Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven?
Klik hier voor de onlineversie.
 
 OGH Nieuwsbrief #156 - 2 juni 2023
 
 
 

Deze Nieuwsbrief

Over (be)oordelen

Collectedoelen juni 2023

Rooster vieringen juni 2023

​​​​​​​Volgende Nieuwsbrief

 

Over (be)oordelen

Einstein

Bovenstaand plaatje trof ik aan op het prikbord van mijn nieuwe kamer op Helmerzijde.
Als ik aan mijn bureau zit te werken en soms wat mijmerend mijn blik laat dwalen, word ik altijd gevangen door deze tekst. Van Einstein, die ik eigenlijk alleen maar ken als natuurkundige van lichtdeeltjes en dat soort ingewikkelde zaken. Een genie. En dit genie vindt dat iedereen een genie is. Ik denk dat je dan een heel groot genie bent. 
Als begeleider van mensen in mijn werk bij Mediant en als supervisor van studenten ben ik er na bijna 30 jaar ervaring steeds meer van overtuigd geraakt dat je mensen kunt beschadigen door verwachtingen, die ze nooit zullen kunnen waarmaken. De ander is anders en als je uitgaat van je eigen denkkader leidt dat tot “totaliseren”, een term van Levinas, waarmee heersen over wordt bedoeld. De baas spelen over een ander, omdat je uitgaat van jezelf.
Dan wordt het een vis beoordelen op zijn vermogen om in een boom te klimmen. En jij zelf bent letterlijk de domme aap. 
Hoe belangrijk is het om ontvankelijk te zijn voor iemand zoals hij is, om talenten te zien en om te kunnen houden van mensen die anders zijn dan jij. 
Het Jodendom en het Christendom bieden ons hierin een houvast. 

Lied51

Jij kunt het volbrengen, zoals je bent.
Ik hoop dat God van mij vraagt wat ik kan volbrengen. Ik hoop dat een ander van mij vraagt wat ik kan volbrengen. Ik hoop dat ik van een ander vraag wat hij kan volbrengen.
Ik hoop dat God van jou vraagt wat je kan volbrengen. Ik hoop dat een ander van jou vraagt wat je kan volbrengen. Ik hoop dat jij van een ander vraagt wat hij kan volbrengen.

Anneke Kemper

 

Collectedoelen juni 2023

In juni collecteren we tijdens onze vieringen voor de Voedselbank, het Oecumenisch Citypastoraat, De Wonne en Caritas Enschede.
Onderstaand een korte uitleg wat de doelstelling van de instelling is. Mocht u meer willen weten dan vindt u op de websites van de genoemde instellingen uitgebreide informatie.

 • Zondag 4 juni collecteren we voor de Voedselbank.
  De Stichting Voedselbank Enschede-Haaksbergen helpt mensen die niet genoeg geld hebben om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Zij zamelen levensmiddelen in en stellen deze gratis ter beschikking aan huishoudens die tijdelijk, onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Op verzoek van professionele hulpverleners helpen zij in de regio Enschede Haaksbergen ongeveer 550 huishoudens met het tijdelijk verstrekken van gratis voedselpakketten.
 • Zondag 11 juni is de bijzondere collecte bestemd voor het Oecumenisch City Pastoraat.
  Het Oecumenisch Citypastoraat Enschede is de "huiskamer van de stad", een plek in de binnenstad voor iedereen die wil praten over zijn leven, zorgen, plezier, of wat haar/hem maar bezig houdt. Je kunt gewoon binnenlopen voor een kopje koffie, thee, een praatje en/of een goed gesprek. Iedereen is welkom. Er zijn altijd 2 vrijwilligers aanwezig om je te woord te staan. Wil je een gesprek met een pastor dan is dat altijd te regelen.
 • Zondag 18 juni collecteren we voor De Wonne.
  Woongemeenschap de Wonne in Enschede leeft vanuit het christelijk geloof én de franciscaanse spiritualiteit. Vanuit deze inspiratie vangen zij mensen op, die ze voor een tijdje een thuis-gevoel willen geven.
 • Zondag 25 juni zamelen we geld in voor Caritas Enschede.
  Caritas Enschede is verbonden aan  de parochie St. Jacobus de Meerdere Enschede. Vanouds is de PCI of Caritas bedoeld om mensen die acute (financiële) hulp nodig hebben, een helpende hand te bieden. Dit doen zij vaak in samenwerking met andere hulpverleners en instanties. Zo zijn ze ook partner binnen het Diaconaal Platform Enschede (DPE).

 

Rooster vieringen juni 2023

Zondag Voorganger: Mevr. G. Slütter-Peterkamp  
04 juni Organist/pianist:   Martin Koning  
10.00 uur  Doel 1e collecte: Voedselbank  
       
Zondag Voorganger: Ds. B. Wijnbergen  
11 juni Organist/pianist: Jesse Meerman  
10.00 uur Doel 1e collecte: Oecumenisch Citypastoraat  
       
Zondag Voorganger: Pastor A. Kemper  
18 juni Organist/pianist: Gerard van Kempen  
10.00 uur Doel 1e collecte: Woongemeenschap de Wonne  
       
Zondag Voorgangers: Mevr. G. Slütter-Peterkamp  
25 juni Organist/pianist: Gerrit Dogger  
10.00 uur Doel 1e collecte: Caritas Enschede  

 

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).
Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie of thee te drinken.

Autodienst

Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas

Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

 

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin juli 2023. Artikelen uiterlijk donderdag 29 juni 2023 sturen naar nieuwsbrief@ogh-enschede.nl.
Actuele informatie, nieuwe berichten en (wijzigingen in) het rooster van de vieringen vindt u altijd op de website van de OGH.