header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow Nieuws arrow Uit de Raad, februari 2019
Uit de Raad, februari 2019

In februari kwam de Raad bijeen. De volgende onderwerpen zijn besproken:

 1. De Raad ontvangt de werkgroep voor pastoraat en diaconaat van de OGH in de personen van Annet Hessels en Helen van den Bos.
  Zij informeren de Raad over hun werkzaamheden. Sommige activiteiten voorzien niet meer in behoeften en anderen worden dankbaar aanvaard en ontvangen.
 2. Het verslag van de vorige keer wordt goedgekeurd.
 3. Contacten met PGE krijgen een vervolg in het voorgangersoverleg.
 4. Contacten met RK Enschede. Er is een contact geweest over de samenwerking met de OGH met Paul Daggenvoorde en Frank de Heus. Dit was een positief gesprek. Het gesprek werd gewaardeerd. Gerdien en Albert gaan uitgenodigd worden voor de pastoraatsgroep Enschede-Zuid.
 5. Notitie van Albert en Be naar aanleiding van het bezinning-weekend.
  Dit was een gezellig, maar ook zinvol weekend. Er zijn concreet drie nieuwe actiepunten ontwikkeld. Het voorstel is om een gemeente-bijeenkomst te organiseren om draagvlak te creëren voor deze drie activiteiten. We gaan proberen om er mensen bij te betrekken voor de organisatie en uitvoering. Er zal een stuk aan de Nieuwsbrief worden gezonden ter informatie van de gemeenteleden.
  Er is afgesproken om 24 en 25 januari 2020 een nieuw bezinning-weekend te organiseren.
 6. Portefeuilles:
  Uitstapjes: Klaas Hessels en Jaap Bakker gaan hiermee stoppen. Er worden mensen gezocht om het stokje van hen over te nemen.
  Muziek: Diny gaat Gerrit Dogger benaderen over een zangdienst.
  Activiteiten: Er is een filmavond georganiseerd. Het is niet duidelijk geweest of mensen van de OGH welkom waren. Het was een mooie avond.
  Verdieping; Gerry gaat weer een verdieping-dag organiseren. Zij moet nog een datum prikken.
  PR-commissie: Deze commissie is door ziekte van Anneke niet bijeen geweest.
  Werkgroepen:
  Liturgie: Er is gesproken over de samenwerking met de pianisten/organisten. De pianisten/organisten  en de voorgangers gaan we uitnodigen voor de komende raadsvergadering op 2 april.
  Bij de evaluatie wordt gemeld dat Kerstmorgen toch wel gehandhaafd moet blijven, mede vanwege de cliënten. Op Aswoensdag gaat er een vesper georganiseerd worden. Het aanbieden van druivensap gaat gecontinueerd worden.
  Kosters: geen nieuws
  Pastoraat/diaconaat: zij waren zelf present in deze vergadering.
 7. Er wordt van de rondvraag geen gebruik gemaakt.

Anneke Kemper


Opmerkingen van Gebruikers
Your Name / Email Address

Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
Aanmelden nieuwsbrief

Vul hieronder uw gegevens in om de OGH nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.


| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: