header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow Vieringen arrow Besluit Raad OGH over start vieringen
Besluit Raad OGH over start vieringen

De OGH raad heeft de laatste twee weken nagedacht over de vraag wanneer we gaan starten met de OGH vieringen. In eerste instantie bepaalt de overheid wat wel en niet mogelijk is, daarna is er overlegd met Mediant of we weer gebruik mogen maken van de theaterzaal. Voor het overleg met Mediant hebben we een protocol opgesteld op welke wijze de vieringen ingevuld gaan worden.  Zowel de overheid als ook Mediant (mede op basis van ons protocol) hebben aangegeven dat vanaf 1 juni een viering gehouden mag worden tot maximaal 30 personen. Als raad zijn we verheugd dat er toestemming is, maar wat is de mening van de directbetrokkenen die een rol hebben in de viering? De vrijwilligers die een taak hebben voor de vieringen in de maand juni zijn benaderd of zij hun taak kunnen oppakken. Naast positieve hebben we ook negatieve reacties gehad ook is er twijfel of er gestart kan/moet worden.

Uit de reacties bleek dat niet iedereen zijn/haar taak kan oppakken vanwege risico's voor de eigen gezondheid, die van naasten of van collega's of cliënten waarvoor men verantwoordelijk is. Hierdoor is het moeilijk om voldoende bezetting te krijgen voor de komende weken. Bovendien komen de vakanties eraan, waardoor de bezetting nog krapper wordt. Een ander punt van overweging is dat de gemiddelde leeftijd van onze gemeenschap aan de hoge kant is, al zijn de meesten van ons gelukkig nog wel vitaal. Ook kunnen wij de vieringen niet zo inrichten zoals wij gewend zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld voorlopig niet zingen en niet in de kring staan, belangrijke zaken voor ons. Ter informatie kunt u ook het protocol lezen (zie Lees meer ...). Tegenover deze overwegingen staat het verlangen om weer te beginnen.

Alles afwegende heeft de OGH raad vandaag besloten om niet op 7 juni, maar op 16 augustus te starten met de vieringen. Uiteraard als dit vanuit de overheid op dat moment ook is toegestaan.

Dit was voor de raad geen gemakkelijke beslissing en we beseffen dat we hiermee mensen teleurstellen.

Namens de raad OGH,
Bé Meerman

Viering OGH in Coronatijd, concept versie.        

Datum: 28-5-2020

De basis van 1,5 meter afstand houden is het uitgangspunt van onderstaande aanpassingen.

Voorbereiding van de viering:

De voorbereiding kan op dezelfde wijze plaatsvinden als gebruikelijk.

De zondagse viering:

 • Zolang er geen direct contact mag zijn is er alleen een woorddienst.
 • Tot 1 juli mogen er maximaal 30 mensen samen komen in een ruimte. Om hier aan te voldoen moet men zich van te voren aanmelden (via email of telefoon) om de viering bij te wonen. Voor de cliënten van Mediant worden 5 plaatsen gereserveerd.
 • De kosters maken de zaal gereed voor de viering. De sleutels kunnen als voorheen bij de receptie worden gehaald, die is beveiligd met een scherm.
 • Bij de ingang van de zaal staat desinfecterende handgel waar de binnen komende kerkgangers gebruik van kunnen maken.
 • In de viering zijn drie personen die de mensen toespreken, hiervoor geldt het volgende:
  • Raadslid: die staat naast de spreekstoel met een eigen microfoon.
  • Lector: die staat achter de spreekstoel met een eigen microfoon.
  • Voorganger: staat achter de tafel met een eigen microfoon.
 • De kosters leggen de liturgie klaar op de stoelen en zorgen ervoor dat er minimaal 1,5 meter afstand is tussen de liturgieën (in ieder geval steeds een rij overslaan en niet achter elkaar zitten)
 • Voorganger/ lector neemt zelf (indien nodig) water mee om te drinken tijdens de viering.
 • Zolang er geen direct contact mag zijn is er geen koffiedrinken voor de viering (reden is dat niet voorkomen kan worden dat we elkaar aanraken en dat we in korte tijd dezelfde materialen aanraken).
 • De bezoekers gaan bij aankomst naar een plaats in de zaal, huisgenoten mogen samen zitten alle anderen minimaal 1,5 meter uit elkaar.
 • Raadslid geeft de voorganger geen hand, wel gaan ze beide staan en met en lichte buiging naar elkaar geven ze de verantwoording aan elkaar over.
 • Er is geen samenzang.
 • Collecte: op een tafel, bij de uitgang staan twee mandjes (worden gemerkt) voor de collectes van die zondag. Het raadslid doet de collectes in twee afzonderlijk zakjes, gaat na een aantal dagen de collectes tellen en levert het in bij de penningmeester.
 • Na de viering is er geen koffiedrinken, iedereen gaat weer naar huis.
 • Als we elkaar willen spreken zorg dan voor voldoende afstand.
Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
Aanmelden nieuwsbrief

Vul hieronder uw gegevens in om de OGH nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.


| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: