header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow Nieuws arrow Uit de Raad mei 2019
Uit de Raad mei 2019

De Raad van de OGH kwam op 21 mei bijeen. Dit is er zoal besproken

Het financieel jaarverslag 2018. We hebben dit besproken en het verslag is goedgekeurd. De penningmeester is met dank gedechargeerd.
Verslag van de vorige vergadering. Het wordt fijn gevonden dat we de vorige vergadering met zoveel mensen uit verschillende werkgroepen bij elkaar waren. Inspirerend. Al met al een positief initiatief.
Er zal een afspraak worden gemaakt voor een vervolg van het contacten met de PGE.
Er is een afspraak gemaakt met RK Enschede en er wordt gewacht op een reactie.

Evaluatie van de gemeentebijeenkomst. Het verslag is duidelijk.

  • Kern van onze gemeenschap blijkt de viering op zondag te zijn. Er zal aandacht besteed worden aan de genoemde nieuwe initiatieven:
  • Samenwerking met Oecumenische initiatieven in de stad. Dit gaan we stimuleren. Gerdien en Albert nemen dit mee in hun contacten met de verschillende kerken.
  • Thema-vieringen. Dit zal besproken worden in de werkgroep liturgie.

Werkgroepen.

  • Kostersgroep. Edgard Quitner gaat stoppen na vijftien jaar. Waardering wordt uitgesproken. Er wordt naar vervanging gezocht. Albert gaat hier energie in steken.
  • Liturgiegroep: Morgen is er een overleg. Er is geen nieuws. Het rooster voor de vieringen is de deur uit. Alle vieringen zijn gevuld tot het einde van het jaar; Diny is er blij mee.
  • Werkgroep Pastoraat/Diaconaat: Geen mededelingen
  • Werkgroep activiteiten. In samenwerking met Mediant wordt er een bloemschikavond georganiseerd op dinsdag 4 juni. Half zeven verzamelen bij de receptie van Mediant.

Portefeuilles.

  • De portefeuille muziek zal samengevoegd worden met de portefeuille uitstapjes. Diny gaat dit doen.
  • De portefeuille verdieping. Er ligt een lijst ter opgave op het podium tijdens de vieringen voor een bezinningsdag op zaterdag 1 juni bij Gerry thuis.
  • De portefeuille PR. Er wordt gezocht naar een derde persoon. Verder draait de werkgroep goed. Wat betreft de website: Bé vertelt dat een klein onderzoekje heeft uitgewezen dat de website qua bezoek voorziet in een behoefte. Nu gaat er onderzocht worden de inhoudelijke behoefte is. Bé neemt hierin het voortouw.

De volgende Raadsvergadering is op 18 juni 2019, daarna 20 augustus. In juli komen we niet samen.
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan iedereen.

Anneke Kemper


Opmerkingen van Gebruikers
Your Name / Email Address

Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
Aanmelden nieuwsbrief

Vul hieronder uw gegevens in om de OGH nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.


| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: