header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow Nieuws
Nieuws
Bespreking uitkomst bezinning ORH op zondag 7 april na viering
21 Mar 2019 om 21:16

Begin februari 2019 heeft de Oecumenische Raad (ORH) een bezinningsbijeenkomst gehouden. Het document "Herbezinning op de toekomst van de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek" van september 2016 was een basis voor deze bijeenkomst. Dit document hebben wij indertijd met u als geloofsgemeenschap besproken.

De uitkomsten van de bezinning in februari jl. willen wij graag met u bespreken;

Net als de voorgaande keren doen wij dat in aansluiting op een viering, in dit geval de viering van zondag 7 april a.s. Wij nodigen u daarvoor van harte uit.

De ORH

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Uit de Raad, februari 2019
06 Mar 2019 om 14:27

In februari kwam de Raad bijeen. De volgende onderwerpen zijn besproken:

 1. De Raad ontvangt de werkgroep voor pastoraat en diaconaat van de OGH in de personen van Annet Hessels en Helen van den Bos.
  Zij informeren de Raad over hun werkzaamheden. Sommige activiteiten voorzien niet meer in behoeften en anderen worden dankbaar aanvaard en ontvangen.
 2. Het verslag van de vorige keer wordt goedgekeurd.
 3. Contacten met PGE krijgen een vervolg in het voorgangersoverleg.
 4. Contacten met RK Enschede. Er is een contact geweest over de samenwerking met de OGH met Paul Daggenvoorde en Frank de Heus. Dit was een positief gesprek. Het gesprek werd gewaardeerd. Gerdien en Albert gaan uitgenodigd worden voor de pastoraatsgroep Enschede-Zuid.
 5. Notitie van Albert en Be naar aanleiding van het bezinning-weekend.
  Dit was een gezellig, maar ook zinvol weekend. Er zijn concreet drie nieuwe actiepunten ontwikkeld. Het voorstel is om een gemeente-bijeenkomst te organiseren om draagvlak te creëren voor deze drie activiteiten. We gaan proberen om er mensen bij te betrekken voor de organisatie en uitvoering. Er zal een stuk aan de Nieuwsbrief worden gezonden ter informatie van de gemeenteleden.
  Er is afgesproken om 24 en 25 januari 2020 een nieuw bezinning-weekend te organiseren.
 6. Portefeuilles:
  Uitstapjes: Klaas Hessels en Jaap Bakker gaan hiermee stoppen. Er worden mensen gezocht om het stokje van hen over te nemen.
  Muziek: Diny gaat Gerrit Dogger benaderen over een zangdienst.
  Activiteiten: Er is een filmavond georganiseerd. Het is niet duidelijk geweest of mensen van de OGH welkom waren. Het was een mooie avond.
  Verdieping; Gerry gaat weer een verdieping-dag organiseren. Zij moet nog een datum prikken.
  PR-commissie: Deze commissie is door ziekte van Anneke niet bijeen geweest.
  Werkgroepen:
  Liturgie: Er is gesproken over de samenwerking met de pianisten/organisten. De pianisten/organisten  en de voorgangers gaan we uitnodigen voor de komende raadsvergadering op 2 april.
  Bij de evaluatie wordt gemeld dat Kerstmorgen toch wel gehandhaafd moet blijven, mede vanwege de cliënten. Op Aswoensdag gaat er een vesper georganiseerd worden. Het aanbieden van druivensap gaat gecontinueerd worden.
  Kosters: geen nieuws
  Pastoraat/diaconaat: zij waren zelf present in deze vergadering.
 7. Er wordt van de rondvraag geen gebruik gemaakt.

Anneke Kemper

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Uit de Raad, december 2018
16 Dec 2018 om 22:22

Op 11 december is de Raad bijeen geweest. Albert houdt de opening over hoe hij geïnspireerd is door Henry Nouwen. Hij verbindt dat met de Advent. Voor hem betekent dat een streven naar afname van angst en toename van openheid speciaal in deze tijd voor Kerst.
Hieronder een overzicht van de besproken onderwerpen.

 1. Contacten met PGE en RKE. Er zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen.
 2. Bezinningsweekend op 1-2 februari. We besluiten dat Bé en René dit gaan voorbereiden met aandacht voor serieuze inhoud, maar ook voor gezelligheid.
 3. Procedure van bezoek van PGE-pastor bij gemeenteleden. Vroeger deed Richard Vissinga dit en daarna Jacco Suurmond. We lijken nu te vallen onder de nieuwe regeling van de PKN. Er is een telefoonnummer en er kunnen wisselende pastores voor ingezet worden. We vragen dit na. Wij vragen Jan-Willem van de pastoraatsgroep om bij de PGE dit na te vragen.
 4. Rooster algemeen/inzet voorgangers. We verzetten dit punt naar de vergadering van februari.
 5. Vieringen rondom Kerst, laatste zondag van het kerkelijk jaar en eerste zondag van het nieuwe jaar. Na gesprek concluderen we dat het goed is om van tevoren in de Raad de komende liturgische momenten na te lopen en of alles daarvoor goed geregeld is wat betreft de werkzaamheden die de Raad kan uitvoeren.
 6. Portefeuilles:
  1. Uitstapjes: er zijn geen nieuwe uitstapjes geweest.
  2. Muziek: geen ontwikkelingen.
  3. Activiteiten: De komende activiteit is de Kerstzangavond op 18 december. Hier staat alles goed voor op de rails. We bespreken het opzetten en afbreken van de kerststal en de communicatie met Mediant hierover. We hebben plannen gemaakt voor een film in het nieuwe jaar.
  4. Verdieping: Geen nieuwe ontwikkelingen.
  5. PR-groep: Draait heel goed. De Nieuwsbrief bevat steeds meer nieuws. Aan de Jaar- en Maandkalender wordt hard gewerkt om meer informatie te verkrijgen.Er is een website/privacy groep die bezig is met vernieuwingen. Er is een oproep gedaan aan gemeenteleden, maar daar zijn geen reacties op gekomen. De website lijkt veel bezocht te worden. Dus het is wel de moeite hier aandacht aan te besteden.
  6. Werkgroepen: er wordt gezegd dat er tussen de Raad en de werkgroepen vanuit elke werkgroep een verbinding is in een raadslid, zodat informatie over en weer gemakkelijk zijn weg kan vinden. Bé heeft de lijn naar de pastoraatsgroep.
 7. Rondvraag: Albert geeft aan dat hij soms als Raadslid in de dienst niet goed weet aan wie de bloemen gegeven kunnen worden. Gemeld wordt dat dit aan de voorganger, maar ook aan anderen gevraagd kan worden. Er wordt gedacht aan het geven van de bloemen aan de vrijwilligers als er niemand voor is. Dit vindt eenieder een goed idee.
 8. Bé sluit de vergadering.

Anneke Kemper

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Uit de Raad, september 2018
13 Sept 2018 om 21:58

De Raad van de OGH vergaderde op 11 september 2018. Dit zijn de besproken onderwerpen:

 1. Contacten met PGE. Door de vakantieperiode zijn er geen vervolgafspraken gemaakt. Bé gaat hier actie op ondernemen.
 2. Frank Beuger kon deze keer niet komen naar de Raadsvergadering. Voor de volgende keer is hij uitgenodigd.
 3. Bevestiging Oane Reitsma. Herma is geweest. Binnenkort wordt er met hem een afspraak gemaakt ter kennismaking.
 4. Binnenkort gaat er ook een afspraak ter kennismaking worden gemaakt met Paul Daggenvoorde, de opvolger van André Monnikhof.
 5. Evaluatie Startzondag. Een hele mooie dag. Een inspirerende viering met een ontspannen sfeer. Een vol programma, leuk en interessant. Lekkere lunch. Goede opkomst van meer dan 40 mensen. Muziek van het koor werd gewaardeerd. Met dank aan de Viermarken. PR had wat beter gekund met nog meer informatie over bijvoorbeeld de Viermarken van te voren. De Viermarken zelf kijkt goed terug op deze dag.
 6. Datum bezinningsweekend. Wij prikken een paar data en zenden dit rond met een datumprikker.
 7. Privacy en Website. De website is nu beveiligd. Bé gaat samen met Gerard Doornekamp en Rolf ter Stege een nieuwe website bouwen.
 8. Portefeuilles:
 • Uitstapjes: Klaas heeft gedachten ontwikkeld voor uitstapjes.
 • Muziek: Diny vindt het lastig om daar vorm aan te geven. Wordt vervolgd.
 • Activiteiten: Op 13 september zal de film "Intouchables" worden vertoond op Helmstede op het terrein van Mediant. Op 15 november zal de toneelgroep Puur Sap een voorstelling geven van "Een vloog over het koekoeksnest" in het Helmertheater.
 • Verdieping: Gerrie gaat wederom een dag ter verdieping organiseren.
 • Werkgroepen:
 • Kostersgroep: is weer compleet. We spreken over het gebruik van druivensap naast wijn in de viering. Albert maakt een stukje voor de Nieuwsbrief en informeert de raadsleden, kosters en voorgangers. Dit gaan we een paar maanden doen en daarna gaan we dit evalueren.
 • Liturgiegroep: Op 23 september aanstaande is er een gemeenschappelijke oecumenische viering in de Jacobuskerk te Enschede. Deze viering staat in het teken van de Vredeszondag. De Raad besluit dan geen viering in het Helmertheater te houden en met zijn allen naar deze viering te gaan. We regelen vervoer voor mensen die daar gebruik van willen maken. Albert schrijft stukje in de Nieuwsbrief. We besluiten dat we bij stedelijke oecumenische initiatieven aansluiten bij de georganiseerde kerkdiensten in de stad en geen aparte viering van de OGH organiseren. Daarnaast is er op 11 november een Taizéviering in de OGH.
 • Bloemengroep: Geen nieuws
 • Pastoraatsgroep: Zij komen samen op 19 september.
 • Voorgangersoverleg: Er staat een ontmoeting gepland met de PGE op 18 september.
 1. Tekort aan pianisten. Het lijkt een probleem binnen heel Enschede te zijn. Diny neemt contact op met Gerrit over mogelijkheden.
 2. Rondvraag: geen bijzonderheden.

 

Anneke Kemper

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Resultaten 9 - 13 van 13
Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: