header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow Vieringen arrow Kan soms de ene blinde de andere leiden?
Kan soms de ene blinde de andere leiden?

Op zondag 3 maart lezen we uit Lucas 6, 39-49:

images/stories/Nieuwsbrief109/balk.jpgIn die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor: "Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? De leerling staat niet boven zijn meester; maar zal hij ten volle gevormd zijn als hij gelijk is zijn meester. Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog; dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder zit."

We willen in de viering samen nadenken over de volgende zaken:
Mijn naaste beoordelen is een veel voorkomende zwakte, terwijl ik vaak mijn eigen fouten en de nood aan Gods genade niet erken. God ziet van elk van ons de binnenkant. Hij ziet ons met vrijgevige en meelevende ogen en veracht of veroordeelt ons niet voor onze tekortkomingen en gebreken. Jezus ontkent niet dat mensen gebreken hebben, maar Hij nodigt me uit om mijn eigen blinde vlekken eerst te ontdekken. Oefen ik mezelf erin het beste te denken over anderen? Bevraag ik mijn gewoonte snel over anderen te oordelen? Jezus gebruikt humor om ons uit te nodigen onszelf niet te ernstig te nemen. Stel je een balk voor in je eigen oog en probeer dan maar de splinter te verwijderen uit het oog van een ander!

Voorganger in deze viering is pastor Frank Beuger
Naast de samenzang is er een muzikale bijdrage van Gaudete.

Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
Aanmelden nieuwsbrief

Vul hieronder uw gegevens in om de OGH nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.


| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: