Zondag Voorganger: Mevr. G. Slütter-Peterkamp 2e Advent
05 december  Organist/pianist:   Martin Koning  
10.00 uur  Doel 1e collecte: Vluchtelingenwerk  
       
Zondag  Voorganger:  Pastor F. Peters 3e Advent
12 december  Organist/pianist: Gerard van Kempen  
10.00 uur Doel 1e collecte: Missie en Zending  
       
Zondag Voorganger: Pastor F. Beuger 4e Advent
19 december Organist/pianist: Martin Koning  
10.00 uur Doel 1e collecte: Oecumenisch Citypastoraat  
       
Vrijdag Voorganger: Pastor A. Kemper en
Ds. B. Wijnbergen
Kerstavond
24 december Organist/pianist: Gerard van Kempen  
22.00 uur Doel 1e collecte: De Wonne  
       
Zaterdag Voorganger: Pastor F. Beuger Kerstmorgen
25 december Organist/pianist: Gerrit Dogger  
10.00 uur Doel 1e collecte: OGH  
       
Zondag   Geen viering Tweede Kerstdag
26 december      

 

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).

Coronamaatregelen

In verband met Corona is een protocol opgesteld voor de vieringen. Dit protocol kunt u hier vinden.

Autodienst

Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas

Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.