header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow Activiteiten
Activiteiten
Een moment van herdenken

Op zondag 22 november is zondag voleinding, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze dag gedenken wij de overledenen en hebben wij de goede gewoonte dat iedereen een kaars kan aansteken voor een overledene. We hebben in de raad besproken op welke wijze we hier aandacht aan kunnen geven nu we geen vieringen organiseren.

Daarom hebben wij gekozen voor een sfeervol moment van herdenken in het stiltecentrum van Mediant.
Het zal een inloopmoment op zondag 22 november zijn van 16.30 tot 17.30 uur, u kunt dan een kaars komen branden om uw geliefde te herdenken.
U wordt wel verzocht om bij binnenkomst een mondkapje te dragen.

Wij hopen dat we u a.s. zondag mogen begroeten in het stiltecentrum.

Namens de raad OGH
Hartelijke groet,
Bé Meerman

Hoe kunnen we elkaar ontmoeten?

Onlangs heeft de raad moeten besluiten om de kerkdiensten van de OGH vooreerst niet meer door te laten gaan omdat Corona helaas blijft rondwaren.

Maar dit neemt niet weg dat we met de raad erover aan het nadenken zijn hoe we het contact met u kunnen onderhouden. De laatste maanden vergaderen wij per computer en we ervaren dat het prettig is om elkaar even zo te zien en te spreken.

Ook is er over een on-line kerkdienst nagedacht maar we kwamen tot de conclusie dat dit voor ons niet haalbaar is omdat het erg veel energie en menskracht kost om dit goed uit te kunnen voeren en uit te kunnen zenden.

Maar het is wel haalbaar om ontmoetingen per computer te regelen zoals we dat ook doen met de OGH raadsvergaderingen. Daarmee is het mogelijk om on-line met zes tot acht mensen koffie te drinken (ieder op zijn eigen plek), ervaringen over de Corona tijd uit te wisselen. Maar ook om bezinnend met elkaar in gesprek te gaan. Zelf denken wij dat de Adventstijd daar een mooie periode voor zou zijn. Graag zouden wij van u willen weten of u hierin interesse heeft en eventueel mee zou willen/kunnen doen.

We zijn ons er ook van bewust dat niet iedereen een computer heeft en dat er gezocht kan worden naar andere mogelijkheden tot ontmoeting. Zoals we afgelopen zomer elkaar hebben ontmoet en gewandeld. Maar misschien hebt u een idee voor een andere invulling van elkaar ontmoeten. Graag horen wij van u welke ideeën u heeft en waar u voor warm loopt!

U kunt uw ideeën mailen naar Bé Meerman ( ) of hem bellen (telefoon 4768745). Alvast bedankt voor uw reactie.

Omzien naar elkaar

Bezoekgroep, kerstattenties, uitstapje en financiële steun.

Lees meer...
Kringen, gespreksgroepen en contactavonden

Op regelmatige basis worden er binnen de OGH (Bijbel)kringen en gespreksgroepen georganiseerd. Jaarlijks worden er, veelal in maart, contactavonden georganiseerd.

Lees meer...
Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: