header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow Nieuws
Nieuws
Uit de Raad, september 2018
13 Sept 2018 om 21:58

De Raad van de OGH vergaderde op 11 september 2018. Dit zijn de besproken onderwerpen:

 1. Contacten met PGE. Door de vakantieperiode zijn er geen vervolgafspraken gemaakt. Bé gaat hier actie op ondernemen.
 2. Frank Beuger kon deze keer niet komen naar de Raadsvergadering. Voor de volgende keer is hij uitgenodigd.
 3. Bevestiging Oane Reitsma. Herma is geweest. Binnenkort wordt er met hem een afspraak gemaakt ter kennismaking.
 4. Binnenkort gaat er ook een afspraak ter kennismaking worden gemaakt met Paul Daggenvoorde, de opvolger van André Monnikhof.
 5. Evaluatie Startzondag. Een hele mooie dag. Een inspirerende viering met een ontspannen sfeer. Een vol programma, leuk en interessant. Lekkere lunch. Goede opkomst van meer dan 40 mensen. Muziek van het koor werd gewaardeerd. Met dank aan de Viermarken. PR had wat beter gekund met nog meer informatie over bijvoorbeeld de Viermarken van te voren. De Viermarken zelf kijkt goed terug op deze dag.
 6. Datum bezinningsweekend. Wij prikken een paar data en zenden dit rond met een datumprikker.
 7. Privacy en Website. De website is nu beveiligd. Bé gaat samen met Gerard Doornekamp en Rolf ter Stege een nieuwe website bouwen.
 8. Portefeuilles:
 • Uitstapjes: Klaas heeft gedachten ontwikkeld voor uitstapjes.
 • Muziek: Diny vindt het lastig om daar vorm aan te geven. Wordt vervolgd.
 • Activiteiten: Op 13 september zal de film "Intouchables" worden vertoond op Helmstede op het terrein van Mediant. Op 15 november zal de toneelgroep Puur Sap een voorstelling geven van "Een vloog over het koekoeksnest" in het Helmertheater.
 • Verdieping: Gerrie gaat wederom een dag ter verdieping organiseren.
 • Werkgroepen:
 • Kostersgroep: is weer compleet. We spreken over het gebruik van druivensap naast wijn in de viering. Albert maakt een stukje voor de Nieuwsbrief en informeert de raadsleden, kosters en voorgangers. Dit gaan we een paar maanden doen en daarna gaan we dit evalueren.
 • Liturgiegroep: Op 23 september aanstaande is er een gemeenschappelijke oecumenische viering in de Jacobuskerk te Enschede. Deze viering staat in het teken van de Vredeszondag. De Raad besluit dan geen viering in het Helmertheater te houden en met zijn allen naar deze viering te gaan. We regelen vervoer voor mensen die daar gebruik van willen maken. Albert schrijft stukje in de Nieuwsbrief. We besluiten dat we bij stedelijke oecumenische initiatieven aansluiten bij de georganiseerde kerkdiensten in de stad en geen aparte viering van de OGH organiseren. Daarnaast is er op 11 november een Taizéviering in de OGH.
 • Bloemengroep: Geen nieuws
 • Pastoraatsgroep: Zij komen samen op 19 september.
 • Voorgangersoverleg: Er staat een ontmoeting gepland met de PGE op 18 september.
 1. Tekort aan pianisten. Het lijkt een probleem binnen heel Enschede te zijn. Diny neemt contact op met Gerrit over mogelijkheden.
 2. Rondvraag: geen bijzonderheden.

 

Anneke Kemper

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Uit de Raad, juni 2018
30 Jun 2018 om 14:46

In juni is er weer een Raadsvergadering geweest. Hieronder de punten die besproken zijn:

 1. Opening. Bé houdt een mooie opening over Jezus die over het water liep. Hij trekt een vergelijking met de Raad. Het is belangrijk dat wij als Raad elkaar vertrouwen.
 2. Contacten met PGE. Herma en Diny gaan naar de bevestiging van de nieuwe predikant Oane Reitsma op 8 juli.
 3. Contacten met RK Kerk. Per 1 september komt er een nieuwe priester, Paul Daggenvoorde.
 4. Startzondag. Op 9 september op de Viermarken. Bob gaat voor. We denken na over leuke activiteiten en het vervoer vanaf Mediant.
 5. Website OGH. Is de opmaak en lay-out nog in orde? Is het programma verouderd? Bé stelt voor om een werkgroepje op te richten om gericht te kijken naar wat we willen en te kijken naar bestaande programma's. Gerard zal hiervoor worden benaderd door Anneke.  Bé wil meedenken en meedoen.
 6. Privacywet. Onze website gaan we onderzoeken op privacybestendigheid. (HTPSS:// moet worden toegevoegd, cookies, stappenplan). Er wordt geadviseerd om het simpel te houden. Bé heeft kennis en ervaring. Hij wil zich hierin verdiepen en komt met een opzet voor een privacy verklaring voor de komende Raadsvergadering.
 7. Portefeuilles.
  Uitstapjes: Klaas wil het graag blijven organiseren met Jaap Bakker, drie keer per jaar.
  Muziek: Diny pakt dit op na de zomer.
  Activiteiten: Herma meldt dat het Bloemschikken is geweest op 19 juni op het Helmgras. Het was een hele gezellige avond. De opkomst was wat gering. Wellicht in het najaar nog eens organiseren.
  Verdieping: Gerry vertelt over de bezinningsdag op 3 juni bij haar thuis. Het was een hele mooie dag met 13 mensen. Met behulp van foto's en het thema pelgrimage werd er verdieping gevonden. Dit is voor herhaling vatbaar. Liever een dag verdiepen dan een avond. Gerry gaat het weer opnieuw organiseren.
  PR-groep: Anneke vertelt dat de groep goed draait. Publicaties in andere bladen worden gewaardeerd. Dit doet Gerard. Rolf werkt aan de transparantie van de OGH door een maand- en jaarkalender bij te houden.
  Werkgroepen:
  Liturgie: Bob heeft Gerry vervangen tijdens haar afwezigheid. Gerdien meldt dat er weer gezocht gaat worden naar vormen van digitale liturgie. Jaren geleden hebben we hiermee geëxperimenteerd. Toen is het afgeketst op de kring. Dit wordt belangrijk gevonden zonder daarbij met zijn allen naar een scherm te kijken.
  Kostergroep: Albert meldt dat dit goed gaat. De vervanging wordt onderling geregeld. Dit loopt goed.  Wijn schenken na de viering voor patiënten is niet de bedoeling. Dit naar aanleiding van een verzoek. Er zal gezocht worden naar praktische mogelijkheden om druivensap te schenken. Dit pakt Albert op.
  Bloemengroep: Herma zegt dat deze groep goed draait. Komt tweemaal per jaar bijeen.
  Voorgangersoverleg: Anneke geeft aan dat een nieuwe afspraak van samenkomst wordt gemaakt, wellicht met nieuwe voorganger(s).
 8. Rondvraag: Diny meldt het tekort aan pianisten. De raadsleden zullen zoeken naar nieuwe mensen. Dit komt op de agenda voor de volgende keer.

Anneke Kemper

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Resultaten 9 - 10 van 10
Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: