header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow Vieringen
Vieringen
Vrede verbindt verschil

VREDE VERBINDT VERSCHIL. Dit is dit jaar is het thema van de vredesweek. Graag willen wij u uitnodigen voor deze oecumenische kerkdienst aan het begin van de vredesweek. En dat is op zondag 20 september om 10:00 uur in de Jacobuskerk (Oude Markt, Enschede)..

Ook, of juist dit jaar, organiseren we in de vredesweek een oecumenische viering Juist omdat het dit jaar allemaal anders is dan anders, hebben wij elkaar nog meer nodig. En is het nog belangrijker om de nadruk te leggen op het zoeken naar wat ons verbindt.

In deze uitzonderlijke tijd willen wij graag samen met u de vrede vieren. In een periode die juist alle verschillen bijna pijnlijk blootlegt, willen we met elkaar de vrede vieren en ons met elkaar verbinden.

Helaas kunnen wij niet garanderen of wij de vorm van de viering op het laatst nog moeten bijstellen. Hierin zijn wij afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM.

We willen u vragen om voor deze dienst te reserveren. Dit kunt u doen door de week voor de viering een mail te sturen naar:

De collecte in de dienst is bestemd voor Libanon. Libanon is een land dat al jarenlang de gevolgen ondervindt van de onrust in de regio, zo vangt het ook zo'n 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen op. Nu wordt de bevolking van Beiroet nog eens getroffen door de enorme explosie in de haven. Naast al deze onrust wordt de bevolking, zoals we in beelden hebben kunnen zien, nu aan haar lot over gelaten terwijl er zoveel mensen dakloos zijn geworden. De klap van de explosie werd zelfs nog in Cyprus waargenomen... Voor alle mensen die getroffen zijn door deze ramp zamelen we nu geld in. Dit geld gaat rechtstreeks naar de hulptroepen in Beiroet die daar ter plekke goed kunnen bekijken waar de hulp het meest nodig is. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Als u een idee heeft voor voorbeden in deze vredesviering, dan kunt u deze opsturen naar:

Wij verheugen ons erop u te kunnen begroeten in deze bijzondere vredesviering in deze bijzondere tijd. Wij hopen op een mooie dienst waarin we ons met elkaar kunnen verbinden door alle veranderingen heen.

Viering OGH in Coronatijd

De basis van 1,5 meter afstand houden is het uitgangspunt van onderstaande aanpassingen.

Voorbereiding van de viering:

De voorbereiding kan op dezelfde wijze plaatsvinden als gebruikelijk.

De zondagse viering:

 • Zolang er geen direct contact mag zijn is er alleen een woorddienst. Er wordt geen kring gevormd.
 • De kosters maken de zaal gereed voor de viering. De sleutels kunnen als voorheen bij de receptie worden gehaald, die is beveiligd met een scherm.
 • Bij de ingang van de zaal staat desinfecterende handgel waar de binnen komende kerkgangers gebruik van kunnen maken.
 • In de viering zijn drie personen die de mensen toespreken, hiervoor geldt het volgende:
  • Raadslid: die staat achter/naast de paaskaars met een eigen microfoon.
  • Lector: die staat achter de spreekstoel met een eigen microfoon.
  • Voorganger: staat achter de tafel met een eigen microfoon.
 • De kosters leggen de liturgie klaar op de stoelen en zorgen ervoor dat er minimaal 1,5 meter afstand is tussen de liturgieën (in ieder geval steeds een rij overslaan en niet achter elkaar zitten)
 • Voorganger/ lector neemt zelf (indien nodig) water mee om te drinken tijdens de viering.
 • Zolang er geen direct contact mag zijn is er geen koffiedrinken voor de viering (reden is dat niet voorkomen kan worden dat we elkaar aanraken en dat we in korte tijd dezelfde materialen aanraken).
 • De bezoekers noteren hun naam en adres bij de ingang op een formulier en nemen plaats in de zaal, huisgenoten mogen samen zitten alle anderen minimaal 1,5 meter uit elkaar.
 • Raadslid geeft de voorganger geen hand, wel gaan ze beide staan en met en lichte buiging naar elkaar geven ze de verantwoording aan elkaar over.
 • Er is geen samenzang.
 • Collecte: op een tafel, bij de uitgang staan twee mandjes (worden gemerkt) voor de collectes van die zondag. Het raadslid doet de collectes in twee afzonderlijk zakjes, gaat na een aantal dagen de collectes tellen en levert het in bij de penningmeester.
 • Na de viering is er geen koffiedrinken, iedereen gaat weer naar huis.
 • Als we elkaar willen spreken zorg dan voor voldoende afstand.
 • De bloemen gaan bij voorkeur naar een aanwezige gemeente lid, die de bloemen zelf mee kan nemen.

Tips voorgangers:

 • 1 a 2 mensen doen in voorzang de liederen dit kan in afwisseling met de gemeente die de coupletten hardop leest.
 • Liturgie: alle liederen in de liturgie plaatsen zodat alleen de liturgie nodig is en geen andere liedboeken.
 • Maak gebruik van de organist/pianisten, tijdens het oplezen van de liederen kan de organist/pianist zachtjes meespelen.

Versie: 18 augustus 2020

Viering zondag 23 augustus

images/stories/Nieuwsbrief125/ogh 23-08-20b.jpgWe lezen vandaag uit Mattheüs 16, 21-27. We horen Jezus daarin zeggen: wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil zal het vinden.

Krijgt u die vraag ook weleens: Waarom gaat u eigenlijk nog naar de kerk? Waarom bent u híer en niet bij een koopzondag van Ikea of brunchen in een goed restaurant? Of misschien vraag u uzelf weleens af: waarom geloof ik eigenlijk nog? Het wordt toch steeds meer een uitzondering om naar de kerk te gaan? Wat is onze motivatie om bij Jezus te willen horen?

Hoe ziet dat eruit, jezelf verloochenen?

 • Ik zie totale zelfverloochening in het leven van de zusters van moeder Theresa die Aidspatiënten begeleiden tot de dood. Terwijl in Afrika de aasgieren vanwege de lijklucht boven het ziekenhuis zweven, geven de zusters alles wat ze hebben aan hun patiënten.
 • Ik ken mensen die een gedeelte van hun vakantie opgeven om gehandicapten een fantastische vakantie te geven.
 • Er zijn mensen die hun leven verliezen omwille van Jezus en in een hospice werken om zieken te begeleiden bij hun sterven.
 • Ik weet van oudere mensen die bemoedigende kaarten schrijven naar gemeenteleden en voor hen bidden.
 • Ik heb jonge mensen gezien die tijd en geld investeren in de bouw van een schooltje elders in de wereld.
 • Ik ken zakenmensen die een deel van hun winst besteden aan goede doelen.

Voorganger in deze viering is pastor Frank Beuger.

Viering zondag 16 augustus*

Op zondag 16 augustus a.s. vieren we een bijzondere dienst, want we komen sinds een hele lange tijd weer bij elkaar als gemeenschap. De corona crisis heeft onze normale gang behoorlijk op z'n kop gezet. Veel mensen missen dat gevoel van gemeenschap, de ontmoeting met elkaar, het kunnen zingen in de kerk. Voorlopig zal dat laatste nog niet kunnen, maar we hopen elkaar toch te ontmoeten, ook al is het op afstand.

We willen u vragen de Paaskaars mee te nemen die u gekregen heeft van de OGH. Tijdens de viering wordt de nieuwe Paaskaars aangestoken als symbool van het Licht van Christus onder ons. Normaal gesproken gebeurd dat met Pasen maar dat kon helaas niet.

images/stories/Nieuwsbrief125/bij 16 augusatus2.jpgUit het evangelie die zondag lezen we het verhaal over de Kanaänitische vrouw, die bij Jezus niet welkom was. Het speelt zich af in wat nu Libanon is, het land dat zo zwaar is getroffen door die enorme explosie in de haven van Beiroet. Jezus wil niets van die vrouw weten, want ze is ‘heiden'. Maar die vrouw vecht voor haar kind. Tussen die twee ontvouwt zich een vreemd gesprek over dat het niet goed is de kinderen brood af te nemen en het aan de honden te voeren. Door te volharden en aan te dringen weet de vrouw Jezus tot een ander inzicht te brengen en is ze uiteindelijk meer dan welkom.

U bent van harte welkom en hopelijk zien we elkaar a.s. zondag.

Met vriendelijke groet,

Ds. Bob Wijnbergen. 

* Vanwege vakantie van de webmaster is dit bericht na 16 augustus op de website geplaatst.

Besluit Raad OGH over start vieringen

De OGH raad heeft de laatste twee weken nagedacht over de vraag wanneer we gaan starten met de OGH vieringen. In eerste instantie bepaalt de overheid wat wel en niet mogelijk is, daarna is er overlegd met Mediant of we weer gebruik mogen maken van de theaterzaal. Voor het overleg met Mediant hebben we een protocol opgesteld op welke wijze de vieringen ingevuld gaan worden.  Zowel de overheid als ook Mediant (mede op basis van ons protocol) hebben aangegeven dat vanaf 1 juni een viering gehouden mag worden tot maximaal 30 personen. Als raad zijn we verheugd dat er toestemming is, maar wat is de mening van de directbetrokkenen die een rol hebben in de viering? De vrijwilligers die een taak hebben voor de vieringen in de maand juni zijn benaderd of zij hun taak kunnen oppakken. Naast positieve hebben we ook negatieve reacties gehad ook is er twijfel of er gestart kan/moet worden.

Uit de reacties bleek dat niet iedereen zijn/haar taak kan oppakken vanwege risico's voor de eigen gezondheid, die van naasten of van collega's of cliënten waarvoor men verantwoordelijk is. Hierdoor is het moeilijk om voldoende bezetting te krijgen voor de komende weken. Bovendien komen de vakanties eraan, waardoor de bezetting nog krapper wordt. Een ander punt van overweging is dat de gemiddelde leeftijd van onze gemeenschap aan de hoge kant is, al zijn de meesten van ons gelukkig nog wel vitaal. Ook kunnen wij de vieringen niet zo inrichten zoals wij gewend zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld voorlopig niet zingen en niet in de kring staan, belangrijke zaken voor ons. Ter informatie kunt u ook het protocol lezen (zie Lees meer ...). Tegenover deze overwegingen staat het verlangen om weer te beginnen.

Alles afwegende heeft de OGH raad vandaag besloten om niet op 7 juni, maar op 16 augustus te starten met de vieringen. Uiteraard als dit vanuit de overheid op dat moment ook is toegestaan.

Dit was voor de raad geen gemakkelijke beslissing en we beseffen dat we hiermee mensen teleurstellen.

Namens de raad OGH,
Bé Meerman

Lees meer...
Maatregelen n.a.v. Corona-virus verlengd

Zoals je waarschijnlijk dinsdagavond 31 maart hebt gehoord wordt de huidige situatie n.a.v. het Corona-virus verlengd tot 28 april. Dit betekent dat er tot 28 april geen OGH vieringen zijn in de theaterzaal van Mediant. Als raad vinden we dit zeer spijtig te meer omdat ook de paasvieringen in deze periode valt.

Als gebaar van meeleven stellen we voor om iedere zondag en de paascyclus op het tijdstip van de viering als gemeente stil te staan, een kaarsje aan te steken en de tekst van de zondag te lezen.

Datum

Dag

Tijdstip

Bijbeltekst

5 april

Zondag

10.00

Mattheüs 26, 1-27, 66

9 april

Witte donderdag

19.30

Mattheüs 26, 30-46a

10 april

Goede vrijdag

19.30

Johannes 18, 1-19, 42

11 april

Paasnacht

22.00

Mattheüs 28, 1-10

12 april

Zondag

10.00

Johannes 20, 1-18

19 april

Zondag

10.00

Johannes 20, 19-23

26 april

Zondag

10.00

Johannes 21, 1-14

Het is een rare tijd die we nog niet eerder hebben meegemaakt. Ik wens iedereen goede gezondheid toe niet alleen voor jou maar voor al je naasten.

Bij de Protestantse Gemeente Enschede (Ontmoetingskerk) zijn alle vieringen online te volgen, je vindt de vieringen deze website (https://www.pgenschede.nl/overzichtkerkdiensten ). 

Een hartelijke groet,
Namens de Raad OGH
Bé Meerman

<< Start < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 10 van 23
Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: