header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow Nieuws arrow Uit de Raad, december 2018
Uit de Raad, december 2018

Op 11 december is de Raad bijeen geweest. Albert houdt de opening over hoe hij geïnspireerd is door Henry Nouwen. Hij verbindt dat met de Advent. Voor hem betekent dat een streven naar afname van angst en toename van openheid speciaal in deze tijd voor Kerst.
Hieronder een overzicht van de besproken onderwerpen.

 1. Contacten met PGE en RKE. Er zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen.
 2. Bezinningsweekend op 1-2 februari. We besluiten dat Bé en René dit gaan voorbereiden met aandacht voor serieuze inhoud, maar ook voor gezelligheid.
 3. Procedure van bezoek van PGE-pastor bij gemeenteleden. Vroeger deed Richard Vissinga dit en daarna Jacco Suurmond. We lijken nu te vallen onder de nieuwe regeling van de PKN. Er is een telefoonnummer en er kunnen wisselende pastores voor ingezet worden. We vragen dit na. Wij vragen Jan-Willem van de pastoraatsgroep om bij de PGE dit na te vragen.
 4. Rooster algemeen/inzet voorgangers. We verzetten dit punt naar de vergadering van februari.
 5. Vieringen rondom Kerst, laatste zondag van het kerkelijk jaar en eerste zondag van het nieuwe jaar. Na gesprek concluderen we dat het goed is om van tevoren in de Raad de komende liturgische momenten na te lopen en of alles daarvoor goed geregeld is wat betreft de werkzaamheden die de Raad kan uitvoeren.
 6. Portefeuilles:
  1. Uitstapjes: er zijn geen nieuwe uitstapjes geweest.
  2. Muziek: geen ontwikkelingen.
  3. Activiteiten: De komende activiteit is de Kerstzangavond op 18 december. Hier staat alles goed voor op de rails. We bespreken het opzetten en afbreken van de kerststal en de communicatie met Mediant hierover. We hebben plannen gemaakt voor een film in het nieuwe jaar.
  4. Verdieping: Geen nieuwe ontwikkelingen.
  5. PR-groep: Draait heel goed. De Nieuwsbrief bevat steeds meer nieuws. Aan de Jaar- en Maandkalender wordt hard gewerkt om meer informatie te verkrijgen.Er is een website/privacy groep die bezig is met vernieuwingen. Er is een oproep gedaan aan gemeenteleden, maar daar zijn geen reacties op gekomen. De website lijkt veel bezocht te worden. Dus het is wel de moeite hier aandacht aan te besteden.
  6. Werkgroepen: er wordt gezegd dat er tussen de Raad en de werkgroepen vanuit elke werkgroep een verbinding is in een raadslid, zodat informatie over en weer gemakkelijk zijn weg kan vinden. Bé heeft de lijn naar de pastoraatsgroep.
 7. Rondvraag: Albert geeft aan dat hij soms als Raadslid in de dienst niet goed weet aan wie de bloemen gegeven kunnen worden. Gemeld wordt dat dit aan de voorganger, maar ook aan anderen gevraagd kan worden. Er wordt gedacht aan het geven van de bloemen aan de vrijwilligers als er niemand voor is. Dit vindt eenieder een goed idee.
 8. Bé sluit de vergadering.

Anneke Kemper


Opmerkingen van Gebruikers
Your Name / Email Address

Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
Aanmelden nieuwsbrief

Vul hieronder uw gegevens in om de OGH nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.


| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: