We lezen uit Johannes 14, 23-29

We leven in een tijd van een Babylonische spraakverwarring: de regering heeft geen oor voor haar burgers, iedereen leest zijn eigen krant, volgt zijn eigen favoriete zender, blog of twitteraccount en wordt voortdurend bevestigd in zijn eigen gelijk. Complot denken is niet van de lucht en langs de digitale weg worden dagelijks mensen gekruisigd. Het Eerste Testament vertelt hoe de mensen dachten God naar de kroon te kunnen steken met hun toren, maar doordat ze elkaar niet meer verstonden kwam van hun overmoedige onderneming niets terecht. Ook nu bouwen velen driftig aan hun deel van de toren, er heilig van overtuigd dat zij alleen weten hoe het project bedoeld is. Er is in deze tijd daarom dringend behoefte aan een Heilige Geest. Hoe kunnen we leren elkaars taal weer te verstaan? Pinksteren wordt vaak gezien als het spiegelverhaal van de Babylonische spraakverwarring. Plotseling, op wonderbaarlijke wijze, begrepen mensen uit verschillende windstreken en met verschillende achtergronden elkaar weer! Kortom: wat kan Pinksteren 2023 voor ons betekenen?

28 meiMisschien dit: het Woord komt tot leven, het Woord wordt voelbaar. Het Woord wordt begrijpelijk, voor iedereen verstaanbaar. Ineens raakte met Pinksteren allen zo geïnspireerd dat dit omschreven wordt als vlammend van vuur. Vervuld van de Heilige Geest gaan de mensen naar buiten en spreken ze op luide toon in vreemde talen. Mensen, afkomstig uit alle windstreken, verstaan hun woorden, horen van Gods grote daden in hun eigen taal en voelen zich aangesproken.

Pinksteren is het feest dat oproept tot herstel van de communicatie. De communicatie die al sinds de Babylonische spraakverwarring verstoord is. God laat ook met Pinksteren weten dat hij zijn verbond met de mensen trouw blijft. Hij blijft ons vragen: Waar ben je? Hoe gebruik je je tijd? Leef je alleen voor jezelf of ook voor anderen? Heb je gezocht naar zegen of ben je een zegen voor anderen geweest? Hoe beantwoord jij deze vraag? Misschien door de ontmoeting aan de gaan, de communicatie te openen met andersdenkenden, met wie je eigenlijk níets lijkt te hebben.

Wij staat vaak niet open voor de Geest van God. We zijn vaak gevangen in eenzaamheid, voelen ons alleen en niet gerespecteerd, begrepen of geliefd; zijn te hard voor anderen maar ook voor onszelf. Ik wens ons allen een zalig Pinksteren: Dat we in elkaar die Ene Geest mogen herkennen. Heilig: aanzettend tot inspiratie en eenheid.

Voorganger in deze viering is pastor Frank Beuger.