Kaars, brood en wijnOecumenische vieringen

Alle vieringen gehouden binnen de OGH zijn oecumenisch van opzet en staan open voor iedereen. Afwisselend wordt voorgegaan door binnen de OGH werkzaam zijnde rooms katholieke en protestantse voorgangers vanuit de wijk/parochie respectievelijk vanuit het Mediant.

Plaats en tijd

Alle vieringen vinden plaats in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050. De aanvangstijd is 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken.

Welkom in de viering

U wordt in de viering bij binnenkomst in de zaal welkom geheten door de ontvangstgroep. Van hen ontvangt u de gedrukte liturgie, het voor die viering gekozen liedboek, en indien nodig de OGH bundel.
Speciale aandacht is er voor mensen die voor het eerst de vieringen bezoeken. Als u vragen heeft kunt u altijd bij hen terecht.

Als de maand vijf zondagen telt, is er op de vijfde zondag een gemeenteledendienst. Deze vieringen worden voorbereidt door de liturgiecommissie en worden volledig verzorgd door gemeenteleden.

Zondag Voorganger: Mevr. G. Slütter-Peterkamp
03 oktober  Organist/pianist:   Gerard van Kempen
10.00 uur  Doel 1e collecte: Voedselbank
     
Zondag  Voorganger:  Ds. B. Wijnbergen
10 oktober  Organist/pianist: Martin Koning
10.00 uur Doel 1e collecte: Fonds bijzondere noden
     
Zondag Voorganger: Pastor A. Kemper
17 oktober Organist/pianist: Martin Koning
10.00 uur Doel 1e collecte: Missie en Zending 
     
Zondag Voorganger: Ds. J. Zuurmond
24 oktober Organist/pianist: Gerrit Dogger
10.00 uur Doel 1e collecte: Huis van Verhalen
     
Zondag Voorganger: Mevr. G. Slütter-Peterkamp
31 oktober Organist/pianist: Gerrit Dogger
10.00 uur Doel 1e collecte: Oecumenisch Citypastoraat

 

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).

Coronamaatregelen

In verband met Corona is een protocol opgesteld voor de vieringen. Dit protocol kunt u hier vinden.

Autodienst

Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas

Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.