In de maand juli collecteren we voor plaatselijke en landelijk opererende goede doelen. Het gaat om de volgende: Stichting Leergeld, Huis van verhalen, Fonds Bijzondere Noden en Vluchtelingenwerk.

 • Zondag 7-7-2024 Stichting Leergeld
  Stichting Leergeld Enschede maakt het voor kinderen uit gezinnen die moeilijk kunnen rondkomen mogelijk om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hiermee voorkomen zij dat kinderen (4 tot 18 jaar) in de gemeente Enschede door geldgebrek niet mee kunnen doen. Gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (bijstandsniveau) komen in aanmerking. Dit kunnen gezinnen zijn die een inkomen uit een uitkering, dienstverband of onderneming hebben. Vergoed worden zaken als een fiets, computer, schooltas, of gymkleding. Ook worden kosten voor een zwemdiploma, schoolreisje of studieweek vergoed.
 • Zondag 14-7-2024 Vluchtelingenwerk
  Vluchtelingenwerk Nederland is de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf bijstaat. Ze doen dat met een netwerk van locaties, medewerkers en vrijwilligers in het hele land.
 • Zondag 21-7-2024 Huis van verhalen
  Het Huis van Verhalen is een ontmoetingsplek in de Enschedese wijk Roombeek waar verhalen centraal staan. Het verhaal van de vuurwerkramp wordt verteld tijdens activiteiten zoals inloopmiddagen en maandelijkse rondleidingen.
 • Zondag 28-7-2024 Fonds Bijzondere Noden
  Het Fonds Bijzondere Noden Enschede is een particulier initiatief en zet zich in voor inwoners van Enschede met materiële noden. Want ondanks dat armoede in een land als Nederland niet zou moeten voorkomen is de praktijk vaak anders.

Op de websites van de genoemde instellingen vindt u uitgebreide informatie.