Op zaterdag 18 juni is na een kort ziekbed Siem de Vries overleden.
Siem zijn leven werd gekenmerkt door eenvoud, bezorgdheid en liefde.
Na een ziekenhuisopname voor een operatie, kwamen er een aantal ernstige complicaties.
Het leek erop dat Siem dit alles goed had doorstaan.
Een week voor zijn overlijden dacht hij nog niet aan sterven, niet wetende dat het einde van zijn leven zo spoedig zou komen.

De besloten afscheidsdienst in het crematorium werd geheel door Janny en de kinderen werd verzorgd. 
Dit gaf een goede weergave van het leven van Siem, die een spil in het gezin is geweest.
Eenieder van hen heeft een mooie bijdrage geleverd bij het afscheid van Siem.
Wij willen Janny, Daniël, Leroy en Michel, Remco en Edwin dan ook veel sterkte wensen voor de komende tijd.

Herma ter Stege-Imhof