header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow Nieuws arrow Uit de Raad, september 2018
Uit de Raad, september 2018

De Raad van de OGH vergaderde op 11 september 2018. Dit zijn de besproken onderwerpen:

 1. Contacten met PGE. Door de vakantieperiode zijn er geen vervolgafspraken gemaakt. Bé gaat hier actie op ondernemen.
 2. Frank Beuger kon deze keer niet komen naar de Raadsvergadering. Voor de volgende keer is hij uitgenodigd.
 3. Bevestiging Oane Reitsma. Herma is geweest. Binnenkort wordt er met hem een afspraak gemaakt ter kennismaking.
 4. Binnenkort gaat er ook een afspraak ter kennismaking worden gemaakt met Paul Daggenvoorde, de opvolger van André Monnikhof.
 5. Evaluatie Startzondag. Een hele mooie dag. Een inspirerende viering met een ontspannen sfeer. Een vol programma, leuk en interessant. Lekkere lunch. Goede opkomst van meer dan 40 mensen. Muziek van het koor werd gewaardeerd. Met dank aan de Viermarken. PR had wat beter gekund met nog meer informatie over bijvoorbeeld de Viermarken van te voren. De Viermarken zelf kijkt goed terug op deze dag.
 6. Datum bezinningsweekend. Wij prikken een paar data en zenden dit rond met een datumprikker.
 7. Privacy en Website. De website is nu beveiligd. Bé gaat samen met Gerard Doornekamp en Rolf ter Stege een nieuwe website bouwen.
 8. Portefeuilles:
 • Uitstapjes: Klaas heeft gedachten ontwikkeld voor uitstapjes.
 • Muziek: Diny vindt het lastig om daar vorm aan te geven. Wordt vervolgd.
 • Activiteiten: Op 13 september zal de film "Intouchables" worden vertoond op Helmstede op het terrein van Mediant. Op 15 november zal de toneelgroep Puur Sap een voorstelling geven van "Een vloog over het koekoeksnest" in het Helmertheater.
 • Verdieping: Gerrie gaat wederom een dag ter verdieping organiseren.
 • Werkgroepen:
 • Kostersgroep: is weer compleet. We spreken over het gebruik van druivensap naast wijn in de viering. Albert maakt een stukje voor de Nieuwsbrief en informeert de raadsleden, kosters en voorgangers. Dit gaan we een paar maanden doen en daarna gaan we dit evalueren.
 • Liturgiegroep: Op 23 september aanstaande is er een gemeenschappelijke oecumenische viering in de Jacobuskerk te Enschede. Deze viering staat in het teken van de Vredeszondag. De Raad besluit dan geen viering in het Helmertheater te houden en met zijn allen naar deze viering te gaan. We regelen vervoer voor mensen die daar gebruik van willen maken. Albert schrijft stukje in de Nieuwsbrief. We besluiten dat we bij stedelijke oecumenische initiatieven aansluiten bij de georganiseerde kerkdiensten in de stad en geen aparte viering van de OGH organiseren. Daarnaast is er op 11 november een Taizéviering in de OGH.
 • Bloemengroep: Geen nieuws
 • Pastoraatsgroep: Zij komen samen op 19 september.
 • Voorgangersoverleg: Er staat een ontmoeting gepland met de PGE op 18 september.
 1. Tekort aan pianisten. Het lijkt een probleem binnen heel Enschede te zijn. Diny neemt contact op met Gerrit over mogelijkheden.
 2. Rondvraag: geen bijzonderheden.

 

Anneke Kemper


Opmerkingen van Gebruikers
Your Name / Email Address

Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
Aanmelden nieuwsbrief

Vul hieronder uw gegevens in om de OGH nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.


| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: