Het evangelie van vandaag begint, zoals zo vaak, met een vraag die aan Jezus wordt gesteld. En als je die hoort, ben je geneigd om je af te vragen of dat nou iets is wat ons vandaag bezig houdt: Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?

21 augustusIs dat niet een vraag uit een voorbije tijd? Gaat het hier niet om kwesties waar vandaag de dag alleen nog maar de strenge varianten binnen het christendom zich druk om maken? Deze angstige vraag naar wie behouden wordt, is bij ons toch allang verdwenen? Zo kunnen wij het ons niet meer voorstellen, dat er een God zou zijn die mensen verloren laat gaan, die mensen zou buitensluiten. God runt geen uitzetcentrum. Dus: waar maak je je eigenlijk druk om?

Dat mensen buitengesloten raken, ligt niet aan de kwade wil van God of aan diens willekeur, maar aan het feit dat mensen zichzelf tekortdoen, door de verkeerde keuzes die ze maken, door zich druk te maken over dingen die er niet echt toe doen. Het ligt niet aan Gods benepenheid of bekrompenheid. De gastvrijheid van het koninkrijk is royaal, grenzeloos. God voert geen ontmoedigingsbeleid. Hij is erg voor de aanzuigende werking. In zijn koninkrijk, het leven zoals het bedoeld is, is plaats voor alle mensen. Maar het zijn mensen zelf, die zich de ellende op de hals halen, die de boot missen, die zichzelf tekortdoen.

Het gaat Jezus er niet om mensen buiten te sluiten of van zich te vervreemden. Zijn woorden zijn ook niet bedoeld om mensen schrik aan te jagen of bang te maken. Geloof en angst gaan niet samen. Maar alles wat Hem beweegt is om ons van de ernst van het leven te doordringen en van het gewicht van je eigen levenskeuzes

Dus, waar maak jij je druk om?

Voorganger in deze viering is pastor Frank Beuger.