header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Welkom

Welkom op de site van de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek. Op deze site kunt u zowel informatie over de OGH als informatie over de vieringen en werkgroepen van de OGH terugvinden. Mocht u nog suggesties hebben met betrekking tot ontbrekende inhoud, schroom dan vooral niet contact met ons op te nemen.

Besluit Raad OGH over start vieringen

De OGH raad heeft de laatste twee weken nagedacht over de vraag wanneer we gaan starten met de OGH vieringen. In eerste instantie bepaalt de overheid wat wel en niet mogelijk is, daarna is er overlegd met Mediant of we weer gebruik mogen maken van de theaterzaal. Voor het overleg met Mediant hebben we een protocol opgesteld op welke wijze de vieringen ingevuld gaan worden.  Zowel de overheid als ook Mediant (mede op basis van ons protocol) hebben aangegeven dat vanaf 1 juni een viering gehouden mag worden tot maximaal 30 personen. Als raad zijn we verheugd dat er toestemming is, maar wat is de mening van de directbetrokkenen die een rol hebben in de viering? De vrijwilligers die een taak hebben voor de vieringen in de maand juni zijn benaderd of zij hun taak kunnen oppakken. Naast positieve hebben we ook negatieve reacties gehad ook is er twijfel of er gestart kan/moet worden.

Uit de reacties bleek dat niet iedereen zijn/haar taak kan oppakken vanwege risico's voor de eigen gezondheid, die van naasten of van collega's of cliënten waarvoor men verantwoordelijk is. Hierdoor is het moeilijk om voldoende bezetting te krijgen voor de komende weken. Bovendien komen de vakanties eraan, waardoor de bezetting nog krapper wordt. Een ander punt van overweging is dat de gemiddelde leeftijd van onze gemeenschap aan de hoge kant is, al zijn de meesten van ons gelukkig nog wel vitaal. Ook kunnen wij de vieringen niet zo inrichten zoals wij gewend zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld voorlopig niet zingen en niet in de kring staan, belangrijke zaken voor ons. Ter informatie kunt u ook het protocol lezen (zie Lees meer ...). Tegenover deze overwegingen staat het verlangen om weer te beginnen.

Alles afwegende heeft de OGH raad vandaag besloten om niet op 7 juni, maar op 16 augustus te starten met de vieringen. Uiteraard als dit vanuit de overheid op dat moment ook is toegestaan.

Dit was voor de raad geen gemakkelijke beslissing en we beseffen dat we hiermee mensen teleurstellen.

Namens de raad OGH,
Bé Meerman

Lees meer...
Rooster vieringen augustus 2020
Zondag Voorganger:    
02 augustus Organist/pianist:   Geen viering  
10.00 uur  Doel 1e collecte:
 
   
 
Zondag  Voorganger: 
 
09 augustus Organist/pianist: Geen viering  
10.00 uur Doel 1e collecte:
 
       
Zondag Voorganger: Ds. B. Wijnbergen  
16 augustus Organist/pianist: Gerard van Kempen  
10.00 uur Doel 1e collecte: Diaconie en Caritas  
       
Zondag Voorganger: Pastor F. Beuger  
23 augustus Organist/pianist: Gerrit Dogger  
10.00 uur Doel 1e collecte: De Wonne  
       
Zondag Voorganger: Pastor F. Peters  
30 augustus Organist/pianist: Gerard van Kempen  
10.00 uur Doel 1e collecte: Huis van Verhalen  

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).

Autodienst
Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas
Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

Uit de Raad, mei 2020

Dit is de tweede raadsvergadering in Coronatijd, daarom komen we online bijeen.

Vieringen OGH: Gezien de huidige maatregelen kunnen we voorzichtig plannen maken voor het starten met de vieringen. We zijn afhankelijk van de maatregelen van de overheid en de maatregelen van Mediant voor gebruik van de theaterzaal.  Voor wat betreft de maatregelen van de overheid lijkt het erop dat vanaf 1 juni weer bijeenkomsten gehouden mogen worden met maximaal 30 personen. Er is overleg met Mediant over het gebruik van de theaterzaal en welke voorwaarden Mediant hierin gaat stellen. Als raad hopen we dat we op 7 juni weer mogen en kunnen starten met de (aangepaste) vieringen OGH.

Paaskaars: De paaskaars is nog niet ingewijd. De gedachte is om het inwijden van de paaskaars te doen op de eerste viering die wordt gehouden. De werkgroep liturgie wordt gevraagd om hierin mee te denken samen met de voorganger. De raad ziet graag dat er aandacht is voor de paasgedachte tijdens het inwijden van de paaskaars.

Protocol: het concept protocol "vieringen OGH in Corona tijd" wordt besproken en de aanpassingen worden doorgevoerd. Nadat duidelijk is wanneer we weer vieringen mogen houden en welke voorwaarden er zijn wordt het protocol eventueel hierop aangepast.

Anneke Kemper: op 1 juli is Anneke 25 jaar in dienst bij Mediant en voorganger / raadslid van de OGH. In overleg met Mediant wordt gekeken op welke wijze (gezien de Corona crisis) hier aandacht aan kan worden gegeven.  

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
Aanmelden nieuwsbrief

Vul hieronder uw gegevens in om de OGH nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.


| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: