Palmpasen: overal ter wereld staan mensen stil bij het feit dat een van ons, Jezus Christus, vredesvorst, werd ingehaald als een Koning. Hoewel Hij welkom was, werd Hij bespied en verraden en opgepakt. Mensen komen uit hun huizen, de straat op, Hem tegemoet. Eindelijk iemand met het hart op de tong, eindelijk iemand die geen blad voor de mond neemt, eindelijk iemand waar je je aan vast kunt houden. Zelfs de stad leeft ervan op.

PalmzondagMet Hosanna-geroep en gezwaai van palmen werd Hij welkom geheten, maar met list, verraad en geld kreeg men Hem in handen. Ter dood veroordeeld, gekruisigd buiten de stad. Het koningschap van Jezus loopt uit op zijn veroordeling. Hij werd gekruisigd, zoals er elke dag nog mensen worden gekruisigd. Elke dag gaan er mensen geestelijk en lichamelijk kapot aan wat anderen hun aandoen. Door kleinzieligheid, door roddel, door ongrijpbare gemeenheden, door buigen naar boven en vertrappen naar beneden. Elke dag worden er mensen gekruisigd, net als Jezus van Nazareth.

Wij worden er vandaag toe uitgenodigd om serieus te werken aan liefde in een wereld waarin nog steeds mensen massaal worden verraden en overgeleverd, waarin nog steeds mensen worden, gebroken, soms alleen met woorden. Palmzondag: geen herinnering aan toen, maar een concrete opdracht voor mensen van vandaag.

Voorganger in deze viering is pastor Frank Beuger.