header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow OGH Algemeen
OGH Algemeen
De OGH in het kort

De volgende kenmerken typeren de OGH in het bijzonder.

Lees meer...
Wat is de OGH?

Visie, samenwerking met Mediant en geschiedenis van de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek.

Lees meer...
Diny Reussink stopt als raadslid: vacature raad OGH

Diny heeft in het najaar aangegeven dat zij per 1 januari 2021 gaat stoppen als raadslid van de Oecumenische Geloofsgemeenschap. Als raad respecteren we deze keus en we zijn Diny erg dankbaar voor haar werkzaamheden voor de OGH.

Diny is in september 1994 toegetreden tot de raad OGH en is vanaf het begin scriba (secretaris) van de OGH geweest, zesentwintig jaar lang bestuurlijk betrokken.

In 1994 was de OGH een bloeiende Geloofsgemeenschap, waar veel kerkelijke activiteiten werden georganiseerd. Dit betekende dat er bestuurlijk gestuurd moest worden, er waren veel overlegorganen waar de OGH aan deelnam.  Vanaf het begin is Diny een rustpunt in het bestuur geweest, ook in de roerige jaren die er zijn geweest. Als scriba behield ze overzicht en was accuraat, zowel bij het opstellen van de agenda als de verslaglegging. De computer was in 1994 nog redelijk onbekend, dit betekende dat de verslagen en de correspondentie handmatig moest worden verwerkt.

Uit de archieven blijkt dat Diny geen rustige inwerkperiode heeft gehad. Haar eerste klus was het opzetten en begeleiden van de visitatie van de provinciale Hervormde kerk die in oktober 1994 heeft plaats gevonden.

In deze Corona tijd kunnen we Diny op dit moment tijdens een viering niet bedanken. We hebben afgesproken dat als we weer reguliere vieringen mogen houden dat we dan een geschikt moment kiezen om haar tijdens een viering te bedanken voor haar jarenlange inzet voor de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek.
Hartelijk dank voor je jarenlange inzet.

Met het vertrek van Diny uit de raad is er een vacature ontstaan. Als raad gaan we proberen om deze vacature in te vullen al zal dit niet gemakkelijk gaan. Diny zal de komende tijd nog een taak blijven uitvoeren, namelijk het invullen van de voorgangersrooster voor onze vieringen. In de tussentijd zal Bé zo goed en zo kwaad de rol van scriba op zich nemen.

Praktische informatie

Het Kerkelijk bureau registreert veranderingen in gezinssituaties, bijv, verhuizing, geboorte, doopaanvraag en overlijden

Lees meer...
Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: