header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow Nieuws
Nieuws
Uit de Raad, mei 2020
20 Mei 2020 om 22:19

Dit is de tweede raadsvergadering in Coronatijd, daarom komen we online bijeen.

Vieringen OGH: Gezien de huidige maatregelen kunnen we voorzichtig plannen maken voor het starten met de vieringen. We zijn afhankelijk van de maatregelen van de overheid en de maatregelen van Mediant voor gebruik van de theaterzaal.  Voor wat betreft de maatregelen van de overheid lijkt het erop dat vanaf 1 juni weer bijeenkomsten gehouden mogen worden met maximaal 30 personen. Er is overleg met Mediant over het gebruik van de theaterzaal en welke voorwaarden Mediant hierin gaat stellen. Als raad hopen we dat we op 7 juni weer mogen en kunnen starten met de (aangepaste) vieringen OGH.

Paaskaars: De paaskaars is nog niet ingewijd. De gedachte is om het inwijden van de paaskaars te doen op de eerste viering die wordt gehouden. De werkgroep liturgie wordt gevraagd om hierin mee te denken samen met de voorganger. De raad ziet graag dat er aandacht is voor de paasgedachte tijdens het inwijden van de paaskaars.

Protocol: het concept protocol "vieringen OGH in Corona tijd" wordt besproken en de aanpassingen worden doorgevoerd. Nadat duidelijk is wanneer we weer vieringen mogen houden en welke voorwaarden er zijn wordt het protocol eventueel hierop aangepast.

Anneke Kemper: op 1 juli is Anneke 25 jaar in dienst bij Mediant en voorganger / raadslid van de OGH. In overleg met Mediant wordt gekeken op welke wijze (gezien de Corona crisis) hier aandacht aan kan worden gegeven.  

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Uit de Raad, april 2020
30 Apr 2020 om 21:52

De Raad van de OGH komt sinds de Corona-crisis digitaal bijeen en zo ook op dinsdag 28 april om 19.30 uur.

1.      Wij hebben het gehad over de ontwikkelingen binnen Mediant rond de Corona-crisis. Op dit moment wijzigt Mediant haar beleid nog niet. En dat betekent dat er vooralsnog geen vieringen in de Theaterzaal kunnen worden gehouden. Anneke houdt Bé op de hoogte van ontwikkelingen. Mediant volgt het beleid van het RIVM. Als OGH willen we weer vieringen organiseren als Mediant bijeenkomsten binnen het anderhalf meter beleid toestaat. Bé maakt hiervoor een opzet en stuurt dit rond in de Raad ter aanvulling of verbetering, zodat we snel kunnen schakelen als beleid wordt aangepast. De ruimte zal geen probleem zijn. Het delen van brood en wijn in de kring zal aanvankelijk niet mogelijk zijn binnen het anderhalf meter beleid en ook het koffiedrinken na de viering zal goed geregeld moeten worden of vervallen. Het in- en uitgaan van de ruimte heeft organisatie nodig. Iemand bij de deur zou daarop kunnen toezien. Bé zal deze gedachten uitwerken.

2.      De raadsleden informeren elkaar over hoe het hen vergaat in deze Coronatijd. Het meeste werk gaat gewoon door, of op werklocatie of thuis achter de laptop. De Paaskaars is door velen in dank ontvangen en heeft een gevoel van verbondenheid opgeroepen. Er zijn veel positieve en blije reacties gekomen op dit initiatief. Over het algemeen wordt het thuiswerken saai gevonden en de relaties binnen de OGH en het gehele sociale leven worden gemist. Er wordt veel geklust door de Raadsleden in huis. Een enkel Raadslid heeft zorgen over familie, maar gelukkig zijn er geen corona-patiënten in de naaste omgeving van ons. Het werken en leven met structuur wordt belangrijk gevonden in deze Corona-tijd. De zorgen om ouders zijn bij een enkeling toegenomen. Iedereen ziet uit naar life-contact!

3.      De Raad wenst eenieder alle goeds in deze lastige Corona-tijd.

Anneke Kemper

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
In memoriam Harry Jaspers Focks, 1952-2020
31 Mar 2020 om 22:21

Geschokt namen we afgelopen weekend kennis van het onverwachte overlijden van Harry Jaspers Focks op de leeftijd van 68 jaar.

Een fietsongeluk in de buurt van zijn woonplaats Zeewolde werd hem fataal.
Hij was voorganger van de OGH en geestelijk verzorger van Mediant van september 1991 tot juni 2000. In deze periode van bloeiende oecumene hebben we Harry leren kennen als een bevlogen en inspirerende voorganger met een groot hart voor oecumene. In de online viering van de Ontmoetingskerk van afgelopen zondag werd zijn naam genoemd met daarbij uitgesproken de volgende woorden:
"Mede door zijn beeldend taalgebruik wist hij werelden te verbinden: patiënten van Mediant met het leven van de gemeente, protestant met katholiek, jong met oud, maar vooral Geloof met het Leven".

Hij kwam in de Helmerhoek wonen samen met zijn vrouw Willy en zijn drie toen nog jonge kinderen Gerline, Gerco en Ronald. Harry heeft na zijn vertrek uit Enschede tot aan zijn emeritaat gewerkt als voorganger van de protestantse gemeente in Zeewolde. Actief als hij altijd was zou hij binnenkort nog starten als pastoraal werker in een verzorgingshuis.
Wij zijn in onze gedachten en gebeden bij Willy, zijn kinderen en kleinkinderen. Wat zal hij gemist worden in zijn gezin en verdere familie.
De besloten dankdienst heeft donderdag 2 april plaatsgevonden. 

 

images/stories/Nieuwsbrief120/rouwkaart-ds.-harry-jaspers-focks1.jpg

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Uit de Raad, november 2019
22 Nov 2019 om 21:54

Op 19 november is er weer een vergadering geweest van de Raad van de OGH. Hieronder een puntsgewijs verslag.

 1. Opening en welkom. Diny opent de vergadering met een inspirerende tekst uit de krant over Oecumene. We hebben er als Raad een gesprek over. Op advies plaatst Diny deze tekst in de Nieuwsbrief.
 2. Vaststellen agenda. Besloten wordt om de volgende vergadering niet op 17 december te laten plaatsvinden, want dan is de Kerstzangavond op Mediant, maar op 14 januari 2020.
 3. Het verslag van 22-9-2019 wordt goedgekeurd met dank aan Diny.
 4. Contacten PGE. Er is een afspraak gemaakt om de onderlinge samenwerking met de OGH te bespreken. Gerdien en Albert gaan op 16 januari naar de AK.
 5. Contacten RKE. Gerdien en Albert gaan op 20 november naar de Werkgroep pastoraat en diaconaat van de RK kerk Enschede. Op de agenda staat of deze werkgroep een platform kan zijn voor de samenwerking tussen de OGH en de RKE en of er een gezamenlijke oecumenische dag georganiseerd kan gaan worden.
 6. Alcoholvrije wijn delen ipv druivensap en wijn. We besluiten om vanaf 1 januari alcoholvrije wijn te gebruiken in de vieringen om op dezelfde wijze samen te delen.
 7. Advent- en Kerstvieringen. De kerststal zal opgebouwd worden in het weekend voor de Kerstzangavond van 17 december door enkele kosters en vrouwen van de bloemengroep.
  Na de Kerstnacht zal er een hapje en een drankje zijn. We willen ook een hapje en een drankje regelen na de eerste viering in het nieuwe jaar.
 8. Viering in week van gebed op 19 januari. Deze viering vindt plaats in de OGH. Wij kunnen kosters, raadslid en pianist/organist verzorgen. Na de viering is er koffie. Er worden 200 personen verwacht. Mediant zal worden benaderd. Be wordt aangewezen als coördinator vanuit de OGH.
 9. Bezinningsweekend 24-25 januari in Nordhorn. We willen op vrijdagavond gaan werken met behulp van kaarten aan ieders persoonlijke geloofsontwikkeling: Waar sta je? Op zaterdag willen we kijken naar de OGH, het afgelopen jaar, het heden en vooruitblikken. We sluiten af met een wandeling en een lunch.
 10. Werkgroepen.
  Kostersgroep: geen nieuws.
  Werkgroep liturgie: alles is al ingebracht vanuit de werkgroep. Het rooster van voorgangers van de eerste helft van het volgend jaar wordt verzonden naar Gerrit.
  Werkgroep pastoraat/diaconaat: Geen nieuws.
 11. Portefeuilles:
  Uitstapjes: Herma en Diny gaan dit voorbereiden en komen met voorstellen binnenkort.
  Activiteiten: Kerstzangavond op 17 december.
  Verdieping: Volgend jaar wederom een nieuwe verdieping op de zaterdag.
  PR-groep: We zoeken aanvulling.
 12. Rondvraag: Gerdien meldt dat er een jongerenreis georganiseerd gaat worden door de PGE naar Armenië. Er zal in de OGH een collecte plaatsvinden hiervoor op 19 januari.
 13. Bé sluit de vergadering met dank aan ieders inbreng. 

Anneke Kemper

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 8 van 16
Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: