De werkgroep Financiën is verantwoordelijk voor alle financiële zaken binnen de OGH. De contactgegevens van deze werkgroep vindt u op de pagina 'Coördinatoren werkgroepen'.

U kunt uw betrokkenheid bij de OGH tonen door het overmaken van een gift of een incidentele dan wel periodieke bijdrage naar banknummer

NL43 INGB 0664 9791 57

ten name van STG MAT BEHEER OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP HELMERHOEK

 

Inkomsten Actie Kerkbalans gaan NIET meer naar de OGH

Met ingang van 2022 delen we niet meer mee in de inkomsten van de landelijke Actie Kerkbalans. Hoe zit dat?

Via de landelijke Actie Kerkbalans wordt u gevraagd uw gewaardeerde bijdrage te leveren aan de instandhouding van uw geloofsgemeenschap in 2022. Als OGH hebben we (in het verlengde van de Actie Kerkbalans) vele jaren een substantiële financiële bijdrage mogen ontvangen van zowel de RK Parochie St. Jacobus de Meerdere als van de Protestantse Gemeente Enschede. Enkele jaren geleden is van katholieke zijde aangegeven dat zij geen financiële ruimte meer hadden om de OGH financieel te steunen. Afgelopen jaar heeft ook de PGE aangegeven dat ze de jaarlijkse bijdrage aan de OGH met ingang van 2022 beëindigen. Daarmee valt voor ons als OGH met ingang van 2022 een fors deel van onze jaarlijkse inkomsten weg.

Collectes tijdens de vieringen

Tijdens onze wekelijkse vieringen organiseren we twee collectes.
De eerste collecte is voor een specifiek doel dat voorafgaand aan de viering bekend gemaakt wordt.
De tweede collecte wordt gebruikt om onze eigen onkosten te dekken.