header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow Vieringen
Vieringen
Online viering OGH

Op 28 februari hadden we een primeur die we liever niet hadden. Voor het eerst is er een online viering geweest die "live" meegekeken kon worden. Met hulp van de technische dienst van Mediant is dit gerealiseerd. Met de nodige voorbereidingen is het, denken we, goed gelukt om een viering te houden zoals we gewend zijn. Onze vaste pastor Anneke Kemper ging voor, René als voorzanger en Marian als lector mochten dit voor het eerst doen, spannend was het, gaat het wel zoals het bedacht is en hoe komt het bij de mensen thuis over? De reacties die we gehad hebben waren allemaal positief met opbouwende punten. Natuurlijk zijn er verbeterpunten, maar voor de eerste keer is het goed gelukt.

Deze positieve reacties heeft de raad op dinsdagavond 2 maart geëvalueerd. Hoe en op welke wijze willen we de komende weken vieringen verzorgen? De raad heeft alle voors en tegens besproken. Conclusie is dat er tot en met Pinsteren geen fysieke vieringen worden georganiseerd, wel gaan we online vieringen verzorgen.

Zondag 2 mei

Na de online viering van 2 mei is gebleken dat de geluidskwaliteit van deze viering niet voor iedereen goed is geweest. Sommigen hebben wat er gezegd is of wat er gezongen is niet goed kunnen horen en ook de overweging niet. Nu kan dit alles niet hersteld worden. Wel is gebleken dat het gebruik van boxen aan een laptop ondersteunend kan zijn of het terug kijken via een TV.
Mocht dit alles toch niet lukken, dan kunt u hier de overweging bekijken. Klik hiervoor op deze link. Het is maar een klein onderdeel, maar misschien voor degene die gekeken heeft maar de overweging niet heeft kunnen horen een troost. Deze overweging hoort bij de eerste lezing ( 1 Johannes 3, 18-24) en de evangelielezing (Johannes 15, 1-8) van deze zondag.

Anneke Kemper

Zondag 23 mei

Zondag 23 mei is de volgende online viering van de OGH.
Voorganger is mevrouw Gerrie Slütter-Peterkamp.

U kunt op de volgende manieren de viering volgen:

10 minuten voor de start van de viering gaan we uitzenden zodat er tijd is om het juiste kanaal te vinden.

De liturgie voor deze viering kunt u hier bekijken. Klik hiervoor op deze link.

De viering wordt ook opgenomen om later terug te kijken, de opname staat op hetzelfde YouTube kanaal als tijdens de uitzending.  

Lees meer...
Viering OGH in Coronatijd

De basis van 1,5 meter afstand houden is het uitgangspunt van onderstaande aanpassingen.

Voorbereiding van de viering:

De voorbereiding kan op dezelfde wijze plaatsvinden als gebruikelijk.

De zondagse viering:

 • Zolang er geen direct contact mag zijn is er alleen een woorddienst. Er wordt geen kring gevormd.
 • De kosters maken de zaal gereed voor de viering. De sleutels kunnen als voorheen bij de receptie worden gehaald, die is beveiligd met een scherm.
 • Bij de ingang van de zaal staat desinfecterende handgel waar de binnen komende kerkgangers gebruik van kunnen maken.
 • In de viering zijn drie personen die de mensen toespreken, hiervoor geldt het volgende:
  • Raadslid: die staat achter/naast de paaskaars met een eigen microfoon.
  • Lector: die staat achter de spreekstoel met een eigen microfoon.
  • Voorganger: staat achter de tafel met een eigen microfoon.
 • De kosters leggen de liturgie klaar op de stoelen en zorgen ervoor dat er minimaal 1,5 meter afstand is tussen de liturgieën (in ieder geval steeds een rij overslaan en niet achter elkaar zitten)
 • Voorganger/ lector neemt zelf (indien nodig) water mee om te drinken tijdens de viering.
 • Zolang er geen direct contact mag zijn is er geen koffiedrinken voor de viering (reden is dat niet voorkomen kan worden dat we elkaar aanraken en dat we in korte tijd dezelfde materialen aanraken).
 • De bezoekers noteren hun naam en adres bij de ingang op een formulier en nemen plaats in de zaal, huisgenoten mogen samen zitten alle anderen minimaal 1,5 meter uit elkaar.
 • Raadslid geeft de voorganger geen hand, wel gaan ze beide staan en met en lichte buiging naar elkaar geven ze de verantwoording aan elkaar over.
 • Er is geen samenzang.
 • Collecte: op een tafel, bij de uitgang staan twee mandjes (worden gemerkt) voor de collectes van die zondag. Het raadslid doet de collectes in twee afzonderlijk zakjes, gaat na een aantal dagen de collectes tellen en levert het in bij de penningmeester.
 • Na de viering is er geen koffiedrinken, iedereen gaat weer naar huis.
 • Als we elkaar willen spreken zorg dan voor voldoende afstand.
 • De bloemen gaan bij voorkeur naar een aanwezige gemeente lid, die de bloemen zelf mee kan nemen.

Tips voorgangers:

 • 1 à 2 mensen doen in voorzang de liederen dit kan in afwisseling met de gemeente die de coupletten hardop leest.
 • Liturgie: alle liederen in de liturgie plaatsen zodat alleen de liturgie nodig is en geen andere liedboeken.
 • Maak gebruik van de organist/pianisten, tijdens het oplezen van de liederen kan de organist/pianist zachtjes meespelen.

Versie: 18 augustus 2020

De zondagse viering

Oecumenische vieringen, plaats en tijd, liturgie en zangbundels, welkom in de viering, vrijwilligers in de viering, kindernevendienst, kring tijdens de viering, kinderoppas.

Lees meer...
Gemeenteledendienst

Als de maand vijf zondagen telt, is er op de vijfde zondag een gemeenteledendienst. Deze vieringen worden voorbereidt door de liturgiecommissie en worden volledig verzorgd door gemeenteleden.

Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: