Lezing en debat met medewerking van prof. dr. Sabine Hiebsch.
Donderdag 16 november 2023 om 19.30 uur in St. Mary's Chapel, Diepenheimseweg 102 te Markelo.

maarten lutherToen Martin Luther (1483-1546) vanaf 1517 steeds meer bekendheid kreeg als reformator, was hij wel nog lid van de katholieke kerk en broeder in het augustijnenklooster in Wittenberg. In het conflict met Rome veranderde Luther in korte tijd in een tot ver buiten Duitsland bekende theoloog en werd ook Wittenberg op de internationale kaart gezet. Een snelgroeiende groep aanhangers beschouwde Luther als boegbeeld; voor keizer en paus bleef hij een ketter, die de machtspositie van Rome in gevaar bracht.

Luthers reformatie veranderde niet slechts het kerkelijke, maar ook het politieke, maatschappelijke en culturele landschap van Duitsland. Zijn ideeën werden ook in andere landen spoedig overgenomen. Ook in Nederland bestaan al sinds ruim 450 jaar lutherse gemeenten en de invloed van Luther is hier al meer dan 500 jaar tastbaar.

Op donderdag 16 november 2023 houdt prof. dr. Sabine Hiebsch hierover een lezing en gaan wij aansluitend daarop met elkaar in debat.

Prof. dr. Sabine Hiebsch is bijzonder hoogleraar op de Kooiman-Boendermaker Leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme aan de Theologische Universiteit Kampen. Als zodanig is zij gespecialiseerd in de theologie van Martin Luther en de geschiedenis van het lutheranisme.

Kosten van deze bijeenkomst:
- regulier: € 15
- vroegboek-korting: € 10
- student: € 5

Voor meer informatie en aanmelden ga naar de website van de Twentse School voor Theologie.