header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow Vieringen
Vieringen
Vieringen OGH de komende weken

Deze week heeft het kabinet besloten dat er een avondklok wordt ingesteld als de Tweede Kamer ermee instemt. Dit geeft helaas ook aan dat de maatregelen verder worden aangescherpt en daardoor kan de raad niet anders doen dan besluiten dat er tot 8 maart geen vieringen worden georganiseerd.

In de OGH raadsvergadering van 19 januari hebben we besproken dat het nu wel erg lang duurt dat er geen vieringen worden gehouden. De raad heeft daarom besloten te onderzoeken of het mogelijk is in februari twee keer een online viering te gaan organiseren, de online vieringen zijn dan te volgen via internet. De komende dagen gaan we in gesprek, als eerste met Mediant, of dit mogelijk is en hoe we het kunnen uitvoeren. Zodra dit duidelijk is zullen we u informeren.

Namens de raad OGH.

Hartelijke groet,
Bé Meerman

Geen vieringen tot 17 november

In de week van 7 oktober heeft de raad van de OGH besloten om voorlopig geen vieringen te gaan houden. We gaven toen de volgende redenen:

 • Het toenemende aantal besmettingen, ook in Twente en Enschede.
 • Relatieve kwetsbaarheid van onze gemeenschap, omdat de gemiddelde leeftijd aan de hoge kant is en cliënten van Mediant aan onze vieringen deelnemen.
 • De genomen maatregelen door de overheid.

Dinsdag 20 oktober is de raad van de OGH bijeengeweest en hebben we dit besproken of we het stoppen van de vieringen gaan continueren. Vorige week heeft de overheid besloten om extra maatregelen te nemen en we zien dat de aantal besmettingen nog steeds toe nemen. Ook hebben we de geluiden die vanuit de leden tot ons zijn gekomen meegenomen in deze overweging.

Dit overwegende heeft de raad besloten om tot 17 november geen vieringen te gaan houden gezien de huidige situatie.

Op 12 november komt de raad weer bijeen om dit besluit te overwegen en een vervolg besluit te nemen. 

Namens de raad OGH,
Hartelijke groet,
Bé Meerman

Geen vieringen in oktober

Omdat het aantal besmettingen van het corona virus weer toeneemt en er aanvullende maatregelen zijn genomen, is de OGH raad deze week bijeen geweest om te overleggen of we de vieringen wel of niet door moeten laten gaan en welke maatregelen we eventueel moeten nemen.

De OGH raad heeft besloten tot 26 oktober geen vieringen te gaan houden. De redenen hiervoor zijn:

 • Het toenemende aantal besmettingen, ook in Twente en Enschede.
 • Relatieve kwetsbaarheid van onze gemeenschap, omdat de gemiddelde leeftijd aan de hoge kant is en cliënten van Mediant aan onze vieringen deelnemen.
 • De genomen maatregelen door de overheid.

We beseffen dat dit geen leuk bericht is maar we zijn van mening dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen.

In de week voor 26 oktober gaan we opnieuw overwegen of we dit besluit gaan verlengen.  

Namens de raad OGH.
Hartelijke groet,
Bé Meerman

Vrede verbindt verschil

VREDE VERBINDT VERSCHIL. Dit is dit jaar is het thema van de vredesweek. Graag willen wij u uitnodigen voor deze oecumenische kerkdienst aan het begin van de vredesweek. En dat is op zondag 20 september om 10:00 uur in de Jacobuskerk (Oude Markt, Enschede)..

Ook, of juist dit jaar, organiseren we in de vredesweek een oecumenische viering Juist omdat het dit jaar allemaal anders is dan anders, hebben wij elkaar nog meer nodig. En is het nog belangrijker om de nadruk te leggen op het zoeken naar wat ons verbindt.

In deze uitzonderlijke tijd willen wij graag samen met u de vrede vieren. In een periode die juist alle verschillen bijna pijnlijk blootlegt, willen we met elkaar de vrede vieren en ons met elkaar verbinden.

Helaas kunnen wij niet garanderen of wij de vorm van de viering op het laatst nog moeten bijstellen. Hierin zijn wij afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM.

We willen u vragen om voor deze dienst te reserveren. Dit kunt u doen door de week voor de viering een mail te sturen naar:

De collecte in de dienst is bestemd voor Libanon. Libanon is een land dat al jarenlang de gevolgen ondervindt van de onrust in de regio, zo vangt het ook zo'n 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen op. Nu wordt de bevolking van Beiroet nog eens getroffen door de enorme explosie in de haven. Naast al deze onrust wordt de bevolking, zoals we in beelden hebben kunnen zien, nu aan haar lot over gelaten terwijl er zoveel mensen dakloos zijn geworden. De klap van de explosie werd zelfs nog in Cyprus waargenomen... Voor alle mensen die getroffen zijn door deze ramp zamelen we nu geld in. Dit geld gaat rechtstreeks naar de hulptroepen in Beiroet die daar ter plekke goed kunnen bekijken waar de hulp het meest nodig is. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Als u een idee heeft voor voorbeden in deze vredesviering, dan kunt u deze opsturen naar:

Wij verheugen ons erop u te kunnen begroeten in deze bijzondere vredesviering in deze bijzondere tijd. Wij hopen op een mooie dienst waarin we ons met elkaar kunnen verbinden door alle veranderingen heen.

Viering OGH in Coronatijd

De basis van 1,5 meter afstand houden is het uitgangspunt van onderstaande aanpassingen.

Voorbereiding van de viering:

De voorbereiding kan op dezelfde wijze plaatsvinden als gebruikelijk.

De zondagse viering:

 • Zolang er geen direct contact mag zijn is er alleen een woorddienst. Er wordt geen kring gevormd.
 • De kosters maken de zaal gereed voor de viering. De sleutels kunnen als voorheen bij de receptie worden gehaald, die is beveiligd met een scherm.
 • Bij de ingang van de zaal staat desinfecterende handgel waar de binnen komende kerkgangers gebruik van kunnen maken.
 • In de viering zijn drie personen die de mensen toespreken, hiervoor geldt het volgende:
  • Raadslid: die staat achter/naast de paaskaars met een eigen microfoon.
  • Lector: die staat achter de spreekstoel met een eigen microfoon.
  • Voorganger: staat achter de tafel met een eigen microfoon.
 • De kosters leggen de liturgie klaar op de stoelen en zorgen ervoor dat er minimaal 1,5 meter afstand is tussen de liturgieën (in ieder geval steeds een rij overslaan en niet achter elkaar zitten)
 • Voorganger/ lector neemt zelf (indien nodig) water mee om te drinken tijdens de viering.
 • Zolang er geen direct contact mag zijn is er geen koffiedrinken voor de viering (reden is dat niet voorkomen kan worden dat we elkaar aanraken en dat we in korte tijd dezelfde materialen aanraken).
 • De bezoekers noteren hun naam en adres bij de ingang op een formulier en nemen plaats in de zaal, huisgenoten mogen samen zitten alle anderen minimaal 1,5 meter uit elkaar.
 • Raadslid geeft de voorganger geen hand, wel gaan ze beide staan en met en lichte buiging naar elkaar geven ze de verantwoording aan elkaar over.
 • Er is geen samenzang.
 • Collecte: op een tafel, bij de uitgang staan twee mandjes (worden gemerkt) voor de collectes van die zondag. Het raadslid doet de collectes in twee afzonderlijk zakjes, gaat na een aantal dagen de collectes tellen en levert het in bij de penningmeester.
 • Na de viering is er geen koffiedrinken, iedereen gaat weer naar huis.
 • Als we elkaar willen spreken zorg dan voor voldoende afstand.
 • De bloemen gaan bij voorkeur naar een aanwezige gemeente lid, die de bloemen zelf mee kan nemen.

Tips voorgangers:

 • 1 à 2 mensen doen in voorzang de liederen dit kan in afwisseling met de gemeente die de coupletten hardop leest.
 • Liturgie: alle liederen in de liturgie plaatsen zodat alleen de liturgie nodig is en geen andere liedboeken.
 • Maak gebruik van de organist/pianisten, tijdens het oplezen van de liederen kan de organist/pianist zachtjes meespelen.

Versie: 18 augustus 2020

Viering zondag 23 augustus

images/stories/Nieuwsbrief125/ogh 23-08-20b.jpgWe lezen vandaag uit Mattheüs 16, 21-27. We horen Jezus daarin zeggen: wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil zal het vinden.

Krijgt u die vraag ook weleens: Waarom gaat u eigenlijk nog naar de kerk? Waarom bent u híer en niet bij een koopzondag van Ikea of brunchen in een goed restaurant? Of misschien vraag u uzelf weleens af: waarom geloof ik eigenlijk nog? Het wordt toch steeds meer een uitzondering om naar de kerk te gaan? Wat is onze motivatie om bij Jezus te willen horen?

Hoe ziet dat eruit, jezelf verloochenen?

 • Ik zie totale zelfverloochening in het leven van de zusters van moeder Theresa die Aidspatiënten begeleiden tot de dood. Terwijl in Afrika de aasgieren vanwege de lijklucht boven het ziekenhuis zweven, geven de zusters alles wat ze hebben aan hun patiënten.
 • Ik ken mensen die een gedeelte van hun vakantie opgeven om gehandicapten een fantastische vakantie te geven.
 • Er zijn mensen die hun leven verliezen omwille van Jezus en in een hospice werken om zieken te begeleiden bij hun sterven.
 • Ik weet van oudere mensen die bemoedigende kaarten schrijven naar gemeenteleden en voor hen bidden.
 • Ik heb jonge mensen gezien die tijd en geld investeren in de bouw van een schooltje elders in de wereld.
 • Ik ken zakenmensen die een deel van hun winst besteden aan goede doelen.

Voorganger in deze viering is pastor Frank Beuger.

<< Start < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 10 van 26
Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: