Uit liefde voor jou is het thema van de 40-dagentijd- kalender van de PKN.
Dit is ook het thema voor de schikkingen in deze 40-dagentijd. Als basis voor de schikkingen in deze 40-dagentijd gebruiken we de takken van de kronkelhazelaar.
Als liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad, maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang.
Voor ieder viermoment in deze periode wordt er iets gewijzigd en toegevoegd aan de schikking passend bij de lezing. We gebruiken de suggesties uit de brochure van de PKN.

 

Donderdag 6 april, Witte Donderdag

witte donderdag  

Lezen Johannes 13:21-28 Jezus zei: ‘Doe maar meteen wat je van plan bent.’ (Johannes 13:27)

Zonder licht geen donker
Zonder liefde geen verraad
30 zilverlingen
Zonde

 

Zondag 2 april, 6e zondag 40-dagentijd (Palmzondag)

6e zondag  

Lezen Matteüs 26:1-13 To the world you may just be one person, but for one person you mean ‘the world’.
‘Want de armen zijn altijd bij jullie.’

Kostbare geuren
Voor die Ene
Is voor iedereen
Het goede doen

 

Zondag 26 maart, 5e zondag 40-dagentijd

 

Lezen Johannes 11:1-4, 17-44 de opwekking van Lazarus
… en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. (Johannes 11:19)

Cirkel vol
Ogenschijnlijk dode bloemen
Zijn levende herinneringen
Liefde voor jou

 

Zondag 19 maart, 4e zondag 40-dagentijd

 

Lezen Johannes 9 ‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft.’ (Johannes 9:30)

Oculli; Open ogen.
Zien, kijken en gezien worden
Wie ben jij
Geworden?

 

Zondag 12 maart, 3e zondag 40-dagentijd

3e zondag  
Lezen Johannes 4: 5-26 Jezus zei tegen haar  "Ik ben het, degene die met u spreekt". (Johannes 4:26)
 
Bronnen
Van inspiratie
Spiegels met gedachten
Verbinding voor mij
En jou

 

Zondag 5 maart, 2e zondag 40-dagentijd

2e zondag

 

Lezen Matteüs 17:1-9 Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. (Matteüs 17:3)

Op de berg
In stilte luisterend, biddend
Drie profeten
Gevonden wijsheid

 

Zondag 26 februari, 1e zondag 40-dagentijd

1e zondag

 

Lezen Matteüs 4:1-11 Want er staat geschreven: ‘Aanbid de Heer uw God, vereer alleen Hem.’ (Matteüs 4:10b)

Uit liefde voor jou
Wandelen in de woestijn
Leeftocht
Het vergezicht