header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow Vieringen
Vieringen
Besluit Raad OGH over start vieringen

De OGH raad heeft de laatste twee weken nagedacht over de vraag wanneer we gaan starten met de OGH vieringen. In eerste instantie bepaalt de overheid wat wel en niet mogelijk is, daarna is er overlegd met Mediant of we weer gebruik mogen maken van de theaterzaal. Voor het overleg met Mediant hebben we een protocol opgesteld op welke wijze de vieringen ingevuld gaan worden.  Zowel de overheid als ook Mediant (mede op basis van ons protocol) hebben aangegeven dat vanaf 1 juni een viering gehouden mag worden tot maximaal 30 personen. Als raad zijn we verheugd dat er toestemming is, maar wat is de mening van de directbetrokkenen die een rol hebben in de viering? De vrijwilligers die een taak hebben voor de vieringen in de maand juni zijn benaderd of zij hun taak kunnen oppakken. Naast positieve hebben we ook negatieve reacties gehad ook is er twijfel of er gestart kan/moet worden.

Uit de reacties bleek dat niet iedereen zijn/haar taak kan oppakken vanwege risico's voor de eigen gezondheid, die van naasten of van collega's of cliënten waarvoor men verantwoordelijk is. Hierdoor is het moeilijk om voldoende bezetting te krijgen voor de komende weken. Bovendien komen de vakanties eraan, waardoor de bezetting nog krapper wordt. Een ander punt van overweging is dat de gemiddelde leeftijd van onze gemeenschap aan de hoge kant is, al zijn de meesten van ons gelukkig nog wel vitaal. Ook kunnen wij de vieringen niet zo inrichten zoals wij gewend zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld voorlopig niet zingen en niet in de kring staan, belangrijke zaken voor ons. Ter informatie kunt u ook het protocol lezen (zie Lees meer ...). Tegenover deze overwegingen staat het verlangen om weer te beginnen.

Alles afwegende heeft de OGH raad vandaag besloten om niet op 7 juni, maar op 16 augustus te starten met de vieringen. Uiteraard als dit vanuit de overheid op dat moment ook is toegestaan.

Dit was voor de raad geen gemakkelijke beslissing en we beseffen dat we hiermee mensen teleurstellen.

Namens de raad OGH,
Bé Meerman

Lees meer...
Maatregelen n.a.v. Corona-virus verlengd

Zoals je waarschijnlijk dinsdagavond 31 maart hebt gehoord wordt de huidige situatie n.a.v. het Corona-virus verlengd tot 28 april. Dit betekent dat er tot 28 april geen OGH vieringen zijn in de theaterzaal van Mediant. Als raad vinden we dit zeer spijtig te meer omdat ook de paasvieringen in deze periode valt.

Als gebaar van meeleven stellen we voor om iedere zondag en de paascyclus op het tijdstip van de viering als gemeente stil te staan, een kaarsje aan te steken en de tekst van de zondag te lezen.

Datum

Dag

Tijdstip

Bijbeltekst

5 april

Zondag

10.00

Mattheüs 26, 1-27, 66

9 april

Witte donderdag

19.30

Mattheüs 26, 30-46a

10 april

Goede vrijdag

19.30

Johannes 18, 1-19, 42

11 april

Paasnacht

22.00

Mattheüs 28, 1-10

12 april

Zondag

10.00

Johannes 20, 1-18

19 april

Zondag

10.00

Johannes 20, 19-23

26 april

Zondag

10.00

Johannes 21, 1-14

Het is een rare tijd die we nog niet eerder hebben meegemaakt. Ik wens iedereen goede gezondheid toe niet alleen voor jou maar voor al je naasten.

Bij de Protestantse Gemeente Enschede (Ontmoetingskerk) zijn alle vieringen online te volgen, je vindt de vieringen deze website (https://www.pgenschede.nl/overzichtkerkdiensten ). 

Een hartelijke groet,
Namens de Raad OGH
Bé Meerman

Geen vieringen OGH in Mediant voor de komende 3 weken

Helaas heeft de raad OGH moeten besluiten om de OGH vieringen in Mediant voor de komende drie weekenden niet door te laten gaan in verband met de coronavirus. Gezien de adviezen regering en beleid van Mediant kunnen we alleen dit besluit nemen.

Namens de raad van de OGH
Met vriendelijke groet,
Bé Meerman

Rooster vieringen augustus 2020
Zondag Voorganger:    
02 augustus Organist/pianist:   Geen viering  
10.00 uur  Doel 1e collecte:
 
   
 
Zondag  Voorganger: 
 
09 augustus Organist/pianist: Geen viering  
10.00 uur Doel 1e collecte:
 
       
Zondag Voorganger: Ds. B. Wijnbergen  
16 augustus Organist/pianist: Gerard van Kempen  
10.00 uur Doel 1e collecte: Diaconie en Caritas  
       
Zondag Voorganger: Pastor F. Beuger  
23 augustus Organist/pianist: Gerrit Dogger  
10.00 uur Doel 1e collecte: De Wonne  
       
Zondag Voorganger: Pastor F. Peters  
30 augustus Organist/pianist: Gerard van Kempen  
10.00 uur Doel 1e collecte: Huis van Verhalen  

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).

Autodienst
Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas
Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

Viering zondag 15 maart 2020

We lezen vandaag uit Mattheüs 5, 1-12: de Bergrede.

images/stories/Nieuwsbrief120/01a.jpgAls Jezus het heeft over het koninkrijk van de hemel, als Jezus het heeft over getroost worden, over God zien, over kind van God mogen zijn, dan bedoelt Jezus: hier en nu: in dit leven! Sterker nog, dan bedoelt Jezus: als jij nederig van hart bent, of verdrietig, of zachtmoedig, of verlangt naar gerechtigheid en vrede: dan zíe jij al iets van het Koninkrijk van de hemel. Dan bèn je al in het koninkrijk van de hemel. Dat Koninkrijk dat is niet iets van ooit, van later, dat koninkrijk is concreet in het hier en nu daar waar mensen zo zijn: strijdend voor gerechtigheid, kinderen van vrede, zuiver van hart.

Jezus zet, aan het begin van zijn optreden de wereld op zijn kop. Daarmee kleurt hij zijn hele optreden. Jezus wil ons vandaag leren om met andere ogen de wereld in te kijken. Met ogen van verwondering. Dat we open staan voor het geheim van het leven. Dat we ontdekken dat er naast het schreeuwende nieuws in de kranten en de roepende mensen die het beter weten, die hun geluk proberen te bevechten en af te dwingen, ook ander geluk te vinden is. Echt geluk. Het koninkrijk van de hemel ligt op straat, we moeten het alleen gaan ontdekken. Want echt geluk, dat vind je als je je oordeel opschort en je grote mond durft te houden, als je iemand kunt troosten, of getroost wordt, als je vecht voor gerechtigheid of vrede. Het lijkt te gek voor woorden, maar dat is het koninkrijk waar Jezus het over heeft. Verwonder je over al het moois dat dit leven te bieden heeft. De kwetsbaarheid, de schoonheid, de ontroering.

Voorganger is pastor Frank Beuger.
Muzikale medewerking wordt verleend door zanggroep Gaudete.

Viering zondag 2 februari 2020

Op zondag 2 februari lezen we uit Johannes 4, 5-42: de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw.

images/stories/Nieuwsbrief119/01a.jpgEen sterke vrouw, wie zal haar vinden? Het is twaalf uur, het heetst van de dag. Jezus zinkt vermoeid neer bij een put. Zijn leerlingen zijn boodschappen gaan doen en hij heeft dorst. Hier begint ons verhaal. Maar voor het verhaal begint, is er al een heleboel gebeurd. Dingen die ons verhaal nog meer context, nog meer lading geven. Want hoe komt Jezus daar eigenlijk terecht, bij die put? We lazen het niet, maar het staat er wel: Jezus is op weg van Judea naar Galilea. Zijn succesverhaal werd namelijk bekend bij de farizeeën: "Men had hen verteld dat Jezus meer leerlingen maakte en meer mensen doopte dan Johannes". Johannes moest die acties met de dood bekopen, dus Jezus maakt zich wijselijk uit de voeten. Zijn reis voert door Samaria. Samaritanen zijn ook joden, maar vrijzinnig en niet zo recht in de leer. Wrok en wrevel heersen al eeuwen tussen beide volken, en dus kiezen joden die op reis zijn naar het noorden in de regel een andere route dan door Samaria. Jezus niet.

Jezus heeft een bijzondere ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Zij gelooft hem, omdat ze weet dat het waar is. Omdat ze voelt dat ze zojuist zélf een bron van levend water is geworden. Ze laat haar kruik staan: haar dorst is gelest, water uit de put heeft ze niet meer nodig - en ze haast zich terug naar de stad om iedereen die het horen wil van haar ervaring te vertellen. Ze bekeert zich - letterlijk: ze vindt inspiratie en keert terug om die te delen. Veel mensen zijn onder de indruk van wat ze vertelt, zij willen Jezus ook ontmoeten. En zo leidt een vrouw haar volk - niet één man, maar vele mensen - terug naar de bron. Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Nou, Jezus dus. Het hoeft ons niet te verbazen.

Voorganger in de viering is pastor Frank Beuger.

<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 10 van 19
Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: