header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow Nieuws arrow Uit de Raad juni 2019
Uit de Raad juni 2019

Op 25 juni vergaderde de Raad van de OGH. Gerrie opent met het verhaal "Bukken" uit de bundel "Verhalen van levenskunst" van Stephan de Jong.

 • Gerdien en Albert zullen na de vakantieperiode een overleg hebben met het moderamen van de Protestantse Gemeente Enschede (PGE).
 • Albert onderhoudt het contact met Rooms Katholiek Enschede (RKE) en was aanwezig bij een vergadering van de pastoraatsgroep van RKE.  Het is nu even afwachten hoe een vervolg vorm gaat krijgen.
 • Het programma voor de startzondag van 1 september a.s. is besproken. Elders in deze Nieuwsbrief meer informatie over deze dag.
 • Er is gesproken over het organiseren van uitstapjes en daarbij aan te sluiten bij reeds georganiseerde activiteiten in de stad (bijv. een activiteit in de synagoge, een muziek of culturele activiteit of (georganiseerd door Albert) een rondleiding bij Schenkerij Wattez in het Van Heekpark of een rondleiding in het Wilminktheater).
 • De geplande Bezinningsdag in Rekken van 1 juni is niet doorgegaan en is verplaatst naar 5 oktober.
 • Op 4 juni was er een geslaagde bloemschikavond bij het Helmgras, een gezamenlijke activiteit van OGH en Mediant.
 • De werkgroep liturgie heeft vergaderd.
  • Op de agenda stonden de vieringen rondom Kerst en Pasen en hoe we daar vorm aan willen geven in de toekomst. Dit punt komt t.z.t. terug in de raad.
  • Er werd gesproken over themavieringen en het leesrooster. Deze punten neemt Bob mee naar het voorgangersoverleg.
  • Er zijn plannen om een zgn. Top 2000 viering te organiseren in december. Hiervoor heeft Bob contact gelegd met o.a. een koor. Het plan is een viering in Mediant met stadsbrede PR. De haalbaarheid hiervan wordt onderzocht.
  • Gerdien is bezig met een vernieuwde werkwijze rondom de vieringen waarin de verschillende taken en afspraken worden beschreven.

De volgende vergadering is op 20 augustus.


Opmerkingen van Gebruikers
Your Name / Email Address

Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
Aanmelden nieuwsbrief

Vul hieronder uw gegevens in om de OGH nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.


| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: