header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow Nieuws
Nieuws
Uit de Raad, november 2019
22 Nov 2019 om 21:54

Op 19 november is er weer een vergadering geweest van de Raad van de OGH. Hieronder een puntsgewijs verslag.

 1. Opening en welkom. Diny opent de vergadering met een inspirerende tekst uit de krant over Oecumene. We hebben er als Raad een gesprek over. Op advies plaatst Diny deze tekst in de Nieuwsbrief.
 2. Vaststellen agenda. Besloten wordt om de volgende vergadering niet op 17 december te laten plaatsvinden, want dan is de Kerstzangavond op Mediant, maar op 14 januari 2020.
 3. Het verslag van 22-9-2019 wordt goedgekeurd met dank aan Diny.
 4. Contacten PGE. Er is een afspraak gemaakt om de onderlinge samenwerking met de OGH te bespreken. Gerdien en Albert gaan op 16 januari naar de AK.
 5. Contacten RKE. Gerdien en Albert gaan op 20 november naar de Werkgroep pastoraat en diaconaat van de RK kerk Enschede. Op de agenda staat of deze werkgroep een platform kan zijn voor de samenwerking tussen de OGH en de RKE en of er een gezamenlijke oecumenische dag georganiseerd kan gaan worden.
 6. Alcoholvrije wijn delen ipv druivensap en wijn. We besluiten om vanaf 1 januari alcoholvrije wijn te gebruiken in de vieringen om op dezelfde wijze samen te delen.
 7. Advent- en Kerstvieringen. De kerststal zal opgebouwd worden in het weekend voor de Kerstzangavond van 17 december door enkele kosters en vrouwen van de bloemengroep.
  Na de Kerstnacht zal er een hapje en een drankje zijn. We willen ook een hapje en een drankje regelen na de eerste viering in het nieuwe jaar.
 8. Viering in week van gebed op 19 januari. Deze viering vindt plaats in de OGH. Wij kunnen kosters, raadslid en pianist/organist verzorgen. Na de viering is er koffie. Er worden 200 personen verwacht. Mediant zal worden benaderd. Be wordt aangewezen als coördinator vanuit de OGH.
 9. Bezinningsweekend 24-25 januari in Nordhorn. We willen op vrijdagavond gaan werken met behulp van kaarten aan ieders persoonlijke geloofsontwikkeling: Waar sta je? Op zaterdag willen we kijken naar de OGH, het afgelopen jaar, het heden en vooruitblikken. We sluiten af met een wandeling en een lunch.
 10. Werkgroepen.
  Kostersgroep: geen nieuws.
  Werkgroep liturgie: alles is al ingebracht vanuit de werkgroep. Het rooster van voorgangers van de eerste helft van het volgend jaar wordt verzonden naar Gerrit.
  Werkgroep pastoraat/diaconaat: Geen nieuws.
 11. Portefeuilles:
  Uitstapjes: Herma en Diny gaan dit voorbereiden en komen met voorstellen binnenkort.
  Activiteiten: Kerstzangavond op 17 december.
  Verdieping: Volgend jaar wederom een nieuwe verdieping op de zaterdag.
  PR-groep: We zoeken aanvulling.
 12. Rondvraag: Gerdien meldt dat er een jongerenreis georganiseerd gaat worden door de PGE naar Armenië. Er zal in de OGH een collecte plaatsvinden hiervoor op 19 januari.
 13. Bé sluit de vergadering met dank aan ieders inbreng. 

Anneke Kemper

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Uit de Raad, oktober 2019
31 Oct 2019 om 22:32

Op 22 oktober 2019 heeft de Raad vergaderd. Dit is er besproken:

 • We kijken terug op een geslaagde Startzondag met ook het afscheid van Wim Schram. Samen met de gesprekken tijdens ‘de Wandeling' en de lekkere lunch was het een mooi geheel.
 • In november zullen Albert en Gerdien een gesprek voeren met enkele mensen van Rooms Katholiek Enschede.
 • Voor iedereen die verdieping zoekt en vragen stelt! heeft Rooms Katholiek Enschede de brochure ‘Spiritualiteit' uitgebracht. Hierin worden de activiteiten beschreven die in het seizoen 2019/2020 worden georganiseerd. De activiteiten staan open voor iedereen, maar mogelijk kunnen we in OGH verband deelnemen aan een aantal gespreksavonden, lezingen, leesgroepen of andere activiteiten. Verdere informatie volgt.
 • De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2020 zijn gestart.
 • In januari 2020 zal de Stedelijke oecumenische viering in het kader van de ‘Zondag van gebed voor de eenheid' plaatsvinden in de OGH/bij Mediant.
 • Op 5 oktober was er een geslaagde bezinningsdag in Rekken o.l.v. Gerrie Sl?tter. Het thema was ‘Bezinning en bezieling, wat beweegt ons ten diepste'?

Diny Ruessink

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Uit de Raad, augustus 2019
22 Aug 2019 om 21:52

Hieronder een kort verslag van de Raadsvergadering op 20 augustus 2019.

1.       Opening door Bé.

2.       Het verslag van 25 juni wordt besproken en goedgekeurd met dank aan Diny.

3.       Contacten PGE en RKE. Contacten zullen worden gemaakt door Albert en Gerdien.

4.       Startzondag 1 september met afscheid van Wim Schram. We bespreken de plannen.

5.       Werkgroepen.

 • Kosters-groep: Ze gaan afscheid nemen van Edgar en Frits op passende wijze.
 • Werkgroep liturgie: Geen nieuws, want de groep is niet bij elkaar geweest.
 • Pastoraat/diaconaat: Het idee is ontstaan om meerdere vieringen met een bepaalde inhoud te gaan organiseren. Dan kunnen we eventueel ook samenkomsten na de vieringen worden gehouden om het thema na te bespreken. Dit naar aanleiding van de gang van zaken vroeger rond de hongerdoeken.
 • Portefeuilles.
 • Activiteiten: Diny en Herma gaan in overleg voor het organiseren van uitstapjes het komende jaar.
 • Verdieping: 5 oktober bij Gerry. Er wordt een intekenlijst gemaakt, welke klaarligt op de Startzondag.
 • PR-werkgroep: Loopt goed. Veiligheid van de website is verbeterd door Bé en Gerard.

6.       Rondvraag: Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

7.       Bé besluit de vergadering.

Anneke Kemper

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Uit de Raad juni 2019
05 Jul 2019 om 22:15

Op 25 juni vergaderde de Raad van de OGH. Gerrie opent met het verhaal "Bukken" uit de bundel "Verhalen van levenskunst" van Stephan de Jong.

 • Gerdien en Albert zullen na de vakantieperiode een overleg hebben met het moderamen van de Protestantse Gemeente Enschede (PGE).
 • Albert onderhoudt het contact met Rooms Katholiek Enschede (RKE) en was aanwezig bij een vergadering van de pastoraatsgroep van RKE.  Het is nu even afwachten hoe een vervolg vorm gaat krijgen.
 • Het programma voor de startzondag van 1 september a.s. is besproken. Elders in deze Nieuwsbrief meer informatie over deze dag.
 • Er is gesproken over het organiseren van uitstapjes en daarbij aan te sluiten bij reeds georganiseerde activiteiten in de stad (bijv. een activiteit in de synagoge, een muziek of culturele activiteit of (georganiseerd door Albert) een rondleiding bij Schenkerij Wattez in het Van Heekpark of een rondleiding in het Wilminktheater).
 • De geplande Bezinningsdag in Rekken van 1 juni is niet doorgegaan en is verplaatst naar 5 oktober.
 • Op 4 juni was er een geslaagde bloemschikavond bij het Helmgras, een gezamenlijke activiteit van OGH en Mediant.
 • De werkgroep liturgie heeft vergaderd.
  • Op de agenda stonden de vieringen rondom Kerst en Pasen en hoe we daar vorm aan willen geven in de toekomst. Dit punt komt t.z.t. terug in de raad.
  • Er werd gesproken over themavieringen en het leesrooster. Deze punten neemt Bob mee naar het voorgangersoverleg.
  • Er zijn plannen om een zgn. Top 2000 viering te organiseren in december. Hiervoor heeft Bob contact gelegd met o.a. een koor. Het plan is een viering in Mediant met stadsbrede PR. De haalbaarheid hiervan wordt onderzocht.
  • Gerdien is bezig met een vernieuwde werkwijze rondom de vieringen waarin de verschillende taken en afspraken worden beschreven.

De volgende vergadering is op 20 augustus.

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 8 van 13
Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: