Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven?
Klik hier voor de onlineversie.
 
 OGH Nieuwsbrief #167 - 31 mei 2024
 
 
 

Deze Nieuwsbrief

Bij de schoonheidsspecialiste

Bloemschikavond

Collectedoelen juni 2024

Rooster vieringen juni 2024

Viering zondag 2 juni

Viering zondag 23 juni

​​​​​​​Volgende Nieuwsbrief

 

Bij de schoonheidsspecialiste

Als de ouderdom zijn intrede doet kan dat een reden zijn voor bezoek aan een schoonheidsspecialiste. De schoonheid van weleer heeft een beurtje nodig.
Zo verging het mij afgelopen week. Het geheel liep uit op een heerlijke massage met steeds zacht monotoon pianospel op de achtergrond.
Ik raakte in een zen-modus en mijn ogen vielen bijna dicht. Ik was in een soort halfslaap terecht gekomen, waarin ik dus half sliep of ontspannen was, maar waarin ik nog wel kon kijken naar mijzelf, naar wat er met me gebeurde.
Ik voelde me gedragen, omarmd, onderdeel van het totale leven, van het heelal en de eeuwigheid en dit alles maakte mij erg gelukkig. Ik begreep de samenhang der dingen en daarbinnen begreep ik mijzelf. Ergens zweefde er ook een lach om dit alles. Het was goed zo.
Eigenlijk had ik daar in de stoel van de schoonheidsspecialiste een allo-centrische ervaring, waarin het zelf meer op de achtergrond raakt.
Hierover nadenkend vroeg ik mij af hoe deze ervaring zich verhoudt tot geloven in God. Voor mijn gevoel zat ik er dichtbij, bij geloven in God en bij God zelf. Vreemd toch. En dat bij een schoonheidsspecialiste.
Ik kwam te laat op mijn werk, want ik was de tijd vergeten en mijn specialiste blijkbaar ook.
Dat gebeurt me zeer zelden. Ik moest erom lachen. Hilarisch. Ik heb het in alle eerlijkheid tegen de cliënt verteld, die een half uur voor niks had zitten wachten op het stoeltje voor mijn deur en toen maar was weggegaan. Ik schaamde me dood. Maar de cliënt moest lachen om mijn zen-story.
Ja, en daarom hebben we geloofsopvoeding, catechese, bijbel-lezen en kerkgang, een ontwikkeld godsdienstig interpretatiekader. Daarom vertellen we elkaar de verhalen uit de Bijbel over ervaringen van en met God. Daarom is dit voor mij uiteindelijk niet enkel en alleen een psychologische allo-centrische ervaring, want serieus, God was daar heel even bij mij.

Anneke Kemper

 

Bloemschikavond

De Bloemengroep gaat weer een bloemschikavond organiseren. Deze avond wordt gehouden in de kas van het Helmgras en zal in juli plaatsvinden, de precieze datum is nog niet bekend. Nader bericht volgt. Hopelijk bent u net zo enthousiast als wij.

Namens de bloemen groep,
Herma ter Stege.

 

Collectedoelen juni 2024

In de maand juni collecteren we voor plaatselijke en landelijk opererende goede doelen. Het gaat om de volgende: Voedselbank, Citypastoraat, De Wonne, Caritas Enschede en Vluchtelingenwerk.

 • 02-06-2024 Vluchtelingenwerk
  Vluchtelingenwerk is de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf bijstaat. Ze doen dat met een netwerk van locaties, medewerkers en vrijwilligers in het hele land.
 • 09-06-2024 Voedselbank Enschede-Haaksbergen
  De Stichting Voedselbank Enschede-Haaksbergen helpt mensen die niet genoeg geld hebben om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Zij zamelen levensmiddelen in en stellen deze gratis ter beschikking aan huishoudens die tijdelijk, onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Op verzoek van professionele hulpverleners helpen zij in de regio Enschede Haaksbergen ongeveer 550 huishoudens met het tijdelijk verstrekken van gratis voedselpakketten.
 • 16-06-2024 Oecumenisch Citypastoraat
  Het Oecumenisch Citypastoraat Enschede is de "huiskamer van de stad", een plek in de binnenstad voor iedereen die wil praten over zijn leven, zorgen, plezier, of wat haar/hem maar bezighoudt. Je kunt gewoon binnenlopen voor een kopje koffie, thee, een praatje en/of een goed gesprek. Iedereen is welkom. Er zijn altijd 2 vrijwilligers aanwezig om je te woord te staan. Wil je een gesprek met een pastor dan is dat altijd te regelen.  
 • 23-06-2024 Woongemeenschap De Wonne
  Woongemeenschap de Wonne in Enschede leeft vanuit het christelijk geloof én de franciscaanse spiritualiteit. Vanuit deze inspiratie vangen zij mensen op, die ze voor een tijdje een thuis-gevoel willen geven.  
 • 30-06-2024 Caritas Enschede
  Caritas Enschede is verbonden aan de parochie St. Jacobus de Meerdere Enschede. Vanouds is de PCI of Caritas bedoeld om mensen die acute (financiële) hulp nodig hebben, een helpende hand te bieden. Dit doen zij vaak in samenwerking met andere hulpverleners en instanties. Zo zijn ze ook partner binnen het Diaconaal Platform Enschede (DPE).  

Op de websites van de genoemde instellingen vindt u uitgebreide informatie.

 

Rooster vieringen juni 2024

Zondag Voorganger: Pastor F. Beuger  
02 juni Organist/pianist:   Martin Koning  
10.00 uur  Doel 1e collecte: Vluchtelingenwerk Nederland  
       
Zondag  Voorganger:  Pastor A. van der Woerd  
09 juni Organist/pianist: Gerrit Dogger  
10.00 uur Doel 1e collecte: Voedselbank Enschede  
       
Zondag Voorganger: Ds. B. Wijnbergen  
16 juni Organist/pianist: Martin Koning  
10.00 uur Doel 1e collecte: Oecumenisch Citypastoraat  
       
Zondag Voorganger: Pastor F. Beuger  
23 juni Organist/pianist: Gerrit Dogger   
10.00 uur Doel 1e collecte: De Wonne  
       
Zondag Voorganger: Gemeenteledendienst  
30 juni Organist/pianist: Gerrit Dogger  
10.00 uur Doel 1e collecte: Caritas Enschede  

 

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).
Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie of thee te drinken.

Autodienst

Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas

Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

 

Viering zondag 2 juni

EERSTE LEZING: Deuteronomium 26, 5-11
TWEEDE LEZING: 2 Korintiërs 4, 5-12
EVANGELIE: Marcus 2, 23 tot 3, 6

2 juniIn het evangelie van vandaag wil Jezus de Farizeeën, die hem aanspreken op het gedrag van zijn leerlingen, terugbrengen naar de zin van het sabbatsgebod. En die bestaat er – in éen zin samengevat – uit dat je op de sabbat een heleboel dingen niet hóeft. In tegenstelling tot de situatie in Egypte, waar de mensen zeven dagen per week als slaven moesten zwoegen, heb jij een dag vrij. Om tot jezelf te komen, tot God en tot de mensen om je heen. Een dag, bevrijd van alle dagelijkse lasten en verplichtingen. Een geweldig geschenk. Maar voor veel mensen blijkt het merkwaardig genoeg heel lastig om dit geschenk te aanvaarden.

Sabbat komt van een Hebreeuws werkwoord dat zoiets als “ophouden” betekent. Zeker in onze tijd weten veel mensen niet meer van ophouden. Supermarkten zijn tot ’s avonds laat open. Ook zon- en feestdagen zijn allang niet heilig meer voor onze 24-uurs economie. Anderen nemen hun werk mee naar huis. En zelfs mee op vakantie, laptop of mobieltje moet mee: de baas wil graag dat ik bereikbaar ben. En voordat we het weten zijn we ongemerkt in een psychische variant van Egypte beland, waarin je geen tijd meer neemt voor jezelf, voor de mensen om je heen. Je geestelijke leven of spiritualiteit. Maar de sabbat is er voor de mens, de mens is er niet voor de sabbat.

Waar het Jezus altijd om te doen is die innerlijke, uiteindelijke zin en betekenis. In die zoektocht verzet hij zich, heftig vaak, tegen elke vorm van starheid, formalisme en fanatisme. Maak zacht wat hard is geworden, wat is gestold zodat elke vorm van leven en levensvréugde eruit is verdwenen. De mens is er niet voor de sabbat, de mens is er niet om regels na te leven. De regels zijn er ten behoeve van de mens

Voorganger in deze viering is pastor Frank Beuger.

 

Viering zondag 23 juni

EERSTE LEZING: Job 30, 15-26
TWEEDE LEZING: 2 Korintiërs 5, 14-21
EVANGELIE: Marcus 4, 35-41

23 juniHet is een enorm wilde storm. Daar bij dat Meer van Galilea heb je bergen eromheen. En daar kan de wind soms met een rotvaart naar beneden komen. Dat noem je valwinden. Die zwepen dat water op. Dan wordt het in plaats van een rustig meer een woeste zee. En dat overkomt de leerlingen van Jezus. En dan is het opeens heel anders. Dan is het niet meer genieten. De boot hangt helemaal scheef. Het zeil is aan flarden gewaaid. Enorme golven beuken tegen het schip aan. Er komt zoveel water binnen. Eén leerling van Jezus staat met een emmertje te scheppen, maar dat heeft geen zin, want elke keer komen er emmers water tegelijk weer binnen. Als er niks gebeurt, staat de boot onder water en zinken ze naar de bodem. En wie ligt daar te slapen, zelfs letterlijk op één oor? Jezus! Hij slaapt. Terwijl het stormt. Terwijl de wind buldert! Terwijl de golven tegen het schip beuken! Terwijl de boot vol water dreigt te lopen! Hoe kan Jezus dan slapen?

Jezus slaapt. Eigenlijk is dat ook heel mooi. De storm mag dan nog zo tekeergaan, Jezus slaapt. Hij blijft rustig. Omdat Hij weet dat Zijn Vader voor Hem zorgt, omdat de wind en het water uiteindelijk niet sterker zijn dan Hij. Daar vertrouwt Hij op. Hij vertrouwt op zijn hemelse Vader.

En zo komt Hij vanmorgen ook bij ons, bij jou en bij mij. Al gaat de storm tekeer, je hoeft niet bang te zijn. Al gebeuren er verdrietige dingen in je leven. Al maak je wel eens fouten. Al gaat het wel eens helemaal mis. Je hoeft niet bang te zijn. Want Hij houdt van je. En Hij wil je rust geven. Hem mag je vertrouwen. Hij is bij je, elke dag.

Voorganger in deze viering is pastor Frank Beuger.

 

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin juli 2024. Artikelen uiterlijk donderdag 4 juli 2024 sturen naar nieuwsbrief@ogh-enschede.nl.
Actuele informatie, nieuwe berichten en (wijzigingen in) het rooster van de vieringen vindt u altijd op de website van de OGH.