De profeet Zacharia heeft een toekomstvisioen. Geen strijdwagens meer die soldaten vervoeren, geen paarden voor de oorlog, geen bogen om mensen te doden.

zondag 9 juliDe woorden van Jezus vandaag zijn bemoedigend en eenvoudig. Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt. Het klinkt alsof Jezus ons bidt en smeekt om Hem alle vertrouwen te schenken. Hij weet: er is zoveel moeheid, zoveel lasten, zo weinig rust, stilte en verlichting. Mensen dragen verdriet bij zich, teleurstellingen, pijn, gemis, weinig hoop. Mensen hebben het druk, zijn altijd druk in de weer, dag aan dag. Mensen moeten zoveel, of ze willen of niet, want ze willen zoveel. Te veel soms. Veel gevoelde onrust komt ook voort uit onvrede met het eigen leven, met wat je bent, met wat je doet, met wat je eigenlijk wilt en toch niet doet.

Jezus nodigt ons uit zijn juk op te nemen en niet het juk dat de machtigen van de wereld je opleggen. Jezus’ woord eigen te maken en van Hem te leren wat leven is: je zult rust vinden voor je ziel. Bij Hem mag je zijn wie je bent en hoef je niet te zijn wat een ander of de samenleving vindt dat je moet zijn. Voor wie niet sterk is: een zwaar juk, een ondraaglijke last. Jezus is ontwapenend, wil niets van je, zegt alleen maar van zichzelf: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, Ik ben slechts jouw dienaar, dat alleen. Taal voor de eenvoudigen, niet voor de geleerden en de machtigen der aarde. Taal voor de zoekers, zoekers naar antwoorden op hun levensvragen. Taal voor gelovigen, die Gods stille nabijheid hebben ervaren.

Als Jezus in zijn eigen leven, in de crisis van het leven van de mens die rondom Hem staan, desondanks weet te bidden: Ik dank u, Vader: dan mogen wij  niet bij achterblijven en mogen ook wij bidden: Ik dank u Vader, dat er hier in onze gemeenschap zo veel geloof is. Zoveel vertrouwen in U, onder de mensen, die uw boodschap wel hebben verstaan, die weet hebben van uw liefde en van uw ontferming over mens en wereld.

Voorganger in deze viering is pastor Frank Beuger.