In 2022 hebben we als OGH een financieel goed jaar gehad waarbij we een ruim €1.400 euro overhielden.
Het werd voor een deel veroorzaakt door lagere kosten als gevolg van het feit dat de er in de eerste twee maanden van 2022 geen vieringen waren als gevolg van Corona.
Afgezet tegen een begroting van ongeveer €10.000 is het een mooi resultaat.
In de eerstvolgende raadsvergadering zullen we gaan bepalen wat we met dit geld gaan doen.
Per slot van rekening hoeven we geen grote reserves aan te houden omdat we geen duur gebouw hoeven te onderhouden.

Aan de inkomstenkant werd de weggevallen bijdrage van de PGE (€2.700) ruimschoots gecompenseerd door nieuwe giften van betrokken kerkgangers.
Namens de raadsleden hartelijk dank daarvoor. Het toont de enorme betrokkenheid van een grote groep mensen bij onze geloofsgemeenschap.

Tijdens de vieringen werd voor goede doelen in totaal €2.000 opgehaald tijdens de collectes. De gecollecteerde bedragen zijn inmiddels overgemaakt naar de diverse penningmeesters.
Van diverse goede-doelen-organisaties kreeg ik een bedankje terug dat ik graag doorgeef aan eenieder die een financiële bijdrage heeft geleverd.

Hartelijke groet,
René ten Thij