header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow Activiteiten arrow Informatie uitwisselen
Informatie uitwisselen

Het OGH Infobulletin verschijnt maandelijks en wordt binnen de wijk verspreid, alsmede verstuurd aan een ieder die op de hoogte gehouden wil worden van het wel en wee binnen de OGH.

Infobulletin
Vanwege het oecumenische karakter kent de OGH een eigen Infobulletin. In verband met verschil in verschijningsdata en -frequenties van de reguliere stedelijke kerkelijke organen zou niet ieder gemeentelid binnen de OGH tijdig over de juiste informatie beschikken.
Het OGH Infobulletin verschijnt maandelijks en wordt binnen de wijk verspreid, alsmede verstuurd aan een ieder die op de hoogte gehouden wil worden van het wel en wee binnen de OGH.
Vaste onderdelen van het OGH Infobulletin zijn het rooster van de vieringen, nieuws uit de raad en informatie over en uitnodigingen voor geplande activiteiten binnen de OGH.
Een selectie of samenvatting van relevante kopij wordt daarnaast ook geplaatst in de stedelijke organen, te weten het maandblad "Samenspraak", het centrale orgaan van de Samen-op-Weg kerken te Enschede en het vergelijkbare Rooms Katholieke orgaan "de Ontmoeting".
De uitgave van het OGH Infobulletin wordt verzorgd door de werkgroep publiciteit, waarbij u ook eigen kopij kunt aanleveren.

Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
Aanmelden nieuwsbrief

Vul hieronder uw gegevens in om de OGH nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.


| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: