Logo OGHOecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

OGH staat voor Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek. De OGH is geen kerk op zich, maar een geloofsgemeenschap binnen de bestaande kerken op basis van een samenwerkingsverband tussen de Protestantse gemeente Enschede en de RK Parochie  St. Jacobus de Meerdere te Enschede .
Daarmee is de OGH "wijkkerk" voor de Helmerhoek maar staat open voor ieder binnen en buiten de Helmerhoek die de oecumene een warm hart toedraagt.

De visie van de OGH

Wij zijn een geloofsgemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten in openheid en betrokkenheid om zo onderweg te zijn naar Gods toekomst, hier en nu.
Wij weten ons geïnspireerd door Jezus van Nazareth, hebben een kritische houding naar Schrift en traditie, en voelen ons verantwoordelijk voor mensen, dichtbij en ver weg.
Wij geven ruimte aan een ieder die zoekt naar eenheid in verscheidenheid om zo de oecumene uit te dragen en te bevorderen.
Zodoende willen wij elkaar motiveren en stimuleren om samen te vieren, te delen en te leren, maar ook te vernieuwen.

De samenwerking met het Mediant

De OGH werkt bij haar zondagse vieringen nauw samen met het Mediant, locatie Helmerzijde. Alle vieringen worden gehouden in de Theaterzaal van deze locatie (Broekheurnering 1050). Ook wordt gebruik gemaakt van het op het terrein gelegen stiltecentrum en aanwezige vergaderfaciliteiten.

De geschiedenis van de OGH

Begin jaren 80 ontstond in het zuidwesten van Enschede de nieuwbouwwijk Helmerhoek. Vanaf het allereerste begin hebben de Nederlands Hervormde gemeente te Enschede, de Gereformeerde Kerk te Enschede en de Rooms Katholieke parochie Verrijzenis des Heren te Enschede Zuid besloten voor de kerkelijke aanwezigheid in deze nieuwbouwwijk gezamenlijk op te trekken. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de OGH. De reguliere zondagse vieringen zijn gestart in september 1982. De eerste paar jaar in de in de wijk gelegen Helmerhoekschool en de Weth. Van der Heijdenschool.
Sinds het gereedkomen van het direct naast de wijk gelegen Twents Psychiatrisch Ziekenhuis (nu onderdeel van het Mediant) worden de vieringen gehouden in de daar op het terrein gelegen theaterzaal.