geloofsgemeenschap. Als raad respecteren we deze keus en we zijn Diny erg dankbaar voor haar werkzaamheden voor de OGH.

Diny is in september 1994 toegetreden tot de raad OGH en is vanaf het begin scriba (secretaris) van de OGH geweest, zesentwintig jaar lang bestuurlijk betrokken.

In 1994 was de OGH een bloeiende Geloofsgemeenschap, waar veel kerkelijke activiteiten werden georganiseerd. Dit betekende dat er bestuurlijk gestuurd moest worden, er waren veel overlegorganen waar de OGH aan deelnam.  Vanaf het begin is Diny een rustpunt in het bestuur geweest, ook in de roerige jaren die er zijn geweest. Als scriba behield ze overzicht en was accuraat, zowel bij het opstellen van de agenda als de verslaglegging. De computer was in 1994 nog redelijk onbekend, dit betekende dat de verslagen en de correspondentie handmatig moest worden verwerkt.

Uit de archieven blijkt dat Diny geen rustige inwerkperiode heeft gehad. Haar eerste klus was het opzetten en begeleiden van de visitatie van de provinciale Hervormde kerk die in oktober 1994 heeft plaats gevonden.

In deze Corona tijd kunnen we Diny op dit moment tijdens een viering niet bedanken. We hebben afgesproken dat als we weer reguliere vieringen mogen houden dat we dan een geschikt moment kiezen om haar tijdens een viering te bedanken voor haar jarenlange inzet voor de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek.
Hartelijk dank voor je jarenlange inzet.

Met het vertrek van Diny uit de raad is er een vacature ontstaan. Als raad gaan we proberen om deze vacature in te vullen al zal dit niet gemakkelijk gaan. Diny zal de komende tijd nog een taak blijven uitvoeren, namelijk het invullen van de voorgangersrooster voor onze vieringen. In de tussentijd zal Bé zo goed en zo kwaad de rol van scriba op zich nemen.

Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
Aanmelden nieuwsbrief

Vul hieronder uw gegevens in om de OGH nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.


| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: