lezing en debatOp donderdag 5 oktober 2023 om 19:30 uur wordt een lezing en aansluitend debat gehouden in De Zwanenhof, Retraitehuisweg 6 te Zenderen over de verhouding tussen liturgie en theologie.

Medewerking aan deze bijeenkomst wordt verleend door dr. Johan te Velde O.S.B.

Johan te Velde (Stadskanaal 1954) studeerde in de zeventiger jaren theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Zijn doctoraalscriptie was gewijd aan het liturgiebegrip in de Summa van Thomas van Aquino. In 1981 werd hij benoemd in het pastoraat in Assen. Op 20 november 1982 ontving hij de priesterwijding. Op 3 september 2012 is hij ingetreden in de benedictijner St. Willibrordsabdij te Doetinchem.

Theologie heeft betrekking op het spreken over God, terwijl we tijdens de liturgie tot God spreken. Hoe verhouden deze twee zich tot elkaar en wat zou de nadruk moeten zijn: het spreken over God of het spreken tot God, bij de theologie of bij de liturgie?

De Twentse School voor Theologie wil een thuis bieden voor hen die zich met theologie bezighouden. Ze beoogt een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de Twentse gemeenschap op het gebied van religie, levensbeschouwing en geschiedenis. De Twentse School voor Theologie wil een gemeenschap zijn die zichzelf in aanraking brengt met de bronnen van ons denken en in het bijzonder de christelijke theologie.

Kosten van deze bijeenkomst:

- regulier: € 15
- vroegboek-korting: € 10
- student: € 5

Aanmelden kan via https://twentseschoolvoortheologie.nl/lezing-en-debat-de-verhouding-tussen-liturgie-en-theologie/

Voor meer informatie: www.twentseschoolvoortheologie.nl.