header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow Nieuws arrow Nieuws arrow Uit de Raad, november 2019
Uit de Raad, november 2019

Op 19 november is er weer een vergadering geweest van de Raad van de OGH. Hieronder een puntsgewijs verslag.

 1. Opening en welkom. Diny opent de vergadering met een inspirerende tekst uit de krant over Oecumene. We hebben er als Raad een gesprek over. Op advies plaatst Diny deze tekst in de Nieuwsbrief.
 2. Vaststellen agenda. Besloten wordt om de volgende vergadering niet op 17 december te laten plaatsvinden, want dan is de Kerstzangavond op Mediant, maar op 14 januari 2020.
 3. Het verslag van 22-9-2019 wordt goedgekeurd met dank aan Diny.
 4. Contacten PGE. Er is een afspraak gemaakt om de onderlinge samenwerking met de OGH te bespreken. Gerdien en Albert gaan op 16 januari naar de AK.
 5. Contacten RKE. Gerdien en Albert gaan op 20 november naar de Werkgroep pastoraat en diaconaat van de RK kerk Enschede. Op de agenda staat of deze werkgroep een platform kan zijn voor de samenwerking tussen de OGH en de RKE en of er een gezamenlijke oecumenische dag georganiseerd kan gaan worden.
 6. Alcoholvrije wijn delen ipv druivensap en wijn. We besluiten om vanaf 1 januari alcoholvrije wijn te gebruiken in de vieringen om op dezelfde wijze samen te delen.
 7. Advent- en Kerstvieringen. De kerststal zal opgebouwd worden in het weekend voor de Kerstzangavond van 17 december door enkele kosters en vrouwen van de bloemengroep.
  Na de Kerstnacht zal er een hapje en een drankje zijn. We willen ook een hapje en een drankje regelen na de eerste viering in het nieuwe jaar.
 8. Viering in week van gebed op 19 januari. Deze viering vindt plaats in de OGH. Wij kunnen kosters, raadslid en pianist/organist verzorgen. Na de viering is er koffie. Er worden 200 personen verwacht. Mediant zal worden benaderd. Be wordt aangewezen als coördinator vanuit de OGH.
 9. Bezinningsweekend 24-25 januari in Nordhorn. We willen op vrijdagavond gaan werken met behulp van kaarten aan ieders persoonlijke geloofsontwikkeling: Waar sta je? Op zaterdag willen we kijken naar de OGH, het afgelopen jaar, het heden en vooruitblikken. We sluiten af met een wandeling en een lunch.
 10. Werkgroepen.
  Kostersgroep: geen nieuws.
  Werkgroep liturgie: alles is al ingebracht vanuit de werkgroep. Het rooster van voorgangers van de eerste helft van het volgend jaar wordt verzonden naar Gerrit.
  Werkgroep pastoraat/diaconaat: Geen nieuws.
 11. Portefeuilles:
  Uitstapjes: Herma en Diny gaan dit voorbereiden en komen met voorstellen binnenkort.
  Activiteiten: Kerstzangavond op 17 december.
  Verdieping: Volgend jaar wederom een nieuwe verdieping op de zaterdag.
  PR-groep: We zoeken aanvulling.
 12. Rondvraag: Gerdien meldt dat er een jongerenreis georganiseerd gaat worden door de PGE naar Armenië. Er zal in de OGH een collecte plaatsvinden hiervoor op 19 januari.
 13. Bé sluit de vergadering met dank aan ieders inbreng. 

Anneke Kemper


Opmerkingen van Gebruikers
Your Name / Email Address

Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: