Na afloop van de eerste viering in 2024 creëren we als raad van de OGH de mogelijkheid om elkaar een gezond / gelukkig / veilig / mooi / inspirerend / vredig / vreugdevol / zegenrijk (*) nieuwjaar te wensen.
Doe dat vooral op de manier die u gepast vindt: met een knikje op afstand, een handdruk, een boks, een elleboog, een voetje, een kus, een omhelzing of op andere wijze.
Wij zorgen voor een gevuld glas en een hapje in de vorm van een blokje kaas en een stukje worst.
Wij zien u graag op 7 januari.

(*) doorhalen wat niet van toepassing is en uit te breiden met wat u verder nog wil wensen!