header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Welkom

Welkom op de site van de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek. Op deze site kunt u zowel informatie over de OGH als informatie over de vieringen en werkgroepen van de OGH terugvinden. Mocht u nog suggesties hebben met betrekking tot ontbrekende inhoud, schroom dan vooral niet contact met ons op te nemen.

Online viering OGH

In de extra nieuwsbrief van 22 januari is er geschreven dat de raad gaat kijken welke mogelijkheden er zijn om in februari tweemaal een online viering te gaan houden en dat deze viering online te volgen is. Deze vraag is ook bij de liturgiecommissie neergelegd en er zijn twee data voorgesteld om naar toe te werken, dat zijn 14 en 28 februari. De afgelopen weken is er in samenwerking met Mediant gekeken naar de mogelijkheden. Technisch is het mogelijk om een online viering te gaan houden.

Na een proefopname heeft de raad, samen met de liturgiecommissie, besloten om voor 14 februari geen online viering te gaan houden de reden is dat de kwaliteit van de opname onvoldoende is.

De doelstelling die we willen halen met de online viering is verbinding, als je wilt verbinden moet je elkaar aankijken op een natuurlijke wijze. Juist dit is de uitdaging bij de opname.

Op 14 februari is er geen online viering, we gaan ons best doen om op 28 februari wel een online viering te gaan houden, we houden je op de hoogte.

Vieringen OGH de komende weken

Deze week heeft het kabinet besloten dat er een avondklok wordt ingesteld als de Tweede Kamer ermee instemt. Dit geeft helaas ook aan dat de maatregelen verder worden aangescherpt en daardoor kan de raad niet anders doen dan besluiten dat er tot 8 maart geen vieringen worden georganiseerd.

In de OGH raadsvergadering van 19 januari hebben we besproken dat het nu wel erg lang duurt dat er geen vieringen worden gehouden. De raad heeft daarom besloten te onderzoeken of het mogelijk is in februari twee keer een online viering te gaan organiseren, de online vieringen zijn dan te volgen via internet. De komende dagen gaan we in gesprek, als eerste met Mediant, of dit mogelijk is en hoe we het kunnen uitvoeren. Zodra dit duidelijk is zullen we u informeren.

Diny Reussink stopt als raadslid: vacature raad OGH

Diny heeft in het najaar aangegeven dat zij per 1 januari 2021 gaat stoppen als raadslid van de Oecumenische Geloofsgemeenschap. Als raad respecteren we deze keus en we zijn Diny erg dankbaar voor haar werkzaamheden voor de OGH.

Diny is in september 1994 toegetreden tot de raad OGH en is vanaf het begin scriba (secretaris) van de OGH geweest, zesentwintig jaar lang bestuurlijk betrokken.

In 1994 was de OGH een bloeiende Geloofsgemeenschap, waar veel kerkelijke activiteiten werden georganiseerd. Dit betekende dat er bestuurlijk gestuurd moest worden, er waren veel overlegorganen waar de OGH aan deelnam.  Vanaf het begin is Diny een rustpunt in het bestuur geweest, ook in de roerige jaren die er zijn geweest. Als scriba behield ze overzicht en was accuraat, zowel bij het opstellen van de agenda als de verslaglegging. De computer was in 1994 nog redelijk onbekend, dit betekende dat de verslagen en de correspondentie handmatig moest worden verwerkt.

Uit de archieven blijkt dat Diny geen rustige inwerkperiode heeft gehad. Haar eerste klus was het opzetten en begeleiden van de visitatie van de provinciale Hervormde kerk die in oktober 1994 heeft plaats gevonden.

In deze Corona tijd kunnen we Diny op dit moment tijdens een viering niet bedanken. We hebben afgesproken dat als we weer reguliere vieringen mogen houden dat we dan een geschikt moment kiezen om haar tijdens een viering te bedanken voor haar jarenlange inzet voor de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek.
Hartelijk dank voor je jarenlange inzet.

Met het vertrek van Diny uit de raad is er een vacature ontstaan. Als raad gaan we proberen om deze vacature in te vullen al zal dit niet gemakkelijk gaan. Diny zal de komende tijd nog een taak blijven uitvoeren, namelijk het invullen van de voorgangersrooster voor onze vieringen. In de tussentijd zal Bé zo goed en zo kwaad de rol van scriba op zich nemen.

Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
Aanmelden nieuwsbrief

Vul hieronder uw gegevens in om de OGH nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.


| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: