PALMZONDAG

EERSTE LEZING: Marcus 11, 1-11
TWEEDE LEZING: Filippenzen 2, 5-11
EVANGELIE: Marcus 14, 1-15, 47

PalmzondagIn het evangelie van vandaag zien we Jezus we Jezus met koninklijke uitstraling. Het begint al met het feit dat hij zijn intocht doet in Jeruzalem, op een ezel, met massa’s juichende mensen om hem heen. Dat doet een gewoon mens niet! En die ezel: voor ons is dat een nederig dier, maar in Israël was dat het beest waar ook koning Salomo op reed toen hij gekroond werd.

Jezus is de koning. Zo erkennen de mensen om Hem heen Hem enthousiast. Hosanna voor de zoon van David! Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer! Ze erkennen Jezus als Koning en ze geven hem eer. Kleding leggen ze neer als een soort rode loper, takken breken ze af om enthousiast mee te zwaaien. Eer aan de koning, hun koning! Maar ja, hoe gaat de geschiedenis verder? Niet met toejuichingen, niet met een inhuldiging door allen. Nee, er volgen twistgesprekken, toenemende vijandschap. En we weten waar het op is uitgelopen: op Jezus’ kruisiging en dood. Hoe kan dat toch?

Jezus’ koningschap roept verzet op. Zou het nu anders zijn? Heb ik eigenlijk wel zin om mijn eigen leven op te geven en Hem echt de leider te laten zijn van mijn leven? Tot op zekere hoogte misschien… Maar deze koning heeft recht op álles in mijn bestaan. Mijn tijd, mijn geld, mijn plannen, mijn talenten. Het is niet níets om jezelf christen te noemen. Dan moet er iets in je buigen. Wil ik dat wel, of jij, of u? Ik hoop het!

Zo komt Jezus als koning. Hij is niet de nieuwe baas om voor te beven, nee! Hij is zachtmoedig en nederig van hart. Hem erkennen is je overgeven aan zijn liefde. Leven uit zijn dood, en met Hem opstaan in een nieuw bestaan.

Voorganger in deze viering is pastor Frank Beuger.