header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow Vieringen
Vieringen
Vieringen OGH de komende weken

De raad OGH heeft in haar vergadering van 18 mei besloten om vanaf 6 juni weer fysieke vieringen te gaan houden, volgens het bestaande rooster in de Theaterzaal van Mediant. De redenen dat we dit besloten hebben is dat de meeste 60-plussers zijn ingeënt. Ook de 50 plussers worden binnenkort gevaccineerd en daarnaast komen er minder strengere maatregelen.
De afgelopen weken hebben we ongeveer om de 2 weken een online viering gehouden, als raad zijn we hier tevreden over maar we vinden het natuurlijk fijn dat wij nu het besluit kunnen nemen elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten, ook al mogen we elkaar niet aanraken en samen een kop koffie drinken.
Uiteraard houden we ons aan de geldende maatregelen, Lees hiervoor het bericht 'Protocol OGH viering in Coronatijd'.

Namens de raad OGH
Bé Meerman

Protocol OGH viering in Coronatijd, versie juli 2021

De basis van 1,5 meter afstand houden is het uitgangspunt van onderstaande aanpassingen.

Voorbereiding van de viering:

De voorbereiding kan op dezelfde wijze plaatsvinden als gebruikelijk.

De zondagse viering:

 • Ondanks dat we er van uitgaan dat alle aanwezigen gevaccineerd (kunnen) zijn, houden we de basis maatregelen aan.
 • De kosters maken de zaal gereed voor de viering. De sleutels kunnen als voorheen bij de receptie worden gehaald, welke is beveiligd met een scherm.
 • Bij de ingang van de zaal staat desinfecterende handgel waar bij binnenkomst door de kerkgangers gebruik van kan worden gemaakt.
 • De kosters leggen de liturgie klaar op de stoelen en zorgen ervoor dat er minimaal 1,5 meter afstand is tussen de stoelen (in ieder geval steeds een rij overslaan en niet achter elkaar zitten)
 • Zolang er geen direct contact mag zijn is er geen koffiedrinken voor de viering (reden is dat niet voorkomen kan worden dat we elkaar aanraken en dat we in korte tijd dezelfde materialen aanraken).
 • Het maken van de kring als volgt; als het mogelijk een kring maken met 1,5 meter afstand van elkaar als dat niet mogelijk (te veel aanwezigen) gaat iedereen staan voor de stoel waarop is gezeten.
 • De credenstafel wordt door de koster ingericht met daarop het dienblad met daarop de 30 glaasjes en schaal met gebroken matzes. De glaasjes worden voor het begin van de viering ingeschonken, aantal is de schatting van de koster. Ook wordt er een kan met wijn op de credenstafel geplaatst.
 • Maaltijd viering:
  • De voorganger en het raadslid gaan rond met brood (voorganger) en wijn.
  • Na de maaltijd haalt het raadslid de lege glaasjes weer op.
 • De bezoekers gaan bij aankomst naar een plaats in de zaal, huisgenoten mogen samen zitten alle anderen minimaal 1,5 meter uit elkaar.
 • Raadslid geeft de voorganger geen hand, wel gaan ze beide staan en met en lichte buiging naar elkaar geven ze de verantwoording aan elkaar over.
 • Collecte: op een tafel, bij de uitgang staan twee mandjes (worden gemerkt) voor de collectes van die zondag. Het raadslid doet de collectes in twee afzonderlijk zakjes, gaat na een aantal dagen de collectes tellen en levert het in bij de penningmeester.
 • Na de viering verzorgen de kosters de afwas, in de ontmoetingsruimte.
 • Het dienblad en glaasjes worden opgeslagen in de "OGH" kast op het podium.
 • Na de viering is er geen koffiedrinken, iedereen gaat weer naar huis.
 • Als we elkaar willen spreken zorg dan voor voldoende afstand.
Rooster vieringen september 2021
Zondag Voorganger: Mevr. G. Slütter-Peterkamp  
05 september Organist/pianist:   Gerard van Kempen  
10.00 uur  Doel 1e collecte: Oecumenisch Citypastoraat  
   
 
Zondag  Voorganger:  Pastor F. Beuger Met koor Gaudete 
12 september  Organist/pianist: Martin Koning  
10.00 uur Doel 1e collecte: De Wonne  
       
Zondag Voorganger: Pastor A. Kemper  
19 september Organist/pianist: Gerard van Kempen  
10.00 uur Doel 1e collecte:
 
       
Zondag Voorganger: Pastor F. Peters  
26 september Organist/pianist: Gerrit Dogger  
10.00 uur Doel 1e collecte:  Diaconie en Caritas  

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).

Coronamaatregelen
In verband met Corona is een protocol opgesteld voor de vieringen. Dit protocol kunt u hier vinden.

Autodienst
Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas
Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

De zondagse viering

Oecumenische vieringen, plaats en tijd, liturgie en zangbundels, welkom in de viering, vrijwilligers in de viering, kindernevendienst, kring tijdens de viering, kinderoppas.

Lees meer...
Gemeenteledendienst

Als de maand vijf zondagen telt, is er op de vijfde zondag een gemeenteledendienst. Deze vieringen worden voorbereidt door de liturgiecommissie en worden volledig verzorgd door gemeenteleden.

Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: