header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Welkom

Welkom op de site van de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek. Op deze site kunt u zowel informatie over de OGH als informatie over de vieringen en werkgroepen van de OGH terugvinden. Mocht u nog suggesties hebben met betrekking tot ontbrekende inhoud, schroom dan vooral niet contact met ons op te nemen.

Rooster vieringen september 2021
Zondag Voorganger: Mevr. G. Slütter-Peterkamp  
05 september Organist/pianist:   Gerard van Kempen  
10.00 uur  Doel 1e collecte: Oecumenisch Citypastoraat  
   
 
Zondag  Voorganger:  Pastor F. Beuger Met koor Gaudete 
12 september  Organist/pianist: Martin Koning  
10.00 uur Doel 1e collecte: De Wonne  
       
Zondag Voorganger: Pastor A. Kemper  
19 september Organist/pianist: Gerard van Kempen  
10.00 uur Doel 1e collecte:
 
       
Zondag Voorganger: Pastor F. Peters  
26 september Organist/pianist: Gerrit Dogger  
10.00 uur Doel 1e collecte:  Diaconie en Caritas  

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).

Coronamaatregelen
In verband met Corona is een protocol opgesteld voor de vieringen. Dit protocol kunt u hier vinden.

Autodienst
Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas
Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

Protocol OGH viering in Coronatijd, versie juli 2021

De basis van 1,5 meter afstand houden is het uitgangspunt van onderstaande aanpassingen.

Voorbereiding van de viering:

De voorbereiding kan op dezelfde wijze plaatsvinden als gebruikelijk.

De zondagse viering:

 • Ondanks dat we er van uitgaan dat alle aanwezigen gevaccineerd (kunnen) zijn, houden we de basis maatregelen aan.
 • De kosters maken de zaal gereed voor de viering. De sleutels kunnen als voorheen bij de receptie worden gehaald, welke is beveiligd met een scherm.
 • Bij de ingang van de zaal staat desinfecterende handgel waar bij binnenkomst door de kerkgangers gebruik van kan worden gemaakt.
 • De kosters leggen de liturgie klaar op de stoelen en zorgen ervoor dat er minimaal 1,5 meter afstand is tussen de stoelen (in ieder geval steeds een rij overslaan en niet achter elkaar zitten)
 • Zolang er geen direct contact mag zijn is er geen koffiedrinken voor de viering (reden is dat niet voorkomen kan worden dat we elkaar aanraken en dat we in korte tijd dezelfde materialen aanraken).
 • Het maken van de kring als volgt; als het mogelijk een kring maken met 1,5 meter afstand van elkaar als dat niet mogelijk (te veel aanwezigen) gaat iedereen staan voor de stoel waarop is gezeten.
 • De credenstafel wordt door de koster ingericht met daarop het dienblad met daarop de 30 glaasjes en schaal met gebroken matzes. De glaasjes worden voor het begin van de viering ingeschonken, aantal is de schatting van de koster. Ook wordt er een kan met wijn op de credenstafel geplaatst.
 • Maaltijd viering:
  • De voorganger en het raadslid gaan rond met brood (voorganger) en wijn.
  • Na de maaltijd haalt het raadslid de lege glaasjes weer op.
 • De bezoekers gaan bij aankomst naar een plaats in de zaal, huisgenoten mogen samen zitten alle anderen minimaal 1,5 meter uit elkaar.
 • Raadslid geeft de voorganger geen hand, wel gaan ze beide staan en met en lichte buiging naar elkaar geven ze de verantwoording aan elkaar over.
 • Collecte: op een tafel, bij de uitgang staan twee mandjes (worden gemerkt) voor de collectes van die zondag. Het raadslid doet de collectes in twee afzonderlijk zakjes, gaat na een aantal dagen de collectes tellen en levert het in bij de penningmeester.
 • Na de viering verzorgen de kosters de afwas, in de ontmoetingsruimte.
 • Het dienblad en glaasjes worden opgeslagen in de "OGH" kast op het podium.
 • Na de viering is er geen koffiedrinken, iedereen gaat weer naar huis.
 • Als we elkaar willen spreken zorg dan voor voldoende afstand.
Uit de Raad, juni 2021

De raad van de OGH is op 15 juni online bijeengeweest. Het online vergaderen gaat steeds beter, maar soms laat de techniek ons wel in de steek. Bij de voorzitter viel op het eind van de vergadering het netwerk uit waardoor de verbinding werd verbroken.

In de vergadering was Gerard Doornekamp aanwezig. Gerard verzorgd al jaren voor ons de OGH website en verzorgt-en verstuurt de OGH nieuwsbrieven. Een stille kracht op de achtergrond die we vaak niet zien, maar een zeer nuttige bijdrage levert. Al een poosje is Gerard bezig om een geheel nieuwe website voor de OGH te bouwen. In de raadsvergadering heeft Gerard aangegeven waarom het nodig is, de huidige architectuur van de website is sterk verouderd, hierdoor wordt het versturen van o.a. de nieuwsbrieven steeds moeizamer. Gerard heeft ons door de nieuwe website geleid. Als raad zijn we blij en verheugd dat de nieuwe website in de basis staat. De afgelopen weken hebben meerdere OGH leden een email van Gerard gehad met de vraag om de teksten van "hun" deel van de website aan te passen aan de huidige situatie. Zodra deze teksten zijn aangepast zal de nieuwe website de oude gaan vervangen. De URL van de oude en de nieuwe website blijven gelijk.  

De eerste fysieke vieringen zijn geëvalueerd, die we met de nodige maatregelen hebben gehouden. De raadsleden hebben alleen maar positieve reacties gehad dat we weer fysiek bijeen kunnen komen. Naar de mening van de raad passen de genomen maatregelen goed bij de OGH gewoontes. Op het moment dat dit stukje wordt geschreven zijn er meer versoepelingen en mogen we steeds meer, de verwachting is wel dat we 1,5 meter afstand van elkaar moeten blijven.

Met dank aan Gerrit Dogger is er een volledige rooster ingevuld voor de 2e helft van dit jaar, mooi dat we iedere week een viering kunnen en mogen organiseren.

In juli is er geen raadsvergadering, in de raadsvergadering van augustus gaan we bespreken of en hoe we de startzondag vorm gaan geven.

Voor de degene die op vakantie gaan een fijne vakantie gewenst. 

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
Aanmelden nieuwsbrief

Vul hieronder uw gegevens in om de OGH nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.


| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: