header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow Activiteiten arrow Omzien naar elkaar
Omzien naar elkaar

Bezoekgroep, kerstattenties, uitstapje en financiële steun.

Bezoekgroep
Als onderdeel van de werkgroep Pastoraat / Diaconaat verzorgen de contactpersonen van de bezoekgroep het regelmatige bezoek aan de gemeenteleden die daar prijs op stellen. Er is bijzondere aandacht voor de kroonverjaardagen. Hierbij wordt een bloemengroet gebracht. Tevens verzorgen zij het rondbrengen van een kerstattentie aan een persoon of gezin ter bemoediging of blijk van meeleven.
Daarnaast bezoekt één contactpersoon de nieuw ingekomen gemeenteleden in de wijk. Zij krijgen daarbij informatie over de OGH en een kaars aangeboden.
Doopouders worden binnen 2 maanden na de doop van hun kind bezocht en hierbij wordt een kinderbijbel overhandigd.

Kerstattenties
Voor kerst wordt er extra aandacht besteed aan enkele gemeenteleden, o.a. d.m.v. een attentie.

Uitstapje
In de zomer wordt er een uitstapje georganiseerd voor de leden van de OGH, die "wat ouder" zijn.

Financiële en andere steun
De werkgroep Pastoraat / Diaconaat kan in beperkte mate financiële steun verlenen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de stedelijke diaconie (Protestantse Gemeente Enschede) of met Caritas (Rooms Katholiek). Ook kan er geholpen worden bij een beroep op burgerlijke en kerkelijke instanties, waarmee goede relaties bestaan.Voor een orienterend gesprek over financiële hulp (maar ook voor niet-materiële hulp of hulp in natura) kunt u contact opnemen met een lid van de werkgroep of met een van onze voorgangers.

Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
Aanmelden nieuwsbrief

Vul hieronder uw gegevens in om de OGH nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.


| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: